Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Sprememba Zakona o graditvi objektov

2873 OGLEDOV 7 KOMENTARJEV

Ministrstvu za infrastrukturo in prostor predlagam , da pripravi predlog Državnemu zboru Republike Slovenije, da se iz Zakona o graditvi objektov ( ZGO-1-NPB6) črta 79. člen , ki pod posebnimi pogoji dovoljuje gradnjo posameznikov in društev v lastni režiji (gradnja v lastni režiji).

Svoj predlog utemeljujem s sledečimi argumenti ter pozitivnimi učinki na stanje v gradbeništvu in finančnimi prilivi v državno blagajno, ki bi ga dosegli s sprejetjem tega predloga:

- povečalo se bo število zaposlitev v manjših in srednje velikih gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo z gradnjo objektov;

- zaradi povečanja obsega del na področju gradbeništva se bo povečal interes registracije novih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki se bodo ukvarjali z gradbeno dejavnostjo;

- bistveno se bo zmanjšalo delo na »črno«, ki se je v gradbeništvu zelo razširilo;

- med izvajalci se bo vzpostavila konkurenca pod enakimi pogoji;

- zmanjšalo se bo število nezaposlenih;

- zmanjšali se bodo socialni transferji, ki so sedaj namenjeni nezaposlenim;

- povečali se bodo prispevki in davki v državni blagajni, ki jih bodo plačali tako delodajalci kot delojemalci;

- povečala se bo kvaliteta zgrajenih objektov- stanovanjskih hiš;

- v primeru naravnih nesreč in potresov bo zaradi večje kvalitete novozgrajenih stanovanjskih hiš, škoda bistveno manjša in marsikatero življenje bo obvarovano, kar ima neprecenljivo vrednost;

- zmanjšala se bodo sredstva, ki se črpajo iz rezervnih državnih skladov za odpravo škode v primeru elementarnih nesreč (potresi, poplave, plazovi, odnašanja streh zaradi burje…), itd.

Poleg spremembe zgoraj navedenega Zakona, Ministrstvu predlagam, da posveti večjo pozornost delovanju gradbene inšpekcije na terenu predvsem pri gradnji individualnih stanovanjskih hiš in po potrebi poveča število gradbenih inšpektorjev s prerasporeditvijo in dodatnim usposabljanjem zaposlenih znotraj državne uprave ozirom Ministrstva.

Ministrstvu konkretno predlagam, da preveri koliko je bilo izdanih gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanjskih hiš v letu 2011, koliko je bilo opravljenih pregledov gradbenega inšpektorja teh gradenj ter preuči ugotovljene nepravilnost in tako pridobi realno sliko stanja na področju gradenj v lastni režiji.

Sam opažam, da se večina gradenj v lastni režiji izvaja brez projektne dokumentacije za izvedbo (PZI), brez ustrezne ureditve gradbišč in brez potrebnega gradbenega nadzora. Investitorji, ki gradijo v lastni režiji, niso strokovno usposobljeni za takšna dela, kar ima za posledico tudi veliko nesreč pri delu in s tem povezanimi osebnimi in družinskimi tragedijami ter stroški, ki bremenijo zdravstveno blagajno.

Gradnja v lastni režiji je eden glavnih dejavnikov, ki spodbuja delo na »črno« , ima za posledico slabo gradnjo objektov pa tudi vse slabšo narejeno projektno dokumentacij, saj ni nobene kontrole s stranii inšpekcijskih služb, ki bi preprečevale navedene nepravilnosti.

Negativne posledice takšnega stanja na koncu najbolj občutijo investitorji in pa državna blagajna mimo katere odteče kar velik tok denarja od nepobranih prispevkov in davkov.

Posledice današnje zakonske ureditve gradnje v lastni režiji bo v vsej svoji tragičnosti razkril prvi močnejši potres in takrat si bo moral svojo vest izprašati Zakonodajalec pa tudi vsa ostala gradbena stroka ( IZS, ZAPS, Obrtna zbornica, itd), ki ni bila dovolj glasna in prepričljiva v zahtevah, da se Zakon o graditvi objektov spremeni tako, da bo zagotavljal kvalitetno predvsem pa varno gradnjo stanovanjskih hiš.

4 glasovi
18 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR 1 1959joze 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji