Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Povečanje preglednosti računov za končne uporabnike

4384 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Menim, da bi bilo potrebno urediti oz. dopolniti pravila/zakonodajo, da so računi, ki vsebujejo posamezne specifikacije, preglednejši tudi za končne uporabnike (fizične osebe), ki plačajo znesek v celoti, ne pa "znesek brez DDV", zato jih zanima predvsem konkreten znesek in njegove specifikacije Z vključenim DDV. Pri nepreglednosti daleč prednjačijo ponudniki električne energije in v nekaterih delih tudi telekomunikacijskih storitev.

Domnevam (ne bom šel preverjat), da je sedaj zapovedano, da mora biti znesek z vključenimi DDV naveden samo pri koncu (končni znesek). Zadeva naj se spremeni tako, da bo konkretni znesek (oz. tarifa oz. postavka), ki ga uporabnik plača, pri morebitnih specifikacijah oz. razčlenitvah računa naveden v vsakem stolpcu tabele posebej (kot skrajno desni stolpec). Končnega uporabnika NE zanima "znesek brez DDV", ampak znesek postavke, saj to olajša izračune in primerjave.

8 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR I Izbrisan Uporabnik 09 9 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji