Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Višji DDV za zlato in zlat nakit

4214 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Predlagam zvišanja DDV iz 8,5% na 20% za zlato in zlat nakit.

Zdi se mi nepravično, da so takšni luksuzni izdelki obdavčeni s tako nizko stopnjo DDV-ja, drugi življenjsko pomembni izdelki pa so obdavčeni z visoko 20% stopnjo.

22 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S sany 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


02.01.2013

Odziv Ministrstva za finance

V skladu z veljavno ureditvijo sistema obdavčevanja blaga in storitev z DDV, kot je v Sloveniji predpisan z Zakonom o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 13/11–UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12–ZUJF in 83/12; ZDDV-1), so davčni zavezanci, ki so identificirani za namene DDV, ob prodaji izdelkov iz zlata, vključno zlatega nakita, kot tudi drugega nakita, dolžni obračunavati DDV po splošni stopnji 20%.

Posebna ureditev je po ZDDV-1 predvidena v zvezi s transakcijami, povezanimi z dobavami zlata, ki se uporablja v naložbene namene, t.j. »investicijskega zlata«, v zvezi s katerimi so davčni zavezanci, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, oproščeni obračunavanja in plačevanja DDV. Po tej ureditvi se obravnavajo dobave zlata v obliki palic ali ploščic z maso, ki jo sprejemajo trgi plemenitih kovin in dobave zlatih kovancev.

Nižja, 8,5% stopnja DDV se uporablja za dobave blaga in storitev iz Priloge I k ZDDV-1, v katero so vključene kategorije blaga in storitev, ki so predvsem namenjene zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb (hrana, voda, zdravila, medicinski pripomočki, socialna stanovanja), nekatere druge javno pomembne dobrine (javni prevoz potnikov, dobava knjig in časopisov, vstopnina za kulturne in športne dogodke, avtorske pravice književnikov, skladateljev in izvajalskih umetnikov, kratkotrajni najem hotelskih in počitniških zmogljivosti, uporaba športnih objektov, pogrebne storitve, storitve javne higiene, storitve za uporabo v kmetijstvu) ter nekatere delovno intenzivne storitve (manjša popravila koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila, obnova in popravila zasebnih stanovanj, čiščenje oken in zasebnih gospodinjstev, storitve domačega varstva, frizerske storitve), vključno s pripravo jedi v gostinski dejavnosti ter dobava lončnic, sadik in rezanega cvetja.

Navedena DDV ureditev je v celoti usklajena z zakonodajo EU s področja DDV, po kateri so države članice EU dolžne uporabljati (eno samo) splošno stopnjo DDV, ne nižjo od 15%, lahko pa uporabljajo tudi eno oz. (največ) dve nižji stopnji, ki pa ne smeta biti nižji od 5%. Nižje stopnje se lahko uporabljajo le za (taksativno) določene kategorije. Uporaba nižje stopnje DDV za izdelke iz zlata, niti za drug nakit, ni predvidena.

V skladu s pojasnjenim je torej v Sloveniji v zvezi z dobavami zlatega in drugega nakita uveljavljena splošna 20% stopnja DDV. Uvedba posebno visoke stopnje DDV (višje od splošne, 20% stopnje DDV) le za posamezne, t.im. luksuzne izdelke (npr. za izdelke iz zlata oz. iz drugih plemenitih kovin; za izdelke, izdelane z dragimi okrasnimi kamni in/ali iz biserov, itd.) z vidika skladnosti z EU zakonodajo, ni dopustna.

Priloge:

Komentarji