Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Posredovanje Slovenije pri vprašanju Belo Monta

7163 OGLEDOV 18 KOMENTARJEV

Pozdravljeni Predlagam vladi, da posreduje pri vprašanju izgradnje 3 največje hidro elektrarne na svetu v Braziliji, v deževnem gozdu južne amerike, zaradi česar naj bi bilo prizadetih veliko ljudi domorodnih ljudstev, kot posledično tudi ostali prebivalci po svetu. Izgradnja HE Belo Monte naj bi bila povod in začetek ustvarjanja večjega vpliva na deževni gozd (rudniki, težka industrija, nove HE), kar bi imelo zaradi vpliva na okolje posledice širše kot le v Braziliji. Nekatere organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev okolja namreč svarijo, da bodo posledice zaradi HE povečevale rast toplogrednih plinov (povečanje metana itn).

Po video objavah sodeč, bodo veliko sedaj svobodnih ljudi domorodcev, dislocirali v ta namen izgrajene barake, uničili mnoge naravne habitate reke in rek ter obrežja, zelo močno vplivali na okolje prostora reke Xingu kot na samo reko, prehrano ljudstev, ki ob reki živijo, poplavljaje itn, z namenom pridobiti električno energijo, ki jo Brazilija potrebuje za njeno gospodarsko rast. Seveda se ob tem kot mnogi vprašamo kje so zdrave meje vpliva na okolje in ljudi. Vse za energijo in ekonomsko rast? V sklopu projetka posredujejo tudi Združeni narodi, a zdi se, da vpliv ni zadovoljiv. Seveda ne pričakujem, da bo vpliv Slovenije večji, toda mislim, da bi se naša vlada ukrepala v vezi z njim in morebiti posredovala mnenje slovencev (strinjanje, nestrinjanje) ali ostane pri nevmešavanju v vezi s projektom. Nekaj povezav: - Informativno obširnejši video: vimeo.com/44877149 - Še eno video: amazonwatch.org/news/2012/0720-struggle-in-the-amazon-the-clash-between-energy-and-the-environment - Peticija: amazonwatch.org/take-action/stop-the-belo-monte-monster-dam Mislim, da se projekt tiče Slovenije in EU oz. vseh, zato predlagam, da vlada slovensko javnost seznani s konkretnimi argumetni v vezi z stališčen slovenske vlade v izgradnji HE Belo Monte oz. vpliva na deževni gozd, ki se dogaja. lp

12 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR anekdota 26 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


04.04.2013

Odziv Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Vlada RS se glede globalne politike varstva narave usklajuje z drugimi državami članicami Evropske unije na delovnih telesih Sveta ministrov, še zlasti pri izvajanju Konvencije o biološki raznovrstnosti. V tem okviru EU tudi sodeluje z drugimi državami ter zasleduje izvajanje sprejetih globalnih obveznosti (npr. urejanje kitolova, trajnostne rabe biotske raznovrstnosti, dostopa in pravične razdelitve koristi od genskih virov...). Gradnja HE v Braziliji je gotovo poseg v naravo, vendar navadno vlade držav, zaradi spoštovanja načela suverenosti, neposredno ne vplivajo na druge vlade v primeru izvedbe določenega projekta (razen npr. pri čezmejnem vplivu). Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo spremljalo razvoj dogodkov glede tega projekta.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 21.11.2012 | 22:54:34

Posredovanje Slovenije pri vprašanju Bel Monta

Verzija predloga z dne, 21.11.2012 | 22:57:56

Posredovanje Slovenije pri vprašanju Bel Monta

Pozdravljeni Predlagam vladi, da posreduje pri vprašanju izgradnje 3 največje hidro elektrarne na svetu v Braziliji, v deževnem gozdu južne amerike, zaradi česar naj bi bilo prizadetih veliko ljudi domorodnih ljudstev, kot posledično tudi ostali prebivalci po svetu. Izgradnja HE Bel Monte naj bi bila povod in začetek ustvarjanja večjega vpliva na deževni gozd (rudniki, nove HE), kar bi imelo zaradi vpliva na okolje posledice širše kot le v Braziliji. Nekatere organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev okolja namreč svarijo, da bodo posledice zaradi HE povečevale rast toplogrednih plinov (povečanje metana itn).

Po video objavah sodeč, bodo veliko sedaj svobodnih ljudi domorodcev, dislocirali v ta namen izgrajene barake, uničili mnoge naravne habitate reke in rek ter obrežja, zelo močno vplivali na okolje prostora reke Xingu kot na samo reko, prehrano ljudstev, ki ob reki živijo, poplavljaje itn, z namenom pridobiti električno energijo, ki jo Brazilija potrebuje za njeno gospodarsko rast. Seveda se ob tem kot mnogi vprašamo kje so zdrave meje vpliva na okolje in ljudi. Vse za energijo in ekonomsko rast? V sklopu projetka posredujejo tudi Združeni narodi, a zdi se, da vpliv ni zadovoljiv. Seveda ne pričakujem, da bo vpliv Slovenije večji, toda mislim, da bi se naša vlada ukrepala v vezi z njim in morebiti posredovala mnenje slovencev (strinjanje, nestrinjanje ali nevmešavanje) v vezi s projektom. Nekaj povezav: www.whitewolfpack.com/2012/11/belo-monte-announcement-of-war-2012.html amazonwatch.org/news/2012/0720-struggle-in-the-amazon-the-clash-between-energy-and-the-environment en.wikipedia.org/wiki/Belo_Monte_Dam www.awakeningtosanity.net/blog/2012/03/08/please-protest-bel-monte-dam-project-is-destroying-the-amazon/ Mislim, da se projekt tiče tudi Slovenije, zato predlagam, da vlada slovensko javnost seznani s konkretnimi argumetni v vezi z stališčen slovenske vlade v izgradnji HE Bel Monte. lp

Verzija predloga z dne, 21.11.2012 | 23:37:32

Posredovanje Slovenije pri vprašanju Bel Monta

Pozdravljeni Predlagam vladi, da posreduje pri vprašanju izgradnje 3 največje hidro elektrarne na svetu v Braziliji, v deževnem gozdu južne amerike, zaradi česar naj bi bilo prizadetih veliko ljudi domorodnih ljudstev, kot posledično tudi ostali prebivalci po svetu. Izgradnja HE Bel Monte naj bi bila povod in začetek ustvarjanja večjega vpliva na deževni gozd (rudniki, nove HE), kar bi imelo zaradi vpliva na okolje posledice širše kot le v Braziliji. Nekatere organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev okolja namreč svarijo, da bodo posledice zaradi HE povečevale rast toplogrednih plinov (povečanje metana itn).

Po video objavah sodeč, bodo veliko sedaj svobodnih ljudi domorodcev, dislocirali v ta namen izgrajene barake, uničili mnoge naravne habitate reke in rek ter obrežja, zelo močno vplivali na okolje prostora reke Xingu kot na samo reko, prehrano ljudstev, ki ob reki živijo, poplavljaje itn, z namenom pridobiti električno energijo, ki jo Brazilija potrebuje za njeno gospodarsko rast. Seveda se ob tem kot mnogi vprašamo kje so zdrave meje vpliva na okolje in ljudi. Vse za energijo in ekonomsko rast? V sklopu projetka posredujejo tudi Združeni narodi, a zdi se, da vpliv ni zadovoljiv. Seveda ne pričakujem, da bo vpliv Slovenije večji, toda mislim, da bi se naša vlada ukrepala v vezi z njim in morebiti posredovala mnenje slovencev (strinjanje, nestrinjanje) ali ostane pri nevmešavanju v vezi s projektom. Nekaj povezav: www.whitewolfpack.com/2012/11/belo-monte-announcement-of-war-2012.html amazonwatch.org/news/2012/0720-struggle-in-the-amazon-the-clash-between-energy-and-the-environment en.wikipedia.org/wiki/Belo_Monte_Dam www.awakeningtosanity.net/blog/2012/03/08/please-protest-bel-monte-dam-project-is-destroying-the-amazon/ Mislim, da se projekt tiče Slovenije in EU oz. vseh, zato predlagam, da vlada slovensko javnost seznani s konkretnimi argumetni v vezi z stališčen slovenske vlade v izgradnji HE Bel Monte oz. vpliva na deževni gozd, ki se dogaja. lp

Verzija predloga z dne, 21.11.2012 | 23:39:40

Posredovanje Slovenije pri vprašanju Belo Monta

Pozdravljeni Predlagam vladi, da posreduje pri vprašanju izgradnje 3 največje hidro elektrarne na svetu v Braziliji, v deževnem gozdu južne amerike, zaradi česar naj bi bilo prizadetih veliko ljudi domorodnih ljudstev, kot posledično tudi ostali prebivalci po svetu. Izgradnja HE Belo Monte naj bi bila povod in začetek ustvarjanja večjega vpliva na deževni gozd (rudniki, težka industrija, nove HE), kar bi imelo zaradi vpliva na okolje posledice širše kot le v Braziliji. Nekatere organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev okolja namreč svarijo, da bodo posledice zaradi HE povečevale rast toplogrednih plinov (povečanje metana itn).

Po video objavah sodeč, bodo veliko sedaj svobodnih ljudi domorodcev, dislocirali v ta namen izgrajene barake, uničili mnoge naravne habitate reke in rek ter obrežja, zelo močno vplivali na okolje prostora reke Xingu kot na samo reko, prehrano ljudstev, ki ob reki živijo, poplavljaje itn, z namenom pridobiti električno energijo, ki jo Brazilija potrebuje za njeno gospodarsko rast. Seveda se ob tem kot mnogi vprašamo kje so zdrave meje vpliva na okolje in ljudi. Vse za energijo in ekonomsko rast? V sklopu projetka posredujejo tudi Združeni narodi, a zdi se, da vpliv ni zadovoljiv. Seveda ne pričakujem, da bo vpliv Slovenije večji, toda mislim, da bi se naša vlada ukrepala v vezi z njim in morebiti posredovala mnenje slovencev (strinjanje, nestrinjanje) ali ostane pri nevmešavanju v vezi s projektom. Nekaj povezav: www.whitewolfpack.com/2012/11/belo-monte-announcement-of-war-2012.html amazonwatch.org/news/2012/0720-struggle-in-the-amazon-the-clash-between-energy-and-the-environment en.wikipedia.org/wiki/Belo_Monte_Dam www.awakeningtosanity.net/blog/2012/03/08/please-protest-bel-monte-dam-project-is-destroying-the-amazon/ ** peticija: amazonwatch.org/take-action/stop-the-belo-monte-monster-dam Mislim, da se projekt tiče Slovenije in EU oz. vseh, zato predlagam, da vlada slovensko javnost seznani s konkretnimi argumetni v vezi z stališčen slovenske vlade v izgradnji HE Belo Monte oz. vpliva na deževni gozd, ki se dogaja. lp

Verzija predloga z dne, 22.11.2012 | 00:25:50

Posredovanje Slovenije pri vprašanju Belo Monta

Pozdravljeni Predlagam vladi, da posreduje pri vprašanju izgradnje 3 največje hidro elektrarne na svetu v Braziliji, v deževnem gozdu južne amerike, zaradi česar naj bi bilo prizadetih veliko ljudi domorodnih ljudstev, kot posledično tudi ostali prebivalci po svetu. Izgradnja HE Belo Monte naj bi bila povod in začetek ustvarjanja večjega vpliva na deževni gozd (rudniki, težka industrija, nove HE), kar bi imelo zaradi vpliva na okolje posledice širše kot le v Braziliji. Nekatere organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev okolja namreč svarijo, da bodo posledice zaradi HE povečevale rast toplogrednih plinov (povečanje metana itn).

Po video objavah sodeč, bodo veliko sedaj svobodnih ljudi domorodcev, dislocirali v ta namen izgrajene barake, uničili mnoge naravne habitate reke in rek ter obrežja, zelo močno vplivali na okolje prostora reke Xingu kot na samo reko, prehrano ljudstev, ki ob reki živijo, poplavljaje itn, z namenom pridobiti električno energijo, ki jo Brazilija potrebuje za njeno gospodarsko rast. Seveda se ob tem kot mnogi vprašamo kje so zdrave meje vpliva na okolje in ljudi. Vse za energijo in ekonomsko rast? V sklopu projetka posredujejo tudi Združeni narodi, a zdi se, da vpliv ni zadovoljiv. Seveda ne pričakujem, da bo vpliv Slovenije večji, toda mislim, da bi se naša vlada ukrepala v vezi z njim in morebiti posredovala mnenje slovencev (strinjanje, nestrinjanje) ali ostane pri nevmešavanju v vezi s projektom. Nekaj povezav: vimeo.com/44877149 amazonwatch.org/news/2012/0720-struggle-in-the-amazon-the-clash-between-energy-and-the-environment en.wikipedia.org/wiki/Belo_Monte_Dam ** peticija: amazonwatch.org/take-action/stop-the-belo-monte-monster-dam Mislim, da se projekt tiče Slovenije in EU oz. vseh, zato predlagam, da vlada slovensko javnost seznani s konkretnimi argumetni v vezi z stališčen slovenske vlade v izgradnji HE Belo Monte oz. vpliva na deževni gozd, ki se dogaja. lp

Komentarji