Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Sprememba zakona o obveznem placevanju RTV prispevka

2186 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

Glede na to, da se vsi ministri stalno sklicujejo na obstojeco zakonodajo predlagam, da se spremeni direktno zakone glede obveznega placevanja RTV prispevka in sicer tako, da ta davek velja samo za pravne osebe, ponudnike kabelske in IP TV storitev ne pa posameznike, ki sprejemajo signal, saj to je isto, kot, da bi zahtevali za vse lastnike vozil vinjeto, zato, ker imajo moznost iti na avtocesto, ceprav dejansko nikoli ne gredo, ter zahtevati od njih potrdilo, da nimajo nobenega vozila, oziroma, da se ne vozijo po avtocesti.

Vec organizacij in posameznikov je ze predlagalo in zahtevalo ukinitev placevanje RTV prispevka, med njimi tudi GIBANJE OPS, kjer so dali bolj podrobna navodila kako zahtevati reklamacijo, zato zelimo, da prisluhnete narodu spostujete nase zahteve, saj vi morate sluziti nam in ne mi vam!

Vec informacij na spodnjih linkih:

www.gibanje-ops.com/datoteke/Reklamacija-RTV-prispevka.pdf www.youtube.com/watch

V skrajnem primeru zahtevamo, da se zakodirajo vsi programi, ter, da ljudje kupijo posebne dekoderje, ce zelijo sprejemati te programe, ter naj vsakdo placa kolikor dejansko gleda, saj zadnje case se povsod govori o DEJANSKI PORABI, zato nima smisla, da placujemo nekaj, kar sploh ne uporabljamo. Z izdelavo in prodajo dekoderjev bi se odprla nova delovna mesta in ljudje bi bili bolj zadovoljni, saj bi placali to kar poterbujejo, saj tudi ko gremo v trgovino, placamo to kar kupimo, ceprav bi tam zelo rad videl, da bi placali vsak 100€ na mesec in, da bi potem lahko vzel iz trgovine kar zelim, toda dvomim, da bi to tako delovalo mar ne?

25 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR Anti NWO 124 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


29.05.2014

Odziv Ministrstva za kulturo

RTV Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. RTV Slovenija med drugim opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, in sicer z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljanov Republike Slovenije in Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter druge dejavnosti v skladu z zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) in zakonom o medijih. RTV Slovenija tako pripravlja dva nacionalna televizijska programa, tri nacionalne radijske programe, radijske in televizijske programe regionalnih RTV-centrov v Kopru in Mariboru, po en radijski in televizijski program za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost ter radijske in televizijske oddaje za romsko etnično skupnost, radijske in televizijske programe za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah ter za slovenske izseljence in zdomce, radijske in televizijske programe za tujo javnost ter teletekst, internetni in mobilni portal. Poleg tega RTV Slovenija pripravlja tudi poseben nacionalni televizijski program, namenjen neposrednim prenosom in predvajanju posnetkov sej Državnega zbora Republike in njegovih delovnih teles.

Ustavna pravica do svobode izražanja od države ne zahteva le tega, da se ta vzdrži nedopustnih posegov v medije, ampak tudi sprejem ustreznih predpisov, ki naj zagotovijo, da bodo lahko mediji samostojno izvrševali svoje funkcije pri svobodnem oblikovanju javnega mnenja. To še posebej velja za RTV Slovenijo, ki jo je ustanovila država, kjer mora biti z ustrezno zakonodajo zagotovljena njena programska, organizacijska in finančna samostojnost. Skladno s prvim odstavkom 2. člena ZRTVS-1 je tako dolžnost Republike Slovenije kot ustanoviteljice RTV Slovenije, da ji, med drugim, zagotovi primerno financiranje za izvajanje njene javne službe. Zagotovitev finančne samostojnosti pomeni zagotovitev ustreznega financiranja, ki zagotavlja zadostna finančna sredstva za izpolnjevanje funkcij in nalog RTV Slovenija ter takšnih virov sredstev oziroma takšne kombinacije virov, ki onemogoča odločujoči vpliv države in drugih družbenih skupin na programsko in organizacijsko samostojnost RTV Slovenije. Skladno z ZRTVS-1 se RTV Slovenija v dobršni meri financira iz RTV prispevka, manjši del njenih prihodkov pa predstavljajo sredstva iz naslova državnega proračuna in oglaševanja. S financiranjem prek RTV prispevka, ki so ga kot posebno javno dajatev dolžni plačevati vsi imetniki radijskih in televizijskih sprejemnikov, ne glede na to, ali programe RTV Slovenija tudi dejansko spremljajo, je RTV Sloveniji zagotovljena določena stopnja samostojnosti, ki je nujno potrebna zaradi preprečitve političnih in gospodarskih vplivov na njene programske vsebine.

V primeru, da bi bila sprejeta predlagana sprememba obveznosti plačila RTV prispevka, bi RTV Slovenija najverjetneje ostala brez zadostnih sredstev iz naslova RTV prispevka, s tem pa bi bilo njeno izvajanje javne službe vsekakor okrnjeno, posledično bi bil močno prizadet tudi javni interes na področju medijev ter bistveno okrnjena pravica vseh državljanov do javnega obveščanja in do obveščenosti, kar pa je ustavno nedopustno. RTV Slovenija bi morala v tem primeru pridobiti sredstva iz drugih virov, bodisi iz državnega proračuna bodisi od oglaševalcev. Nesorazmerno velik delež financiranja iz državnega proračuna pa bi lahko vodil do odvisnosti od političnih strank, zlasti vladajočih, nesorazmerno velik delež iz oglaševanja pa po drugi strani do odvisnosti od oglaševalcev. Takšna odvisnost bi se odrazila predvsem kot okrnitev programske neodvisnosti oziroma organizacijske avtonomije RTV Slovenije, kar pa bi lahko privedlo do ne-izvrševanja funkcij, ki izhajajo iz ustavne določbe o svobodi izražanja.

Glede na vse navedeno menimo, da je zadevni predlog popolnoma neutemeljen in s tem neprimeren za nadaljnjo obravnavo. V podkrepitev našega mnenja poudarjamo, da je tudi ustavno sodišče v več odločbah opozorilo na nujnost in primernost financiranja RTV Slovenije z RTV prispevkom. Takšen način financiranja javne radiotelevizije poznajo tudi v večini držav, članic EU (Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Nemčija, Poljska, Romunija, Slovaška, Švedska, Združeno Kraljestvo itd.), in v vseh državah nekdanje republike Jugoslavije.

Priloge:

Komentarji