Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Oprostitev premije za dodatno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe, prijavljene na ZRSZ in n

11580 OGLEDOV 10 KOMENTARJEV

Predlagam, da se za vse brezposelne osebe, ki so na ZRSZ (Zavodu RS za zaposlovanje) prijavljeni kot iskalci zaposlitve in niso opravičene do prejemanja redne denarne pomoči (oz. izredne denarne pomoči), oprosti plačilo premije za dodatno zdravstveno zavarovanje oz. se za čas brezposelnosti "zamrzne " plačilo premije za dodatno zdravstveno zavarovanje (kot v primeru prejema redne denarne pomoči), saj brezposelne osebe nimajo vira dohodka, s katerim bi lahko plačale dodatno zdravstveno zavarovanje, prejemniki denarne pomoči pa imajo vir dohodka, s katerim bi si dodatno zdravstveno zavarovanje lahko plačali, pa so upravičeni do neplačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja za čas prejemanja redne denarne pomoči.

27 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR P Petka 6 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


23.03.2012

Odziv Ministrstva za zdravje

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) je do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki se krije iz državnega proračuna, upravičena le brezposelna oseba, ki je upravičena tudi do prejemanja denarne socialne pomoči – pod pogojem, da navedenih pravic nima zagotovljenih v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (tretji in četrti odstavek 24. člena ZZVZZ). Omenjeno ne pomeni, da Republika Slovenija brezposelnim osebam, ki so hkrati tudi upravičene do denarne socialne pomoči, iz državnega proračuna plačuje prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ampak krije le razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, če je brezposelna oseba zdravstveno storitev koristila. Brezposelna oseba, ki ni upravičena do prejemanja denarne socialne pomoči, pa po veljavni zakonodaji (po ZZVZZ) premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje poravna sama. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju torej ne predvideva oprostitev plačila premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, temveč predvideva skrb za socialno najbolj ogrožene prebivalce z zagotavljanjem kritja doplačil do polne vrednosti zdravstvenih storitev v breme proračuna Republike Slovenije. Upravičenci do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev so lahko le socialno ogrožene osebe. Status brezposelne osebe še ne pomeni, da je oseba brez prihodkov (prejema lahko npr. nadomestilo za brezposelnost, prejemke po podjemni ali kakšni drugi pogodbi), za osebe, ki pa so socialno ogrožene, pa veljavna zakonodaja že predvideva ustrezno rešitev. Ker pa delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov ministrstva za finance in ministrstva za zdravje, pripravlja novo zakonodajo za področje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bomo predlog občana posredovali tej delovni skupini.

Priloge:

Komentarji