Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Ukinitev davka na vozila na (električni, vodikov...) pogon

6297 OGLEDOV 9 KOMENTARJEV

To pomeni drastično povečanje ekoloških vozil kar zna pravtako povečati gospodarski razvoj, več delovnih mest, čistejši zrak, razvitejšo tehnologijo.

S časom se lahko davki normalizirajo. Ukinitev davka je dobra za to, da se zažene oz. poveča promet z ekološkimi vozili.

Ni očitne nobene slabe lastnosti tega predloga.

Z leti bi se lahko pravtako drastično povečali davki na motorna vozila, ki onesnežujejo okolje.

15 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR Y yamast 28 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


01.02.2010

Odziv Ministrstva za finance

Predlog se nanaša na obdavčitev motornih vozil z davkom na motorna vozila. Dajatev ureja Zakon o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 73/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da se davek plača ob vsaki prvi registraciji osebnega motornega vozila v Republiki Sloveniji, pa tudi ob prodaji rabljenega vozila oziroma ob registraciji pri prenosu vozila na novega lastnika. Dajatev ima torej naravo tim. registracijskega davka. V veljavni ureditvi je zakon od leta 2004 določal oprostitev davka za motorna vozila z izpustom CO2 do 110 g/km, vendar je 31. decembra 2009 oprostitev prenehala veljati. Kljub navedeni oprostitvi je delež takih vozil med novo registriranimi vozili še vedno izredno majhen, manj kot 1 %. Državni zbor Republike Slovenije je ravnokar potrdil novelo Zakona o davku na motorna vozila, s katero se bo bistveno spremenil način določanja višine te dajatve. Do sedaj se je davek na motorna vozila obračunaval le glede na vrednost motornega vozila, po novem pa se bo davčna stopnja določila glede na izpust CO2 in emisijsko stopnjo motorja, izraženo v Euro standardu, davek pa se bo še vedno odmerjal od vrednosti motornega vozila. Eden od glavnih ciljev spremembe zakona je bil ravno uveljavitev okoljskih meril pri določanju dajatve. Pri pripravi sprememb zakona se je zato proučeval tudi predlog, da se za motorna vozila na električni in drug alternativni pogon (na primer hibridna vozila) uveljavi ničelna stopnja davka oziroma oprostitev. Vendar je prevladalo mnenje, da je davek predvsem fiskalni inštrument in je zato primerno, da ga načeloma plačujejo vsi zavezanci v podobnem položaju. Tako so v zakonu ohranjene predvsem oprostitve socialne narave ali oprostitve za vozila za posebne javne namene. Glede oprostitve za motorna vozila na električni in hibridni pogon pa je bilo sprejeto stališče, da se tudi za taka vozila odmerja davek, ki pa je zelo nizek, le 0,5 %, oziroma za vozila z dizelskim motorjem 1 %. Pri tem se je upoštevalo stališče, da tudi proizvodnja električne energije povzroča določene neželene izpuste in ocenilo, da je tudi v primeru nekoliko višje nabavne cene takih vozil ob teh davčnih stopnjah davek še vedno zelo nizek. Ocenjuje se, da je po novem uveljavljena nizka davčna stopnja zaenkrat primeren spodbujevalen ukrep tudi za nakup vozil z izpusti pod 110 g CO2 /km.

Priloge:

Komentarji