Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Študenstko delo

5491 OGLEDOV 13 KOMENTARJEV

Vsekakor je potrebno sedanji sistem študentskega dela temeljito urediti. Trenutna zakonodaja in način urejanja študentskega dela sta povsem neustrezna.

- Za zaposlene velja omejitev nadurnega dela največ 20 ur na teden. Študent, ki res hodi redno v šolo 6 ur dnevno, težko opravi še veliko ur študentskega dela in potem še študira. Trenutno za študente ni nobenih omejitev glede števila ur opravljenega dela na študenta.

- v določenih trgovskih podjetjih dela 10 študentov in 2 prodajalca. Absolutno neustrezno. Če greste delat analizo v naprimer city center v kakšnem večjem kraju: boste videli 70 % je študentov in le okrog 30 % redno zaposlenih. Ne tistih pravih študentov, ampak navideznih študentov, ki so le vpisani, študirajo pa ne.

- veliko študentov sploh ni študentov, se samo prepisujejo iz šole na šolo zaradi pridobivanja statusa študenta in napotnic.

- nekateri študentje pa res hodijo v šolo in res delajo, da preživijo.

ŠTUDENTSKO DELO JE POTREBNO UMESTITI V POKOJNINSKI OKVIR Z POKOJNINSKIMI IN ZDRAVSTVENIMI PRISPEVKI.

19 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A amarita 14 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


11.05.2010

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

V času, ko je bil podan predlog na portalu www.predlagam.vladi.si, je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pripravljalo predlog Zakona o malem delu, ki bo med drugim na novo uredil tudi področje študentskega dela. Zavedamo se, da je študentsko delo v trenutni obliki že preseglo glavni namen, to je, da dopolnjuje študij, omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj, kakor tudi pridobivanje dodatnih sredstev za izboljšanje socialnega statusa in financiranje obštudijskih dejavnosti.

Predlog, ki je bil podan na portalu, izpostavlja problematiko, ki jo želimo rešiti v okviru Zakona o malem delu. Malo delo je v predlogu zakona opredeljeno kot plačano začasno, občasno delo ali trajnejše časovno omejeno delo študentov in dijakov, upokojenih, brezposelnih ter drugih neaktivnih oseb, v obsegu največ 60 ur/mesec. Izjema velja za študente in dijake, katerim je zaradi študijskih obveznosti omogočeno, da malo delo opravlja tudi več ur na mesec, vendar pa v posameznem koledarskem letu ne smejo preseči dovoljenega obsega ur, preračunanega na letni obseg ur, kar znese 720 ur. Omejen je tudi letni zaslužek iz tega naslova v višini 6.000 evrov, najnižja urna postavka pa znaša 4,00 evre.

Predvidene so tudi omejitve malega dela za delodajalce in sicer predlagamo omejevanje števila ur malega dela, ki se lahko opravi pri posameznem delodajalcu v koledarskem mesecu. S tem želimo preprečiti zlorabe malega dela, v primerih, ko bi za opravljanje dela moralo biti sklenjeno delovno razmerje v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.

Z zakonom o malem delu želimo vzpostaviti sistem, ki bo učinkoviteje ščitil pravice dijakov in študentov ter jim omogočil ustrezno varnost na trgu dela, hkrati pa ohraniti pozitivne strani trenutne ureditve študentskega dela. Zakon o malem delu sicer ne more reševati problematike fiktivnih in alternativnih vpisih zaradi ohranitve statusa dijaka ali študenta, ocenjujemo pa, da bo zaradi omejitev malega dela in dejstva, da bodo malo delo lahko opravljale tudi brezposelne osebe, interes za tovrstne zlorabe sistema manjši. Ministrstvo za visoko šolstvo in tehnologijo tudi že pripravlja podlage za uvedbo enotne evidence vpisov, ki bo zaradi transparentnejšega pregleda nad statusi študentov, hkrati tudi zmanjšala število zlorab.

Priloge:

Komentarji