Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Neustrezen

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Transparentnost glasovanja poslancev

4202 OGLEDOV 0 KOMENTARJEV

Predlagam, da se za vsak zakon, uredbo in ostale predpise, o katerih se glasuje v Državnem zboru, javno objavi, kako so posamezni poslanci glasovali - in to v vsaki fazi obravnavanja zakona, že od prvega predloga naprej. Podatki o glasovanju bi morali biti prisotni ne samo za vsako obravnavo zakona, ampak tudi kot sestavni del zapisnika o posameznih sejah Državnega zbora.

Namreč, trenutno je delovanje poslancev zelo zamegljeno in ga je težko spremljati. Glasovi se objavijo šele po končni obravnavi posameznega zakona (npr. glej tukaj), včasih pa sploh ni podrobnosti, ampak je objavljeno samo število glasov (npr. tukaj). Zakrivanje podrobnosti je še posebej pogosto pri glasovanjih iz bližnje preteklosti, medtem ko imajo zakoni, ki so bili obravnavani več let nazaj, večinoma vsi podan seznam poslancev in njihovih glasov.

Poslanci naj bi bili politični predstavniki ljudstva, zato je pomembno, da lahko spremljamo, ali resnično udejanjajo voljo tistih, ki so jih izbrali. Pri trenutni ureditvi so te informacije praktično nedostopne. Tako postanejo trditve o Sloveniji kot demokratični državi postavljene pod velik vprašaj.

Ker je glasovanje informatizirano in se vsi podatki beležijo v informacijski sistem, tehnično ni težav z izvedbo.

Predlog sicer obravnava Državni zbor, vendar je v pristojnosti Vlade, saj Vlada "državnemu zboru predlaga v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve za posamezna področja", pri katerih je transparentnost delovanja državnih organov vsekakor nadvse pomembna.

AVTOR O obljube 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN

Obrazložitev neustreznosti:

ni v pristojnosti Vlade RS; zadevo ureja Poslovnik Državnega zbora

Komentarji