Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Dol z oderuskimi marzami in namisljenimi razprodajami!

4516 OGLEDOV 4 KOMENTARJI

V luci nedavne objave, da so se proracunaki prilivi iz naslova DDV hudo zmanjsali, lahko sklepamo, da se je v enakem razmerju zmanjsala tudi potrosnja. prav tako lahko logicno sklepamo, da je potrosnja manjsa, ker ljudje nimajo denarja.

Ob tem pa ves cas spremljamo velicastne akcije trgovskih verig, ki obljubljajo neznanske popuste na redno ceno ali v primeru znanega pohistvenega trgovca neprestane "razprodaje." Gre za umetno ustvarjanje "znizanja" ko trgovec postavi nerazumno visoko redno ceno izdelka, in zraven pripise nizjo ter tako obljublja prihranek - najveckrat zgolj v obliki dobropisa. ker kljub tovrstnim "akcijam" trgovci se vedno profitirajo, hkrati pa dobavitelji tarnajo, da jim marsikdaj trgovec z izpogajano nabavno ceno ne pokrije niti proizvodnih stroskov, lahko logicno sklepamo, da so marze v nasi drzavi nerazumno visoke. iz vecih virov sem izvedel, da lahko dosegajo tudi nekajkratno (tudi do desetkratno!) nabavno ceno samega proizvoda - lep primer so recimo kartuse za tiskalnike. Brzkone tudi zato, ker regulacije s strani drzave ni, trg pa cen ocitno ni sposoben regulirati sam.

posledice so vidne na prvi pogled. vsak vecji kraj ima najmanj dva, pa raje tri povsem nove trgovske velecentre, bombardirani smo z vsakodnevnimi reklamami, ljudje pa skripajo z zobmi, ko kupujejo kruh.

zato predlagam:

-ker slovenski trg ocitno se ni sposoben samoregulacije prek ponudbe in povprasevanja, naj drzava postavi zakonske okvirje, v katerih se smejo gibati marze trgovcev. Se posebej striktno bi se to moralo izvajati pri zivilskih izdelkih in ostalih nujnih zivljenjskih potrebscinah.

-organ, pristojen za nadzor trga naj dosledno izvaja svoje naloge in kaznuje trgovce, ki z zavajajocim oglasevanjem krsijo dolocbe III. in VI. poglavja zakona o varstvu potrosnikov. Hkrati predlagam, da se zakon popravi tako, da natancno definira pogoje, pod katerimi je doloceno blago v akciji (primer: o razprodaji ne moremo govoriti, ce je od stotih artiklov v trgovini znizanih samo deset, od tega samo eden po najvisji stopnji popusta) ali razprodaji ter najmanjsi odstotek popusta na redno ceno, ki se upravici rabo besede razprodaja.

Nizanje marz bi sicer zmanjsalo priliv DDV po posameznem izdelku, vendar bi se zaradi bistveno ugodnejse cene povprasevanje zanesljivo povecalo in pokrilo razliko. Prav tako bi se znebili neprestanih "akcij," ki to niso bile in so potrosnika zgolj zmedle.

9 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S spovednik 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji