Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

predlog za gradnjo širših vozišč

5491 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Predlagam vladi, da preuči širino cestišč in voznih pasov in naredi primerjavo s tujino. Lahko pa vladi iz izkušenj povem, da dosedanja širina prometnih pasov ne zadošča več. Avtomobili so se v zadnjh desetletjih razširili, gradbeni normativi pa se temu niso prilagajali. Zaradi tega je precej nesreč, tudi smrtnih žrtev, zadnja pri Trebnjem. To so nesreče, ko voznik zaradi malo trzne in mimogrede zapelje na nasprotni vozni pas in nesreča je tu. V policijskih statistikah so te nesreče prikazane kot »nenadoma zapeljal na nasprotno stran«. Te nesreče so smrtne! Predlagam, da vlada v postopek da zakon, s katerim bi povečali širine voznih pasov na vseh cestah, ki se bodo gradile od zdaj naprej, na obstoječih cestah pa sprejme vse aktivnosti, da se bo na odsekih, ki to omogočajo, prav tako povečala širina vozišča.

9 glasov
6 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A Ariel 16 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


01.04.2010

Odziv Ministrstva za promet

Širina cestišč in voznih pasov je določena s Pravilnikom za projektiranje cest (Ur. list RS, št. 91/2005), ki določa tehnične zahteve, pogoje in normative, ki se jih mora zaradi zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti gradnje ter vzdrževanja javnih cest in njihovih elementov upoštevati pri izdelovanju projektne in tehnične dokumentacije, namenjene za gradnjo, uporabo in vzdrževanje cest. Pri pripravi tega pravilnika je bil upoštevan postopek informiranja v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. julija 1998, str. 37), ki je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/48/ES z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. avgusta 1998, str. 18). Pravilnik je šel skozi proceduro t. i. notifikacije EU zakonodaje in s strani 26 držav EU nismo prejeli nobenih pripomb glede širin voznih pasov, ki so tabelarično navedene v 39. členu pravilnika za obstoječe vrste cest, od malo prometnih ( povprečni letni dnevni promet, PLDP<500 vozil/dan), zbirnih regionalnih cest in lokalnih cest( PLDP > 1500 vozil/dan), povezovalnih cest (PLDP >5000 vozil/dan) do daljinskih cest (avtocest in hitrih cest s povprečnim letnim dnevnim prometom > 15000 vozil /dan). Širine voznih pasov navedenih cest, ki so odvisne od funkcije ceste in projektne hitrosti so tabelarično navedene v 28. členu navedenega Pravilnika o projektiranju javnih cest. Pa še komentar glede privzetih projektnih dimenzij merodajnih vozil za javne ceste: privzeta širina merodajnega vozila v Evropi je tovorno vozilo, ki ima standardno širino 2,50 m. Za tovorno vozilo navedene širine in ustrezne dovoljene hitrosti so izvedene širine vozišč. Širine naših vozišč so primerljive s standardi evropskih držav, širine voznih pasov so povsem enake kot drugje v Evropi. S povečanjem širine prometnih pasov bi se povečala samo hitrost vozil, ki bi negativno vplivala na prometno varnost vseh udeležencev v prometu.

Komentarji