Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Preverjanje prometnih predpisov na križiščih

5344 OGLEDOV 4 KOMENTARJI

Predlagam, da policija preverja upoštevanje prometnih predpisov na križiščih. Večinoma preverjajo ali ljudje uporabljajo varnostne pasove in to je vse. Predlagam, da preverjajo tudi ali ljudje uporabljajo smernike, ali vozijo čez rdečo, ali vozijo čez polno črto, ali upoštevajo predpis, da ne smejo zapeljati v križišče, če le tega ne bodo mogli izprazniti pravočasno, itd.

15 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR D Ddam 23 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


18.05.2010

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Predlagatelj predlaga, da policija preverja upoštevanje prometnih predpisov na križiščih. Predlaga, da poleg varnostnega pasu preverja tudi uporabo smernikov, vožnjo v rdečo luč, vožnjo čez polno črto, vožnjo na križišče, če ga voznik ne more pravočasno izprazniti itd.

VELJAVNA PRAVNA UREDITEV V SLOVENIJI:

Prometna pravila so določena z Zakonom o varnosti cestnega prometa. Ta med drugim v 45. do 48. členu določa pravila vožnje na križiščih, v 116. do 120. členu pa prometno signalizacijo in svetlobne prometne znake.

RAZLOGI ZA NEPRIMERNOST ALI PRIMERNOST NADALJNE OBRAVNAVE: Strinjamo se s predlagateljem, da je spoštovanje prometnih predpisov odvisno tudi od policijskega nadzora. Kot na večini delovnih področij, smo tudi pri delu na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa omejeni s kadrovskimi in materialnimi pogoji. Z ustrezno organizacijo delovnega procesa in usmerjanjem dela policistov želimo zagotoviti optimalno izkoriščenost obstoječih kadrovskih in materialnih virov. Nadzor spoštovanja omejitev hitrosti, vožnja pod vplivoma alkohola, agresivna vožnja in uporaba varnostnega pasu so prioritete delovanja policistov na področju prometa. Nadzor je usmerjen predvsem na odseke cest, ki izstopajo s slabšo prometno varnostjo.

Kljub temu pa policija ne zanemarja niti področij, ki so omenjeni v predlogu. V podkrepitev omejenega naj navedemo samo nekaj najosnovnejših statističnih podatkov. Policisti so pri nadzoru cestnega prometa v letu 2009 ugotovili:

  • 1.071 kršitev nepravilnega razvrščanja na križišču oziroma vožnje na križišče, ko je voznik zaradi gostote prometa, ovire ali drugega vzroka obstal na križišče in oviral ali onemogočil promet ostalih vozil,
  • 8.020 kršitev, ko voznik svoje namere, da zapelje na drug prometni pas ali spremeni smer vožnje, premakne vozilo ali se vključi v promet, ni pravočasno in nedvoumno nakazal s smerno utripalko in se ni prepričal, da to lahko stori brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa ali premoženje in
  • 7.107 kršitev neupoštevanja rdeče luči na semaforju.

Iz podatkov je razvidno, da policija izvaja številne in vsebinsko raznovrstne aktivnosti in ukrepe, s katerim želimo vplivati na spoštovanje cestnoprometnih predpisov. Zavedamo se, da je naše delo javno, zato smo še posebej veseli predlogov, na podlagi katerih lahko svoje delo še izboljšamo. Vsak predlog preučimo in ga upoštevamo pri načrtovanju aktivnosti v prihodnje.

Priloge:

Komentarji