Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Pošiljanje brezposelnih prejemnikov socialne pomoči na razna dela

6005 OGLEDOV 7 KOMENTARJEV

Glede na to, da je veliko brezposelnih.

Glede na to, da je boljše vsaj nekaj kot nič predlagam naslednjo spremebo:

Vsak brezposlni prejemnik pomoči bi opravljal različna dela glede na to kakšno izobrazbo ima, v kakšni psihični/fizični kondiciji je in glede na to kje bi se ga dalo uporabiti.

Delo mora biti tako, da se predvideva kot da brezposelni nima vozila in mogoče tudi prebivališča.

Posledice:

 • znižanje števila brezposlenih saj ne bi bilo več tako zelo lepo doma sedeti in prejemati denar.
 • za brezposelne višjo nadomestilo in štetje delovne dobe.
 • seznanitev z novim bodočim rednim delovnim mestom
 • zmanjšanje plačevanja socialnega zavarovanja
 • preprečitev delo na črno pri prejemnikih socialne podpore saj ne bi imeli veliko časa.
 • pospešitev iskanja redne zaposlitve!

To pomeni da bi država ustanovila "agencijo za posredovanje dela". Podobno kot so študentski servisi.

Primer v praksi:

neko podjetje potrebuje počiščeno parkirišče. Pokliče se agencija, ki poskrbi za vse glede birokaracije ( vpoklic brezposelnih v najbližjem okrožju, prevoz do delovnega mesta ... )

Možna dela:

 • preprosta dela: prenašanje stvari, čiščenja
 • zamenjava za delavca, ki je na bolniški
 • "spoznavna/testna" dela za bodočega rednega delavca
 • ...

Podobne stvari že obstajajo v praksi. Potrebno jih je samo uzakoniti, tako da je takšno delo obvezno za vse brezposelne.

Kdor bi bil zmožen delati ponujeno delo in bi recimo 3 krat zavrnil ponujeno delo naj se mu vzame pravica do prejemanja socialne pomoči.

Brezposelne osebe je potrebno nekako zaposliti! Kdor bi bil proti temu se lahko smatra, da dela na črno: preko študentskih napotnic v večini primerov itd.

Seveda se mora za opravljeno delo šteti delovna doba itd. Odvisno od tega koliko časa se dela. Pravtako bi se dalo povečati priliv podpore v primeru da nekdo dela.

Najbolj pomembno je omogočiti dostojno življenje za prejemnike socialne pomoči. Kar se lahko pričakuje od njih je čas.

18 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR Y yamast 28 predlogov
STANJE
 • PREDLOG POSLAN
 • ZADNJA SPREMEMBA
 • KONEC OBRAVNAVE
 • ODGOVOR

Odgovor


22.01.2010

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Zahvaljujemo se vam za posredovanje vašega predloga, katerega ocenjujemo kot dobrega in v njegovih posledicah koristnega tako za položaj brezposelnih oseb kot širšo družbo. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se namreč zavedamo potrebnosti ter praktičnosti uresničitve namena in ciljev, kot izhajajo iz vašega predloga, ti pa so lahko doseženi le z jasno opredelitvijo in povečanjem obveznosti prejemnikov denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, seveda ob upoštevanju vrste in obsega pomoči, ki jo prejema posamezna brezposelna oseba. V zvezi z navedenim se v tej smeri (ne sicer neposredno z ustanovitvijo posebne agencije v obliki, kot jo predlagate, zagotovo pa z njo v tesni povezavi in s ciljem dviga stopnje aktivacije brezposelnih oseb) že pripravljajo tudi spremembe na področju urejanja trga dela. Nov predpis, ki bo zamenjal sedaj veljavni Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1 – ZZZPB-1) in bo z novo ureditvijo pripomogel k večji stopnji aktivacije, motiviranosti ter socialne vključenosti brezposelnih oseb (tako tistih, ki so prejemniki denarnega nadomestila za primer brezposelnosti kot ostalih, ki pogojev za prejemanje omenjenega denarnega prejemka ne izpolnjujejo) je že v pripravi in bo sprejet v letošnjem koledarskem letu. Potrebno pa je pojasniti, da so omenjene spremembe del sistemskih ukrepov in sprememb na širšem področju zaposlovanja in delovnih razmerij, zato so vezane tudi na spremembe druge področne zakonodaje, zlasti na sprejem novega zakona, ki bo omogočil opravljanje malega dela, nujne spremembe veljavnega Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) ter spremembe druge področne zakonodaje. Končni učinek sprememb naštete zakonodaje, katerih cilj je na splošno povečanje fleksibilnosti trga dela in posledično nujna višja stopnja varnosti brezposelnih oseb (tkim. varna prožnost ali »flexicurity«), pa bo po naši oceni viden tudi v ustreznem povečanju obsega obveznosti in dejavnosti brezposelnih oseb, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti.«

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 22.12.2009 | 08:55:25

Pošiljanje brezposelnih prejemnikov socialne pomoči na razna dela

Glede na to, da je veliko brezposelnih.

Glede na to, da je boljše vsaj nekaj kot nič predlagam naslednjo spremebo:

Vsak brezposlni prejemnik pomoči bi opravljal različna dela glede na to kakšno izobrazbo ima, v kakšni psihični/fizični kondiciji je, in glede na to kje bi se ga dalo uporabiti.

Delo mora biti tako, da se predvideva kot da brezposelni nima vozila in mogoče tudi prebivališča.

Posledica:

 • znižanje števila brezposlenih saj ne bi bilo več tako zelo lepo doma sedeti in prejemati denar.
 • za brezposelne višjo nadomestilo in štetje delovne dobe.
 • seznanitev z novim bodočim rednim delovnim mestom

To pomeni da bi država ustanovila "agencijo za posredovanje dela". Podobno kot so študentski servisi.

Primer v praksi:

neko podjetje potrebuje počiščeno parkirišče. Pokliče se agencija, ki poskrbi za vse glede birokaracije ( vpoklic brezposelnih v najbližjem okrožju, prevoz do delovnega mesta ... )

Možna dela:

 • preprosta dela: prenašanje stvari, čiščenja
 • zamenjava za delavca, ki je na bolniški
 • ...

Podobne stvari že obstajajo v praksi. Potrebno jih je samo uzakoniti, tako da je takšno delo obvezno za vse brezposelne.

Verzija predloga z dne, 24.12.2009 | 22:34:07

Pošiljanje brezposelnih prejemnikov socialne pomoči na razna dela

Glede na to, da je veliko brezposelnih.

Glede na to, da je boljše vsaj nekaj kot nič predlagam naslednjo spremebo:

Vsak brezposlni prejemnik pomoči bi opravljal različna dela glede na to kakšno izobrazbo ima, v kakšni psihični/fizični kondiciji je, in glede na to kje bi se ga dalo uporabiti.

Delo mora biti tako, da se predvideva kot da brezposelni nima vozila in mogoče tudi prebivališča.

Posledica:

 • znižanje števila brezposlenih saj ne bi bilo več tako zelo lepo doma sedeti in prejemati denar.
 • za brezposelne višjo nadomestilo in štetje delovne dobe.
 • seznanitev z novim bodočim rednim delovnim mestom

To pomeni da bi država ustanovila "agencijo za posredovanje dela". Podobno kot so študentski servisi.

Primer v praksi:

neko podjetje potrebuje počiščeno parkirišče. Pokliče se agencija, ki poskrbi za vse glede birokaracije ( vpoklic brezposelnih v najbližjem okrožju, prevoz do delovnega mesta ... )

Možna dela:

 • preprosta dela: prenašanje stvari, čiščenja
 • zamenjava za delavca, ki je na bolniški
 • ...

Podobne stvari že obstajajo v praksi. Potrebno jih je samo uzakoniti, tako da je takšno delo obvezno za vse brezposelne.

Kdor bi bil zmožen delati ponujeno delo in bi recimo 3 krat zavrnil ponujeno delo naj se mu vzame pravica do prejemanja socialne pomoči.

Verzija predloga z dne, 24.12.2009 | 22:38:55

Pošiljanje brezposelnih prejemnikov socialne pomoči na razna dela

Glede na to, da je veliko brezposelnih.

Glede na to, da je boljše vsaj nekaj kot nič predlagam naslednjo spremebo:

Vsak brezposlni prejemnik pomoči bi opravljal različna dela glede na to kakšno izobrazbo ima, v kakšni psihični/fizični kondiciji je in glede na to kje bi se ga dalo uporabiti.

Delo mora biti tako, da se predvideva kot da brezposelni nima vozila in mogoče tudi prebivališča.

Posledice:

 • znižanje števila brezposlenih saj ne bi bilo več tako zelo lepo doma sedeti in prejemati denar.
 • za brezposelne višjo nadomestilo in štetje delovne dobe.
 • seznanitev z novim bodočim rednim delovnim mestom
 • zmanjšanje plačevanja socialnega zavarovanja
 • preprečitev delo na črno pri prejemnikih socialne podpore saj ne bi imeli veliko časa.
 • pospešitev iskanja redne zaposlitve!

To pomeni da bi država ustanovila "agencijo za posredovanje dela". Podobno kot so študentski servisi.

Primer v praksi:

neko podjetje potrebuje počiščeno parkirišče. Pokliče se agencija, ki poskrbi za vse glede birokaracije ( vpoklic brezposelnih v najbližjem okrožju, prevoz do delovnega mesta ... )

Možna dela:

 • preprosta dela: prenašanje stvari, čiščenja
 • zamenjava za delavca, ki je na bolniški
 • "spoznavna/testna" dela za bodočega rednega delavca
 • ...

Podobne stvari že obstajajo v praksi. Potrebno jih je samo uzakoniti, tako da je takšno delo obvezno za vse brezposelne.

Kdor bi bil zmožen delati ponujeno delo in bi recimo 3 krat zavrnil ponujeno delo naj se mu vzame pravica do prejemanja socialne pomoči.

Brezposelne osebe je potrebno nekako zaposliti! Kdor bi bil proti temu se lahko smatra, da dela na črno: preko študentskih napotnic v večini primerov itd.

Komentarji