Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Dopolnitev pravil razvrščanja pri zastoju na avtocesti

6950 OGLEDOV 10 KOMENTARJEV

V 14. odstavku 30. člena Zakon o pravilih cestnega prometa je določeno: (14) V primeru zastoja prometa morajo vozniki pustiti med kolonama vozil, ustavljenima na prometnih pasovih, ki sta najbližje levemu robu smernega vozišča, dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Interpretacija tega pravila na avtocesti z odstavnimi pasovi je v DARS-ovi zloženki napačna, saj ni predvideno umikanje vozil na odstavni pas. www.dars.si/Dokumenti/Napotki/Pravilno_razvrscanje_ob_zastoju_na_avtocesti_798.aspx V drugi zgibanki je celo napisano "Odstavni pas naj ostane prazen." www.dars.si/Dokumenti/4_publikacije_druge_zgibanke/pravilno%20razvrscanje%20na%20AC.pdf Enako zagovarja Javna agencija RS za varnost prometa www.avp-rs.si/novice/707-pravilno-razvrscanje-na-avtocestah-v-primeru-prometnih-nesrec-in-zastojev www.mojaobcina.si/get_all_files.php Uporaba takšne interpretacije v praksi povzroča težave, ki si jih lahko ogledate na spodnji povezavi: www.facebook.com/photo.php www.mojvideo.com/video-prebijanje-gasilcev-po-avtocesti/6922a72a39d707efd62b Gasilci so za pot, ki bi jo lahko opravili v eni minuti, porabili kar sedem minut. Ena minuta pomeni 10 odstotkov večjo možnost preživetja. Zakaj trenutna ureditev ni dobra, si lahko pogledate tudi v spodnjih izračunih, ki so narejeni na podlagi Pravilnik o projektiranju cest. Zaradi enostavnosti so tovornjaki v izračunih upoštevani kot škatle po merah iz Pravilnika. Širina pasov na avtocesti projektirani za 130 km/h: - vozni pas 3,75 m - odstavni pas 2,5 m Največja širina tovornjaka je 2,5 m oz. 2,95 m z ogledali, torej recimo 2,725 m z enim ogledalom. Dva tovornjaka stojita vštric in se umakneta, tako kot je določeno: "Vozila na voznem pasu se morajo razvrstiti na desno stran do robne črte, vozila na prehitevalnem pasu pa na skrajno levo stran do robne črte." To pomeni naslednje: - skupna širina prehitevalnega in voznega pasu: 2 x 3,75 m = 7,5 m - širina, ki jo zavzameta tovornjaka: 2 x 2,725 m = 5,45 m - širina, ki ostane na voljo za intervencijska vozila: 7,5 m - 5,45 m = 2,05 m - To je premalo za gasilski tovornjak. Še bolj zanimivo je na avtocestah, kjer je hitrost omejena na 100 km/h npr. Vransko-Blagovica, kjer je vozni pas širok samo 3,5 m. Tam bi bilo med tovornjakoma za intervencijska vozila samo 1,55 m prostora. Če bi pravilo spremenili oz. dopolnili tako, da bi iz njega razvidno, da se lahko vozila umaknejo tudi na odstavni pas (2,5 m), bi se tovornjaka umaknila skrajno levo in desno, kar pomeni, da bi imeli gasilci na sredini lahko kar 4,55 m prostora. Primer: commons.wikimedia.org/wiki/File:A66_Sl%C3%BC_Nord_Stau.JPG Pravilo bi se lahko glasilo takole: "Vozila na skrajno levem pasu se pomaknejo kolikor je mogoče levo, vozila na ostalih pasovih pa kolikor je mogoče desno." Takšno definicija bi bila uporabna tudi za ceste, ki imajo (bodo imele) več kot dva pasova za vožnjo v eno smer. Takšno pravilo umikanja poznajo tudi v Avstriji in Nemčiji, kar si lahko pogledate na www.youtube.com/watch oz. v zgibanki Asfinaga www.asfinag.at/documents/10180/14904/de_RG-InfofolderAllgemein-SLO.pdf Mimogrede, tam je človeško življenje več vredno, zato namesto naših smešnih 200 EUR, za neupoštevanje pravila zaračunajo kar 2180 EUR. S spremembo oz. dopolnitvijo tega pravila, bi preprečili napačne interpretacije in intervencijskim vozilom omogočili hitrejši dostop do mesta nesreče. Pričakovani stroški predloga spremembe Zakona za javne finance: 0. Pričakovani dobiček, če rešimo eno življenje: NEPRECENLJIVO!

32 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR P predlagatelj 1 predlog
STANJE
 • PREDLOG POSLAN
 • ZADNJA SPREMEMBA
 • KONEC OBRAVNAVE
 • ODGOVOR

Odgovor


07.12.2015

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPrCP) določa prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju zakona izrekajo pristojni organi.

Štirinajsti odstavek 30. člena ZPrCP, ki določa pravila razvrščanja v primeru zastoja prometa navaja, da morajo vozniki v primeru zastoja pustiti med kolonama vozil, ustavljenima na prometnih pasovih, ki sta najbližje levemu robu smernega vozišča, dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.

Na odstavnem pasu ali odstavni niši lahko, skladno z določbo trinajstega odstavka 30. člena ZPrCP, vozijo in ustavijo vozila:

 • nujne medicinske pomoči, gasilska vozila in vozila zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog,
 • izvajalca rednega vzdrževanja avtoceste pri pregledu in vzdrževanju ceste ter pri izločanju vozil,
 • upravljavca cestninskih cest, ki jih pri izvajanju nadzora uporabljajo cestninski nadzorniki,
 • policije in vojaške policije pri nadzoru in urejanju cestnega prometa in
 • inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega nadzora.
 • Pri tem morajo biti vsa navedena vozila označena s predpisanimi svetlobnimi znaki oziroma s pomičnimi signalnimi ali zapornimi tablami.

  Skladno z določbo enajstega odstavka 30. člena ZPrCP pa lahko na odstavnem pasu ali odstavni niši parkirajo ali ustavijo (poleg vozil navedenih v trinajstem odstavku 30. člena ZPrCP) tudi vozila, ki to storijo zaradi ustavitve v sili in ustavitve zaradi nudenja potrebne pomoči.

  Veljavna zakonodaja torej dopušča možnost, da se v primeru višje sile (okvara, zastoj, nesreča,…) na odstavnem pasu ali odstavni niši vozijo tudi druga motorna vozila (torej vozila, ki imajo po določbah ZPrCP sicer prepoved vožnje, parkiranja in ustavitve), vendar bo ministrstvo predlog pobudnika preučilo in ob prvi spremembi ZPrCP pravilo o razvrščanju v primeru zastoja na avtocesti oblikovalo jasno in nedvoumno, torej na način, ki ne bo omogočal različnih interpretacij.

  Priloge:

  Popravki predloga

  Verzija predloga z dne, 21.06.2013 | 12:20:13

  Dopolnitev pravil razvrščanja pri zastoju na avtocesti

  V 14. odstavku 30. člena Zakon o pravilih cestnega prometa je določeno: (14) V primeru zastoja prometa morajo vozniki pustiti med kolonama vozil, ustavljenima na prometnih pasovih, ki sta najbližje levemu robu smernega vozišča, dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Interpretacija tega pravila na avtocesti z odstavnimi pasovi je v DARS-ovi zloženki napačna, saj ni predvideno umikanje vozil na odstavni pas. www.dars.si/Dokumenti/Napotki/Pravilno_razvrscanje_ob_zastoju_na_avtocesti_798.aspx V drugi zgibanki je celo napisano "Odstavni pas naj ostane prazen." www.dars.si/Dokumenti/4_publikacije_druge_zgibanke/pravilno%20razvrscanje%20na%20AC.pdf Enako zagovarja Javna agencija RS za varnost prometa www.avp-rs.si/novice/707-pravilno-razvrscanje-na-avtocestah-v-primeru-prometnih-nesrec-in-zastojev www.mojaobcina.si/get_all_files.php Uporaba takšne interpretacije v praksi povzroča težave, ki si jih lahko ogledate na spodnji povezavi: www.facebook.com/photo.php www.mojvideo.com/video-prebijanje-gasilcev-po-avtocesti/6922a72a39d707efd62b Gasilci so za pot, ki bi jo lahko opravili v eni minuti, porabili kar sedem minut. Ena minuta pomeni 10 odstotkov večjo možnost preživetja. Zakaj trenutna ureditev ni dobra, si lahko pogledate tudi v spodnjih izračunih, ki so narejeni na podlagi Pravilnik o projektiranju cest. Zaradi enostavnosti so tovornjaki v izračunih upoštevani kot škatle po merah iz Pravilnika. Širina pasov na avtocesti projektirani za 130 km/h: - vozni pas 3,75 m - odstavni pas 2,5 m Največja širina tovornjaka je 2,5 m oz. 2,95 m z ogledali, torej recimo 2,725 m z enim ogledalom. Dva tovornjaka stojita vštric in se umakneta, tako kot je določeno: "Vozila na voznem pasu se morajo razvrstiti na desno stran do robne črte, vozila na prehitevalnem pasu pa na skrajno levo stran do robne črte." To pomeni naslednje: - skupna širina prehitevalnega in voznega pasu: 2 x 3,75 m = 7,5 m - širina, ki jo zavzameta tovornjaka: 2 x 2,725 m = 5,45 m - širina, ki ostane na voljo za intervencijska vozila: 7,5 m - 5,45 m = 2,05 m - To je premalo za gasilski tovornjak. Še bolj zanimivo je na avtocestah, kjer je hitrost omejena na 100 km/h npr. Vransko-Blagovica, kjer je vozni pas širok samo 3,5 m. Tam bi bilo med tovornjakoma za intervencijska vozila samo 1,55 m prostora. Če bi pravilo spremenili oz. dopolnili tako, da bi iz njega razvidno, da se lahko vozila umaknejo tudi na odstavni pas (2,5 m), bi se tovornjaka umaknila skrajno levo in desno, kar pomeni, da bi imeli gasilci na sredini lahko kar 4,55 m prostora. Primer: commons.wikimedia.org/wiki/File:A66_Sl%C3%BC_Nord_Stau.JPG Pravilo bi se lahko glasilo takole: "Vozila na skrajno levem pasu se pomaknejo kolikor je mogoče levo, vozila na ostalih pasovih pa kolikor je mogoče desno." Takšno definicija bi bila uporabna tudi za ceste, ki imajo (bodo imele) več kot dva pasova za vožnjo v eno smer. Takšno pravilo umikanja poznajo tudi v Avstriji in Nemčiji, kar si lahko pogledate na www.youtube.com/watch oz. v zgibanki Asfinaga www.asfinag.at/documents/10180/14904/de_RG-InfofolderAllgemein-SLO.pdf Mimogrede, tam je človeško življenje več vredno, zato namesto naših smešnih 200 EUR, za neupoštevanje pravila zaračunajo kar 2180 EUR. S spremembo oz. dopolnitvijo tega pravila, bi preprečili napačne interpretacije in intervencijskim vozilom omogočili hitrejši dostop do mesta nesreče. Pričakovani stroški predloga spremembe Zakona za javne finance: 0. Pričakovani dobiček, če rešimo eno življenje: NEPRECENLJIVO!

  Komentarji