Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Zaposlena kot "mama"

8064 OGLEDOV 24 KOMENTARJEV

Predlagam, da vsaka mama, ki bi varovala otroka sama in ga nebi dala v vrtec dobila mesečno 500 EUR za vsakega otroka do osnovne šole. S tem bi rešili problem zaposlovanja mladih mamic in nosečnic. Ne bi bilo problema glede bolniškega dopusta zaradi nege otroka v času bolezni, saj bi bila mama ves čas ob njem. Obenem bi rešili prenatrpanost vrtcev in pediatričnih klinik. Otroci se namreč v vrtcu hitro okužijo. Starši dajo otroke v vrtec tudi z vročino ali kakšnimi drugimi virusnimi obolenji, ker se bojijo vzeti daljšo porodniško.

Obenem bi materi s tem morala teči delovna doba.

Kateri delodalajec pa bi vzel v službo mati z malim otrokom, ki bo tretjino časa na delovnem mestu, dve tretjini pa doma z bolnim otrokom? Hitro se poslužijo prerazporeditve delovnih mest in tako mlada mamica ostane brez službe.

Kvaliteta življenja bi se izboljšala, saj bi otroci preživeli več časa s svojimi starši, kar je zelo pomembno s psihološkega vidika.

Poklic "mama" bi bil spoštovan in zaželjen. Tudi družine bi bile boljše, saj nebi bilo potrebno obema staršema pospravljati po končani službi, temveč bi lahko kvalitetno preživeli skupni čas. V primeru, da sta oba starša zaposlena je otrok prikrajšan za njuno družbo, saj je delovni čas najmanj do 4h-5h. Preden se odpravijo spat imajo le kakšne tri ure, da so skupaj.

Država bi tako privarčevala na zdravstveni blagajni, bolniških dopustih in na subvencijah za vrtce.

34 glasov
25 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR U ursula 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


12.03.2013

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 10/08, 62/10 – ZUPJS in 40/10 - ZUJF) v 48.c členu določa pravico do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok. Pri tej pravici gre za to, da ima eden od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do dopolnjenega desetega leta starosti najmlajšega otroka. To pomeni, da eden od staršev (mati ali oče otroka) bodisi zapusti dosedanjo službo, ali pa se odjavi iz evidence brezposelnih oseb na območni enoti Zavoda za zaposlovanje. Enemu od staršev Republika Slovenija plačuje prispevke od minimalne plače, teče mu pokojninska doba vendar pa ta pravica pa ne predvideva nikakršnega nadomestila. V primeru novega rojstva v času koriščenja te pravice, pa ima starš, ki pravico koristi, pravico do starševskega nadomestila.

Treba je poudariti, da lahko eden od staršev poljubno izbere časovno koriščenje pravice in ni nujno, da jo koristi do dopolnjenega desetega leta starosti najmlajšega otroka.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 04.01.2013 | 10:48:29

Zaposlena kot "mama"

Predlagam, da vsaka mama, ki bi varovala otroka sama in ga nebi dala v vrtec dobila mesečno 500 EUR za vsakega otroka. S tem bi rešili problem zaposlovanja mladih mamic in nosečnic. Ne bi bilo problema glede bolniškega dopusta zaradi nege otroka v času bolezni, saj bi bila mama ves čas ob njem. Obenem bi rešili prenatrpanost vrtcev in pediatričnih klinik. Otroci se namreč v vrtcu hitro okužijo. Starši dajo otroke v vrtec tudi z vročino ali kakšnimi drugimi virusnimi obolenji, ker se bojijo vzeti daljšo porodniško.

Kateri delodalajec pa bi vzel v službo mati z malim otrokom, ki bo tretjino časa na delovnem mestu, dve tretjini pa doma z bolnim otrokom? Hitro se poslužijo prerazporeditve delovnih mest in tako mlada mamica ostane brez službe.

Kvaliteta življenja bi se izboljšala, saj bi otroci preživeli več časa s svojimi starši, kar je zelo pomembno s psihološkega vidika.

Poklic "mama" bi bil spoštovan in zaželjen. Tudi zakoni bi bili boljši, saj nebi bilo potrebno obema staršema pospravljati po končani službi, temveč bi lahko kvalitetno preživeli skupni čas.

Država bi tako privarčevala na zdravstveni blagajni, bolniških dopustih in na subvencijah za vrtce.

Verzija predloga z dne, 04.01.2013 | 10:49:16

Zaposlena kot "mama"

Predlagam, da vsaka mama, ki bi varovala otroka sama in ga nebi dala v vrtec dobila mesečno 500 EUR za vsakega otroka do osnovne šole. S tem bi rešili problem zaposlovanja mladih mamic in nosečnic. Ne bi bilo problema glede bolniškega dopusta zaradi nege otroka v času bolezni, saj bi bila mama ves čas ob njem. Obenem bi rešili prenatrpanost vrtcev in pediatričnih klinik. Otroci se namreč v vrtcu hitro okužijo. Starši dajo otroke v vrtec tudi z vročino ali kakšnimi drugimi virusnimi obolenji, ker se bojijo vzeti daljšo porodniško.

Obenem bi materi s tem morala teči delovna doba.

Kateri delodalajec pa bi vzel v službo mati z malim otrokom, ki bo tretjino časa na delovnem mestu, dve tretjini pa doma z bolnim otrokom? Hitro se poslužijo prerazporeditve delovnih mest in tako mlada mamica ostane brez službe.

Kvaliteta življenja bi se izboljšala, saj bi otroci preživeli več časa s svojimi starši, kar je zelo pomembno s psihološkega vidika.

Poklic "mama" bi bil spoštovan in zaželjen. Tudi družine bi bile boljše, saj nebi bilo potrebno obema staršema pospravljati po končani službi, temveč bi lahko kvalitetno preživeli skupni čas. V primeru, da sta oba starša zaposlena je otrok prikrajšan za njuno družbo, saj je delovni čas najmanj do 4h-5h. Preden se odpravijo spat imajo le kakšne tri ure, da so skupaj.

Država bi tako privarčevala na zdravstveni blagajni, bolniških dopustih in na subvencijah za vrtce.

Komentarji