Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Priključek za električna vozila

2753 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Vlada je sprejela smernice za ukinitev vozil z motorjem na notranje izgorevanje.

Predlagam da vlada dopolni ZGO tako, da mora biti pri graditvi večstanovanjskih objektov obvezno izvedena inštalacija za polnilnice električnih avtomobilov ki se bodo lahko vgradile naknadno. Strošek tega je praktično ničen, samo cev do vsakega parkirnega mesta ( ali vsakega drugega). Naknadno pa bo čez desetletje taka izvedba zelo draga v kolikor bo treba razbijati parkirišča in stene.

28 glasov
6 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR D dules 10 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


27.12.2017

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

V letošnjem letu je bil sprejet nov Gradbeni zakon (GZ), ki na novo ureja področje graditve objektov. Med drugim določa tudi, da je treba sprejeti več sprememb in dopolnitev obstoječih in tudi več novih podzakonskih predpisov s tega področja. To bo priložnost, da bomo lahko upoštevali tudi vaš predlog glede zagotavljanja pogojev za naknadno vgradnjo električnih priključkov za polnjene električnih avtomobilov brez dodatnih gradbenih posegov.

V prenovi je tudi Direktiva o energetski učinkovitosti stavb, ki bo določala, da smo kot članica EU tudi z zakonodajo s področja graditve objektov dolžni zagotoviti pogoje za električno mobilnost, kar pomeni zagotoviti tudi ustrezno število priključkov za polnjenje električnih avtomobilov na parkirnih mestih v ali ob stavbi.

Vsekakor je smiselno in predvsem racionalno, da se zaradi načrtovanega povečanja števila električnih avtomobilov, že sedaj tako pri novogradnjah, kot pri rekonstrukcijah in prenovah stavb zagotovi vse potrebno, za naknadno enostavno vgradnjo električnih priključkov za polnjenje avtomobilov. Med te pogoje sodi tudi vgradnja npr. cevi, kanalov do parkirnih mest v katere se bodo naknadno vgradili električni vodniki za električne priključke za polnjenje avtomobilov na električni pogon.

Vsekakor pa lahko investitor že sedaj, če tudi zakonodaja tega še ne ureja, tudi na predlog projektanta, zagotovi vse potrebno za enostavno naknadno vgradnjo priključkov za polnjenje električnih avtomobilov.

Komentarji