Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Dopolnitev novele Zakona o visokem šolstvu

3236 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

Predlagam nekaj dopolnitev novele, ki jo vlada sprejema v letošnjem letu (ali njenih prihodnjih dopolnitev).

- Študijski programi, pri katerih v času vpisa in v srednjeročnem obdobju diplomanti ne morejo pričakovati zaposlitve, se naj izvajajo le izredno. Pri študijskih programih, pri katerih obstaja pomanjkanje delovne sile, se naj uvedeta tako redni, kot izredni študij, v kolikor kateri ni razpisan. Glede na zaposljivost bi se lahko prilagodila tudi štipendijska politika;

- Za namen omejevanja fiktivnih vpisov, bi se lahko osebi, ki izkorišča status študenta zaračunalo šolnino na koncu študijskega leta (za nazaj), če bi se uvedlo določene pogoje, npr. neudeleževanje predavanj/vaj v npr. vsaj 30% deležu, če oseba v študijskem letu ni opravila nobenega izpita ali podobno;

- Dodatne omejitve študentskega dela - npr. časovno omejeno, prepoved opravljanja nadur, prepoved dela v času izpitnega obdobja, prepoved opravljanja nekaterih vrst del s strani študenta - samostojnih, visoko strokovnih del (razen pomoči).

Obrazložitev:

Vsak mora imeti v življenju eno možnost brezplačno študirati kar želi, a če glede na pretekla leta in prihodnje vsaj srednjeročno obdobje na področju izbranega študija ni mogoče pričakovati zaposlitve, se bi moral tak študij izvajati plačljivo. Namen tega je prihranek tako v visokem šolstvu, kot v zmanjševanju nezaposljivega kadra na Zavodu za zaposlovanje.

Fiktivni vpisi in študentsko delo fiktivno vpisanih študentov predstavljata neupravičen odliv javnih sredstev in (zaradi nižje obdavčitve in večje fleksibilnosti) nelojalno konkurenco trgu dela, ki bi ju bilo treba omejiti temeljiteje, kot v prejšnjih letih. Fiktivne vpise bi se lahko omejevalo z uvedbo šolnine (za nazaj) v primeru neobiskovanja izobraževalnega procesa in opravljanja izpitov, študentsko delo pa z dodatnimi pogoji, pod katerimi bi študentsko delo bilo dovoljeno.

10 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR B bombon 20 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji