Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Ukinitev financiranja fakultet glede na število diplomantov

6949 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Zaradi tega ker se fakultete financirajo glede na število diplomiranih študentov, se pojavljajo naslednje anomalije:

  • zniževanje nivoja znanja ki ima za posledico veliko diplomantov z manj znanja
  • zniževanje pogojev za napredovanje kar ima za posledico veliko študentov v višjih letnikih, ki zavirajo splošno stopnjo znanja
  • več vpisanih študentov v prve letnike ker je fakulteta znana, da je lahka kar pomeni, da se več študentov vpiše na to fakulteto, ki jih samo znanje ne zanima pretirano
  • splošno zniževanje plač saj je nivo znanja in kvalitete nižji
  • zasičenost trga z študenti kar pomeni večja brezposelnost
  • višji davki saj nekdo mora plačati prehrano, štipendije, bivanje za študente, ki bodo potencialno brezposelni kar pozneje še doprinese socialno podporo

Fakultete naj bodo financirane glede na višino plač oziroma pomanjkanje strokovnjakov iz njenega področja.

To pomeni, da tiste fakultete, ki delajo dobre strokovnjake ali če jih primanjkuje razpišejo več prostih mest.

Tiste fakultete, ki izšolajo potencialne večne študente, brezposelne zmorejo razpisati manj prostih mest

17 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR Y yamast 28 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


02.02.2010

Odziv Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Pojasnjujemo vam, da način financiranja javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov določa Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09), in sicer v 73. členu, drugi odstavek: ''Sredstva za študijsko dejavnost se za prvo in drugo stopnjo zagotovijo v državnem proračunu kot skupna sredstva za univerzo ali samostojni visokošolski zavod (integralno financiranje) ob upoštevanju študijskega področja ter števila vpisanih študentov in diplomantov rednega študija prve in druge stopnje.'' V skladu s 75. členom Zakona o visokem šolstvu pa se financiranje po 73. členu podrobneje uredi s posebnim predpisom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. To je Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08, 30/09 in 110/09). Vlada mora tako pri ureditvi načina financiranja upoštevati zakonske določbe. Sporočamo vam, da se Zakon o visokem šolstvu podrobno proučuje in pripravljajo sistemske spremembe visokega šolstva. V tem okviru potekajo tudi sestanki in dogodki s področja načina financiranja visokošolske dejavnosti. Posredovan predlog bomo pri tem skušali upoštevati.

Priloge:

Komentarji