Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

doseči pravično razmerje plač znotraj podjetja

7516 OGLEDOV 14 KOMENTARJEV

V splošne kolektivne pogodbe bi morali vstaviti člen oz. besedilo, s katerim bi se uvedla največja dovoljena razlika med najvišjo in najnižjo plačo v podjetju v bruto ali neto znesku.

Predlagam da bi bila največja dovoljena razlika v malih in srednjih podjetji za največ 5x, v velikih podjetjih pa za največ 7x. Oziroma v nekem prehodnem obdobju za 10x za vsa podjetja. (d.o.o., d.n.o., d.d.) ali pa da bi se vsaj delodajalci in sindikati dogovorili za nek ustrezen količnik razlike med najnižjo in najvišjo plače v podjetjih.

Tako bi preprečili in / oziroma zmanjšali nadaljno razslojevanje družbe, ter socialni prepad med ljudmi.

to pomeni, da v podjetju kjer bi imel najslabše plačan delavec (čistilka, hišnik, ipd.) 400Eur neto plače, najbolje plačani (direktor) potemtakem le 4000 eur. Če bi si tako direktor oz. kdorkoli želel izplačati višjo plačo od 4000 eur, moral dvigniti plačo tudi najslabše plačanemu delavcu. Delavec nad njim tako nebi bil zadovoljen da ima delavec pod njim enako ali celo boljšo plačo in bi slej ko prej protestiral. Tako bi se sprožila veriga, ko bi vodstvo želelo sebi dvigniti plače, bi jo moralo vsem.

Nauk pa je, če podjetje slabo posluje naj imajo vsi slabe plače, če pa dobro pa naj imajo vsi dobre plače. Volk sit in koza cela.

Stanje kakršno je sedaj vsekakor ni pošteno, ko so razlike v plači tudi za več kot 30x.

Pravtako bi morali omejiti nagrade in sicer bi nagrada lahko znašala le 2 kratnik neto plače nagrajene osebe. Menim da je to več kot zadosti. poleg tega bi bilo vsako nagrado potrebno utemeljiti.

15 glasov
5 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR BV 14 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


12.02.2010

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Predlog je v nasprotju s svobodo kolektivnega dogovarjanja. Predstavniki delavcev in delodajalcev se, tako kot o drugih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, tudi o plačah svobodno dogovarjajo. Vlada v vsebino kolektivnih pogodb ne sme posegati, v kolektivno dogovarjanje lahko vstopa le v primeru, kadar kot neposredni delodajalec sklepa pogodbe s sindikati, predstavniki delavcev zaposlenih v javnem sektorju.

Ob tem velja poudariti,da kolektivne pogodbe praviloma ne veljajo za člane uprav in druge vodilne delavce v podjetju. Le ti se o plačilu za delo dogovarjajo neposredno z lastniki podjetij oziroma njihovimi predstavniki. Zato bi uresničitev posredovanega predloga bila mogoča le z posebnim zakonom, ki bi omejeval izplačilo plač vodilnih delavcev v podjetjih, kar pa je po našem mnenju v nasprotju z načelom tržne ekonomije in posega v pravice lastnikov, da svobodno odločajo o obsegu sredstev, ki jih namenjajo za plačilo za vodenje podjetij. Morebitne omejitve plač vodilnih delavcev bi lahko bile zakonsko predpisane le v primerih, ko je država neposreden lastnik podjetja.

Vlada na višino in razporeditev plač v državi sicer lahko vpliva le posredno, tako da določa minimalno plačo in določa način in višino obdavčitve plač in drugih prejemkov. Vlada je nedavno sprejela predlog zakona o minimalni plači , ki na novo določa višino minimalne plače.

Predlagani zakon o minimalni plači, ki ga je Vlada posredovala v sprejem Državnemu zboru in ki občutno zvišuje raven minimalne plače, bo skupaj s spremembo zakona o dohodnini, ki uvaja tudi večje olajšave za prejemnike nizkih plač, vplival tudi na zmanjšanje razlik v plačah v podjetjih v Sloveniji.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 02.12.2009 | 23:08:55

doseči pravično razmerje plač znotraj podjetja

V splošne kolektivne pogodbe bi morali vstaviti naslednji člen oz. besedilo:

"Da je razlika med najvišjo in najnižjo plačo v podjetju za največ 5x"

to pomeni, da v podjetju kjer bi imel najslabše plačan delavec (čistilka, hišnik, ipd.) 400Eur neto plače, najbolje plačani (direktor) potemtakem le 2000 eur. Če bi si tako direktor oz. kdorkoli želel izplačati višjo plačo od 2000 eur, moral dvigniti plačo tudi najslabše plačanemu delavcu. Delavec nad njim tako nebi bil zadovoljen da ima delavec pod njim enako ali celo boljšo plačo in bi slej ko prej protestiral. Tako bi se sprožila veriga, ko bi vodstvo želelo sebi dvigniti plače, bi jo moralo vsem.

Nauk pa je, če podjetje slabo posluje naj imajo vsi slabe plače, če pa dobro pa naj imajo vsi dobre plače. Volk sit in koza cela.

Gre se za to da sicer ohranimo kapitalizem v državi, a bolj poštenega. Tako vsak dobi kolikor resnično zasluži.

Verzija predloga z dne, 07.12.2009 | 18:14:49

doseči pravično razmerje plač znotraj podjetja

V splošne kolektivne pogodbe bi morali vstaviti naslednji člen oz. besedilo:

Da je razlika med najvišjo in najnižjo plačo v malih in srednjih podjetjih ter s.p. za največ 5x,

v velikih podjetjih pa za največ 7x

to pomeni, da v malem podjetju kjer bi imel najslabše plačan delavec (čistilka, hišnik, ipd.) 400Eur neto plače, najbolje plačani (direktor) potemtakem le 2000 eur. Če bi si tako direktor oz. kdorkoli želel izplačati višjo plačo od 2000 eur, moral dvigniti plačo tudi najslabše plačanemu delavcu. Delavec nad njim tako nebi bil zadovoljen da ima delavec pod njim enako ali celo boljšo plačo in bi slej ko prej protestiral. Tako bi se sprožila veriga, ko bi vodstvo želelo sebi dvigniti plače, bi jo moralo vsem.

Nauk pa je, če podjetje slabo posluje naj imajo vsi slabe plače, če pa dobro pa naj imajo vsi dobre plače. Volk sit in koza cela.

Gre se za to da sicer ohranimo kapitalizem v državi, a bolj poštenega. Tako vsak dobi kolikor resnično zasluži.

Pravtako bi morali omejiti nagrade in sicer bi nagrada lahko znašala le 2 kratnik neto plače nagrajene osebe. Menim da je to več kot zadosti. poleg tega bi bilo vsako nagrado potrebno utemeljiti.

Verzija predloga z dne, 07.12.2009 | 18:18:43

doseči pravično razmerje plač znotraj podjetja

V splošne kolektivne pogodbe bi morali vstaviti člen oz. besedilo, s katerim bi se uvedla največja dovoljena razlika med najvišjo in najnižjo plačo v podjetju v bruto ali neto znesku.

Predlagam da bi bila največja dovoljena razlika v malih in srednjih podjetji za največ 5x, v velikih podjetjih pa za največ 7x. Oziroma v nekem prehodnem obdobju za 10x za vsa podjetja. (d.o.o., d.n.o., d.d.)

Tako bi preprečili in / oziroma zmanjšali nadaljno razslojevanje družbe, ter socialni prepad med ljudmi.

to pomeni, da v podjetju kjer bi imel najslabše plačan delavec (čistilka, hišnik, ipd.) 400Eur neto plače, najbolje plačani (direktor) potemtakem le 4000 eur. Če bi si tako direktor oz. kdorkoli želel izplačati višjo plačo od 4000 eur, moral dvigniti plačo tudi najslabše plačanemu delavcu. Delavec nad njim tako nebi bil zadovoljen da ima delavec pod njim enako ali celo boljšo plačo in bi slej ko prej protestiral. Tako bi se sprožila veriga, ko bi vodstvo želelo sebi dvigniti plače, bi jo moralo vsem.

Nauk pa je, če podjetje slabo posluje naj imajo vsi slabe plače, če pa dobro pa naj imajo vsi dobre plače. Volk sit in koza cela.

Stanje kakršno je sedaj vsekakor ni pošteno, ko so razlike v plači tudi za več kot 30x.

Pravtako bi morali omejiti nagrade in sicer bi nagrada lahko znašala le 2 kratnik neto plače nagrajene osebe. Menim da je to več kot zadosti. poleg tega bi bilo vsako nagrado potrebno utemeljiti.

Komentarji