Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

GEOINŽENIRING

42739 OGLEDOV 189 KOMENTARJEV

Predlagamo vladi, da skupaj odpremo vprašanje in raziskavo geoinženiringa in kemičnega zapraševanja atmosfere, dimljenja atmosfere z letali in zastiranje sonca z umetno letalsko oblačnostjo. Predlagamo vladi, da hkrati s tem odpremo vprašanje elektro magnetnega obsevanja atmosfere, ki skupaj z nanokovinskimi delci zaprašenimi v ozračje, vpliva na vreme in na počutje.

Glede na aktivnosti CIVILNE INICIATIVE MODRO NEBO (CIMN), da se razreši vprašanje geoinženiringa, že 20 mesecev, še vedno ni nikakršnega odziva s strani odgovornih. Do 24.10.2014 beležimo tako že peto smrtno žrtev teh ne-naravnih ujm, Žled 2, Poplave Vransko 2 in Poplave Ljubljana 1. NE-naravne ujme zato, ker so tehnološko ojačane (tehnologije geoinženiringa) in potencirane, da preraščajo v nekontrolirano razdejanje. Kdo nosi krivdo za te smrtne žrtve?

Predlagamo aktivnosti za pridobitev sledečih odgovorov: - Zakaj se ne pregledajo letala, ki letijo nad Slovenijo? - Zakaj se ne analizirajo izpusti iz letal? - Zakaj se ne analizirajo zrak in deževnica na aluminij? (ARSO) - Zakaj ne sprejmemo zakonskega predpisa, ki dovoljuje prelete samo letalom brez izpusta, brez bele kilometrske črte za seboj? - Zakaj nam Miro Cerar govori, da »Ne odločamo več popolnoma sami!«? in zakaj nam Pahor pravi "Ne razumem točno, kaj sploh pričakujete od mene?"

ODNOS SLOVENSKE POLITIKE DO VPRAŠANJA GEOINŽENIRINGA Naš predsednik se že 19 mesecev, od kar je bil obveščen, spreneveda, in ničesar ne ukrene. www.facebook.com/559443304075997/photos/a.560599843960343.1073741830.559443304075997/561191283901199/ Nazadnje je njegova pomočnica poslala smelo pismo, v katerem ne razume, kaj točno naj stori. www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413309779./846038398749818/ BORUT PAHOR - Predsednik, ROMAN JAKIČ - minister, DOBRAN BOŽIČ - generalmajor, STANE ŠTEMBERGER - SOVA, BOŠTJAN PERNE - OBVEŠČEVALNO VARNOSTNA SLUŽBA, JOŠKO KNEZ - generalni direktor ARSO, KLEMEN BERGANT - ARSO, BRANKO GREGORČIČ - ARSO, ANDREJ VELKAVRH - ARSO, LUČKA KAJFEŽ BOGATAJ - SMD. Vsi našteti, razen današnjega premierja Dr. MIRO CERARJA, so bili opozorjeni in zadevo zavestno ignorirajo. www.facebook.com/559443304075997/photos/a.560599843960343.1073741830.559443304075997/561191283901199/ Razen ene svetle izjeme. ALENKA BRATUŠEK, nam je kot takratna premierka slovenske vlade takoj odpisala in dala stvar urgentno naprej na ministrstvo za okolje, ter na ministrstvo za obrambo, od koder še danes čakamo odgovor. www.facebook.com/notes/civilna-iniciativa-modro-nebo/predsednica-vlade-republike-slovenije-odstopa-odgovornim-ministrstvom-zadevo-v-p/565360530150941 Vsi našteti so bili opozorjeni in so potencialni krivci zavestnega nedelovanja v škodo slovenskega naroda, potencialni krivci malomarnega ravnanja obravnavanja in urgiranja na temo GEOINŽENIRINGA, ter potencialni krivci za pogreb, do sedaj, petih umrlih slovencev. S tem so tudi kazensko odgovorni, po veljavnem slovenskem zakoniku KZ-1 . www.facebook.com/notes/civilna-iniciativa-modro-nebo/omembe-biološkega-in-kemičnega-orožja-v-kazenskem-zakoniku-kz-1/571802826173378 Z dnem 23.03.2013 je bil vsem, razen Miro Cerarju, ki je naslednjik Alenke Bratušek in je prevzel posle v reševanje, tudi poslan dopis, kjer se jih opominja na neizpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti, ki so po 32. členu ZObr: »Zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij ter podatkov, ki so pomembni za obrambne interese države« www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413310875./560599853960342/ Tega se enostavno ne izvaja, pa bi se moralo, zato predlagamo vladi da začne aktivnosti za izvajanje tega predpisa! Vsi, razen Miro Cerarja, ki so bili seznanjeni in opozorjeni, so: PREDSEDNIK DRŽAVE, Borut Pahor, gp.uprs@up-rs.si PREDSEDNICA VLADE, Alenka Bratušek, gp.kpv@gov.si MINISTER ZA OBRAMBO, Roman Jakič, glavna.pisarna@mors.si NAČELNIK GENERAL ŠTABA SLOVENSKE VOJSKE Dobran Božič, glavna.pisarna.gssv@mors.si DIREKTOR SLOVENSKE OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE AGENCIJE Stane Štemberger GENERALNI DIREKTOR VARNOSTNO OBVEŠČEVALNE SLUŽBE Boštjan Perne, bostjan.perne@mors.si AGENCIJA ARSO: Bergant, Gregorčič, Knez, Velkavrh Do danes vsi, razen Alenke Bratušek, molčijo. Za konec še spomnimo na pismo ZASKRBLJENE DRŽAVLJANKE SLOVENIJE, ki je vsem vse razložila. www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413311693./831290516891273/ Več kot to ne gre. Priloženi so vsi linki, povezave in dokazi. Pismo je bilo naslovljeno na PREDSEDNIKA gp.uprs@up-rs.si, na MINISTRA ZA OKOLJE gp.mko@gov.si in na MINISTRA ZA OBRAMBO glavna.pisarna@mors.si Še dejstvo: DR. KLEMEN BERGANT (ARSO), je 08.09.2014 javno izjavil, da je letalska oblačnost - OBLAČNOST! Citat: "Z meteorološkega vidika so letalske sledi na nebu enakovredne visokim oblakom in jih, v primeru da gre za dolgotrajne (obstojne) sledi, v skladu z navodili Svetovne meteorološke organizacije upoštevamo pri navedbi skupne oblačnosti. Takšen način predvideva tudi nov (BUFR) zapis za izmenjavo meteoroloških podatkov." ~Dr. Klemen Bergant, ARSO www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413311693./833237443363247/

Civilna Iniciativa Modro Nebo, CIMN, 24.10.2014

141 glasov
45 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR C CIVILNA INICIATIVA MODRO NEBO 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


04.12.2014

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Sledi letal, ki jih pogosto opazimo na nebu, so posledica običajne kondenzacije vodne pare iz letalskega izpuha. Takšnim sledem smo priča že odkar obstaja reaktivni potniški promet. Vroč izpuh, ki vključuje tudi drobne delce in vodno paro, se pomeša med hladnejši okoliški zrak. Ko se z dodatno vlago in delci obogatena mešanica zraka ohladi dovolj, se na delcih tvorijo drobne vodne kapljice ali kristali, kar opazimo kot sledi letal. Za njihov nastanek niso potrebne dodatne kemikalije, dovolj je vlaga in delci iz običajnega letalskega izpuha. Bolj kot je vlažen zunanji zrak, v katerem nastanejo sledi, dlje časa vztrajajo, se širijo in počasneje razkrojijo. Vzrok, da so ob določenih dnevih sledi letal bolj vidne, spet drugič pa hitro izginjajo, je zgolj v različnih lastnostih zračnih mas, ki prevladujejo nad območjem Slovenije.

Meteorologi menijo, da so sledi letal, na katere opozarjajo nekatera gibanja in posamezniki ter o katerih pišejo spletni forumi in blogi, običajne kondenzacijske sledi (angl. contrails). Do danes niso poznane nobene resne objave v znanstvenih revijah s področja meteorologije in fizike ali kemije atmosfere, ki bi potrjevale vnos kemikalij v ozračje nad obsežnimi območji z namenom umetne tvorbe kemičnih sledi letal (angl. chemtrails). Na spletu pa seveda lahko o pojavih na nebu poda svoje mnenje vsakdo, tudi če to ni podkrepljeno z ustreznimi obrazložitvami in dokazi. Prav tako so vzroki za izpuste kemijskih snovi, ki jih običajno navajajo zaskrbljeni posamezniki in gibanja (npr. obvladovanje rasti prebivalstva, zmanjševanje učinkov globalnega ogrevanja, ipd.), večinoma nesmisleni.

Seveda je potrebno omeniti, da se v nekaterih državah po svetu izvajajo poskusi umetnega vplivanja na vreme. Svetovna meteorološka organizacija ima celo posebno Komisijo za spremljanje poskusov umetnega vplivanja na vreme. Njihov namen je predvsem krepitev padavin na sušnih območjih ali obramba pred točo. Slednja se je v preteklosti izvajala tudi na območju Slovenije, vendar ji meteorologi niso naklonjeni zaradi nedokazane učinkovitosti.

Pripis Reaktivna potniška letala letijo na višinah med 10 in 14 km. Zgolj od relativne vlažnosti zraka na višini leta je odvisno kako izrazite in kako dolgotrajne kondenzacijske sledi (contrail-e) puščajo na nebu.

Prejeli smo že nekaj vprašanj na to temo, posebej ker lahko na svetovnem spletu zasledimo tudi drugačne "razlage".

Seveda noben letalski izpuh ni "čist", o tem, da bi v gorivo namenoma dodajali kemijske snovi, pa nismo seznanjeni. Ta problematika je bila že leta 2007 sprožena tudi v evropskem parlamentu, vendar ni vzdržala kritične presoje. (1, 2)

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 24.10.2014 | 19:19:36

GEOINŽENIRING

Predlagamo vladi, da skupaj odpremo vprašanje in raziskavo geoinženiringa in kemičnega zapraševanja atmosfere, dimljenja atmosfere z letali in zastiranje sonca z umetno letalsko oblačnostjo. Predlagamo vladi, da hkrati s tem odpremo vprašanje elektro magnetnega obsevanja atmosfere, ki skupaj z nanokovinskimi delci zaprašenimi v ozračje, vpliva na vreme in na počutje.

Glede na aktivnosti CIVILNE INICIATIVE MODRO NEBO (CIMN), da se razreši vprašanje geoinženiringa, že 20 mesecev, še vedno ni nikakršnega odziva s strani odgovornih. Do 24.10.2014 beležimo tako že peto smrtno žrtev teh naravnih ujm, Žled 2, Poplave Vransko 2 in Poplave Ljubljana 1. Naravne ujme, ki so tehnološko ojačane in potencirane, da preraščajo v nekontrolirano razdejanje. Kdo nosi krivdo za te smrtne žrtve?

Predlagamo aktivnosti za pridobitev sledečih odgovorov: - Zakaj se ne pregledajo letala, ki letijo nad Slovenijo? - Zakaj se ne analizirajo izpusti iz letal? - Zakaj se ne analizirajo zrak in deževnica na aluminij? (ARSO) - Zakaj ne sprejmemo zakonskega predpisa, ki dovoljuje prelete samo letalom brez izpusta, brez bele kilometrske črte za seboj? - Zakaj nam Miro Cerar govori, da »Ne odločamo več popolnoma sami!«? in zakaj nam Pahor pravi "Ne razumem točno, kaj sploh pričakujete od mene?"

ODNOS SLOVENSKE POLITIKE DO VPRAŠANJA GEOINŽENIRINGA Naš predsednik se že 19 mesecev, od kar je bil obveščen, spreneveda, in ničesar ne ukrene. www.facebook.com/559443304075997/photos/a.560599843960343.1073741830.559443304075997/561191283901199/ Nazadnje je njegova pomočnica poslala smelo pismo, v katerem ne razume, kaj točno naj stori. www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413309779./846038398749818/ BORUT PAHOR - Predsednik, ROMAN JAKIČ - minister, DOBRAN BOŽIČ - generalmajor, STANE ŠTEMBERGER - SOVA, BOŠTJAN PERNE - OBVEŠČEVALNO VARNOSTNA SLUŽBA, JOŠKO KNEZ - generalni direktor ARSO, KLEMEN BERGANT - ARSO, BRANKO GREGORČIČ - ARSO, ANDREJ VELKAVRH - ARSO, LUČKA KAJFEŽ BOGATAJ - SMD. Vsi našteti, razen današnjega premierja Dr. MIRO CERARJA, so bili opozorjeni in zadevo zavestno ignorirajo. www.facebook.com/559443304075997/photos/a.560599843960343.1073741830.559443304075997/561191283901199/ Razen ene svetle izjeme. ALENKA BRATUŠEK, nam je kot takratna premierka slovenske vlade takoj odpisala in dala stvar urgentno naprej na ministrstvo za okolje, ter na ministrstvo za obrambo, od koder še danes čakamo odgovor. www.facebook.com/notes/civilna-iniciativa-modro-nebo/predsednica-vlade-republike-slovenije-odstopa-odgovornim-ministrstvom-zadevo-v-p/565360530150941 Vsi našteti so bili opozorjeni in so potencialni krivci zavestnega nedelovanja v škodo slovenskega naroda, potencialni krivci malomarnega ravnanja obravnavanja in urgiranja na temo GEOINŽENIRINGA, ter potencialni krivci za pogreb, do sedaj, petih umrlih slovencev. S tem so tudi kazensko odgovorni, po veljavnem slovenskem zakoniku KZ-1 . www.facebook.com/notes/civilna-iniciativa-modro-nebo/omembe-biološkega-in-kemičnega-orožja-v-kazenskem-zakoniku-kz-1/571802826173378 Z dnem 23.03.2013 je bil vsem, razen Miro Cerarju, ki je naslednjik Alenke Bratušek in je prevzel posle v reševanje, tudi poslan dopis, kjer se jih opominja na neizpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti, ki so po 32. členu ZObr: »Zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij ter podatkov, ki so pomembni za obrambne interese države« www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413310875./560599853960342/ Tega se enostavno ne izvaja, pa bi se moralo, zato predlagamo vladi da začne aktivnosti za izvajanje tega predpisa! Vsi, razen Miro Cerarja, ki so bili seznanjeni in opozorjeni, so: PREDSEDNIK DRŽAVE, Borut Pahor, gp.uprs@up-rs.si PREDSEDNICA VLADE, Alenka Bratušek, gp.kpv@gov.si MINISTER ZA OBRAMBO, Roman Jakič, glavna.pisarna@mors.si NAČELNIK GENERAL ŠTABA SLOVENSKE VOJSKE Dobran Božič, glavna.pisarna.gssv@mors.si DIREKTOR SLOVENSKE OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE AGENCIJE Stane Štemberger GENERALNI DIREKTOR VARNOSTNO OBVEŠČEVALNE SLUŽBE Boštjan Perne, bostjan.perne@mors.si AGENCIJA ARSO: Bergant, Gregorčič, Knez, Velkavrh Do danes vsi, razen Alenke Bratušek, molčijo. Za konec še spomnimo na pismo ZASKRBLJENE DRŽAVLJANKE SLOVENIJE, ki je vsem vse razložila. www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413311693./831290516891273/ Več kot to ne gre. Priloženi so vsi linki, povezave in dokazi. Pismo je bilo naslovljeno na PREDSEDNIKA gp.uprs@up-rs.si, na MINISTRA ZA OKOLJE gp.mko@gov.si in na MINISTRA ZA OBRAMBO glavna.pisarna@mors.si Še dejstvo: DR. KLEMEN BERGANT (ARSO), je 08.09.2014 javno izjavil, da je letalska oblačnost - OBLAČNOST! Citat: "Z meteorološkega vidika so letalske sledi na nebu enakovredne visokim oblakom in jih, v primeru da gre za dolgotrajne (obstojne) sledi, v skladu z navodili Svetovne meteorološke organizacije upoštevamo pri navedbi skupne oblačnosti. Takšen način predvideva tudi nov (BUFR) zapis za izmenjavo meteoroloških podatkov." ~Dr. Klemen Bergant, ARSO www.facebook.com/559443304075997/photos/pb.559443304075997.-2207520000.1413311693./833237443363247/

Civilna Iniciativa Modro Nebo, CIMN, 24.10.2014

Komentarji