Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Zmanjšan davek in trošarina na plin

7237 OGLEDOV 0 KOMENTARJEV

Ocena je, da je v Sloveniji približno 160.000 kotlov z ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO). Pri zamenjavi starejših kotlov na kurilno olje z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin bi se poraba energije pri posameznemu odjemalcu zmanjša za 30 odstotkov, prihranek goriva bi pri tej skupini gospodinjstev znašal 9 odstotkov, emisije CO2 bi se znižale za 94 ton na leto. Zemeljski plin je okolju prijazen, saj je med fosilnimi gorivi zemeljski plin najmanj obremenjuje okolje.

Avtoplin je v primerjavi z ostalimi gorivi nedvomno okolju najprijaznejše gorivo, saj s predelavo avtomobila na plin dosežemo: 34% zmanjšanje emisij dušikovega oksida NOx 15% zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida CO2 do 60% zmanjšanje emisij ogljikovega monoksida CO do 40% zmanjšanje smoga uporaba avtoplina ne povzroča emisij ogljikovodikov HC, žveplovega dioksida CO2 in ostalih toksinov Z uporabo avtoplina torej bistveno pripomoremo k znižanju vrste škodljivih emisij v prostor, zato uporaba tega goriva vsem nam bistveno izboljša kvaliteto življenjskega prostora in dolgoročno zniža stroške zdravstvenih storitev.

Na podlagi navedenih dejstev bi morali uporabniki plina biti deležni nižjih davkov ali trošarin, čeprav gre za fosilno gorivo. Ali pa bi morala država subvencionirati investicije kot jih za npr. za sončne kolektorje, toplotne črpalke...

Tudi predelavo avtomobilov bi morala država spodbujati z subvencijami.

24 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR E ekolog 6 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


16.04.2010

Odziv Ministrstva za finance

Obdavčitev energentov, kamor sodijo tudi plinsko olje za ogrevanje (t.im. kurilno olje), zemeljski plin in utekočinjen naftni plin (poimenovan tudi avtoplin), je v celoti usklajena z evropsko ureditvijo - Direktivo Sveta 2003/96/EC z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčevanje energentov in električne energije (t.im. Energetska direktiva). Ta določa minimalno trošarino za posamezni energent in vsaj v tem znesku mora biti opredeljena tudi v nacionalni zakonodaji. Pri vodenju davčne politike na področju energentov Vlada Republike Slovenije upošteva tudi gospodarske razmere, potrebe proračuna in okoljsko politiko.

Slovenija je glede trošarine za zemeljski plin zahtevala, in ji je bilo odobreno, prehodno obdobje do 1. maja 2014. Tako znaša trošarina 0,006 evrov za en kubični meter, čeprav je z direktivo določena minimalna trošarina bistveno višja, in znaša za pogonski namen 0,0981 evrov za en kubični meter, za ogrevanje pa 0,0113 evrov za en kubični meter.

Minimalna trošarina za plinsko olje za ogrevanje po evropski zakonodaji znaša 21 evrov za tisoč litrov, slovenska zakonodaja pa to gorivo za ogrevanje obdavčuje z 62 evri za tisoč litrov.

Trošarina na utekočinjen naftni plin znaša 125 evrov za tisoč kilogramov, kar je minimum, ki ga določa Energetska direktiva.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da vlada vodi okoljsko naravnano politiko obdavčitve s trošarinami ter da v mejah dopustnega prispeva k znižanju cen okolju prijaznih energentov, ki naj bi postali privlačnejši za končnega uporabnika. To naj bi posledično pomenilo stimulacijo uporabnikom za rabo energentov, ki so energetsko učinkovitejši in okolju prijaznejši od ostalih energentov, ki se uporabljajo za pogon ali ogrevanje.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 10.03.2010 | 20:40:25

Zmanjšan davek in trošarina na plin

Ocena je, da je v Sloveniji približno 160.000 kotlov z ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO). Pri zamenjavi starejših kotlov na kurilno olje z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin bi se poraba energije pri posameznemu odjemalcu zmanjša za 30 odstotkov, prihranek goriva bi pri tej skupini gospodinjstev znašal 9 odstotkov, emisije CO2 bi se znižale za 94 ton na leto. Zemeljski plin je okolju prijazen, saj je med fosilnimi gorivi zemeljski plin najmanj obremenjuje okolje.

Avtoplin je v primerjavi z ostalimi gorivi nedvomno okolju najprijaznejše gorivo, saj s predelavo avtomobila na plin dosežemo: 34% zmanjšanje emisij dušikovega oksida NOx 15% zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida CO2 do 60% zmanjšanje emisij ogljikovega monoksida CO do 40% zmanjšanje smoga uporaba avtoplina ne povzroča emisij ogljikovodikov HC, žveplovega dioksida CO2 in ostalih toksinov Z uporabo avtoplina torej bistveno pripomoremo k znižanju vrste škodljivih emisij v prostor, zato uporaba tega goriva vsem nam bistveno izboljša kvaliteto življenjskega prostora in dolgoročno zniža stroške zdravstvenih storitev.

Komentarji