Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Sprememba pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok

4681 OGLEDOV 4 KOMENTARJI

Predlagam, da se zahtevana izobrazba za vzgojitelja predšolskih otrok poenoti po stopnji izobrazbe. Sedaj je za diplomante (po 33. členu ZViS) iz drugih smeri zahtevana 2. bolonjska stopnja - magisterij, kar je po Zakonu SOK (začel veljati 12.7.2016) 8.stopnja in pet let izobraževanja plus izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje, skupaj šest let. Izobraževanje vzgojitelja pa traja tri leta, kar je neprimerljivo.

Predlagam poenotenje stopnje izobrazbe v okvirih obstoječega pravilnika.

13 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR C CUKORKA 1 predlog
STANJE
 • PREDLOG POSLAN
 • KONEC OBRAVNAVE
 • ODGOVOR

Odgovor


20.06.2017

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Zahvaljujemo se za pobudo. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami pravi, da je vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke lahko, kdor je končal:

 • visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
 • visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
 • magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:

 • univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
 • univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
 • visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,
 • magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
 • magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
 • gistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino
 • in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.

Ne glede na zapisano pa študijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje.

Zapis, kakršen je v pravilniku, po merilih stroke določa, da vse kompetence za delo na področju predšolske vzgoje s študijskimi programi 1. stopnje pridobi le diplomant študijskega programa predšolske vzgoje, diplomanti drugih študijskih programov pa enakovredne kompetence pridobijo šele s kombinacijo študijskega programa 2. stopnje in opravljenim študijskim programom za izpopolnjevanje.

Pravilnik torej daje široke možnosti zaposlovanja in ga ne načrtujemo spreminjati.

Komentarji