Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

NPZ - upoštevanje uspeha pri vpisu v srednjo šolo

2570 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

Upoštevanje doseženega uspeha pri NPZ v 9. razredu naj se upošteva pri izračunavanju vpisnih točk za srednje šole. Nedopustno in denarno izjemno potratno je to, da se NPZ pri vpisu ne upošteva - saj je vendar edino nepristransko in za vse učence enako merilo za primerjavo in uspešnostno razvrščanje, kar pa zdajšnje upoštevanje zgolj povprečja zadnjih treh razredov zanesljivo ni. Uspeh v zadnjih treh razredih osnovne šole in uspeh pri NPZ bi se morala upoštevati najmanj v razmerju 1 : 1, če ne celo v večji prid NPZ.

18 glasov
6 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S studenecuros 38 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


09.02.2018

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Vaša pobuda, da naj se dosežen uspeh pri Nacionalnem preverjanju znanja upošteva pri izračunavanju vpisnih točk za srednje šole, delno sledi načrtom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Že lani smo namreč oblikovali nov model NPZ. Skladno z usmeritvami Bele knjige ter s ciljem izboljšanja kakovosti učenja in poučevanja in zagotavljanja kakovostnejšega znanja in zmožnosti naših učenk in učencev, smo se v soglasju z različnimi deležniki odločili za večji pomen NPZ-ja znotraj procesa ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Obravnavo rezultatov NPZ-ja tako vidimo v tesni povezavi z načinom zagotavljanja kakovosti tudi na drugih področjih delovanja šole in verjamemo, da se bo trud, vložen v opolnomočenje posameznikov in šol, da spoznajo in učinkovito uporabijo informacije, pridobljene z NPZ-jem, obrestoval tudi na drugih področjih delovanja šole.

Sprejeta je bila odločitev, da se ob koncu 9. razreda dosežek iz obveznih predmetov (učnega jezika, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister, razen državljanska in domovinska vzgoja ter etika in tehnika in tehnologija) pri NPZ-ju oceni z oceno od 1 do 5, hkrati pa da so dosežki vseh obveznih predmetov v 3., 6. in 9. razredu v obliki odstotnih točk zapisani v spričevalu.

Ob koncu 9. razreda se dosežek učenca pri nacionalnem preverjanju znanja(učni jezik, matematika in tretji predmet) vpiše v spričevalo in spremeni v oceno od 1 do 5. Učitelj predmeta oceno NPZ-ja pri zaključni oceni upošteva kot eno izmed ocen, pridobljeno v šolskem letu. Za postopek ocenjevanja NPZ se izdela posebne strokovne smernice. Posebno vlogo v tem kontekstu bo imela Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja.

Za uveljavitev novega modela NPZ so potrebne zakonske spremembe, ki so še v fazi usklajevanj.

Komentarji