Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Tuji jezik na maturi

2839 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Predlagam, da sedaj obvezni vsaj en tuji jezik na (splošni) maturi postane izbirni. Škoda se mi zdi za tiste, ki jim jeziki ne gredo, imajo pa talente na drugih področjih, zaradi česar pa naj ne bi bili kaznovani, kvečjemu bi morali biti spodbujani področjih, ki jim ležijo. Menim namreč, da bi moral biti naš šolski sistem bolj usmerjen k individualnemu razvijanju sposobnosti naših dijakov, ne pa da jih polni z nepotrebnimi informacijami, ki jim – morda – ne bodo prišle nikoli več prav kot samo za kontrolko. Zavedam se, da je znanje vsaj enega tujega jezika še kako uporabno, toda če si nekdo želi nadaljevati svoj študij tam, kjer se zahteva predznanje na primer angleščine oz. je vpisni pogoj dosežek pri tujem jeziku na maturi, si bo takorekoč že v 3. letniku vedel izbrati izbirne predmete. Zagovarjam stališče, da bi poleg slovenščine morali vsi ostali predmeti, vsaj za splošno maturo, biti izbirni. Lep pozdrav Evanescence

24 glasov
22 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A Anonimni uporabnik 19 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


16.04.2018

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

V zvezi z vašo pobudo, da sedaj obvezni vsaj en tuj jezik na maturi postane izbirni vam pojasnjujemo, da bi bila za uresničitev vašega predloga potrebna sprememba obstoječe zakonodaje. Po Zakonu o maturi kandidati na splošni maturi dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov, programa maturitetnega tečaja in usposobljenosti za univerzitetni študij. Zakon določa predmete skupnega dela splošne mature. Med temi je tudi tuj jezik. Ti predmeti so obvezni za vse kandidate. Tuje jezike kot predmet skupnega dela splošne mature določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na predlog Državne maturitetne komisije za splošno maturo v soglasju s senati univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.

Zakonodajne spremembe niso preproste in hitro izvedljive, saj zahtevajo konsenz vseh deležnikov, ki jih zadeva področje mature, zato jih je potrebno urejati premišljeno in z veliko mero odgovornosti.

Komentarji