Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Naj plačilno nedisciplino občuti tudi država!

5399 OGLEDOV 14 KOMENTARJEV

Plačilna nedisciplina je ena izmed stvari, ki pokoplje veliko s.p.-jev, a se država ne sekira kaj preveč, saj vendarle dobiva redne prilive DDV-ja za račune, ki niso in verjetno ne bodo nikoli plačani.

Nečloveško je, da mora nek SP nabaviti material, izvesti delo, potem izstavi račun, ki ga ne dobi plačanega, a DDV od tega računa pa državi mora odvesti. Države ne zanima, če bo račun kdajkoli plačan in kako je to še dodatno udarilo SP-ja po žepu, ko je šenkal material in delo v zahvalo pa še 20% davka plačal. Sramota!

Predlagam, da DDV-ja ne odvajajo več SP-ji, ampak se DDV odvede takrat, ko stranka plača račun kar avtomatsko, torej ga odvede banka, pošta oz pač tisti, preko katerega se izvede transakcija. S tem zelo enostavno rešiš težavo, če je račun plačan, država dobi DDV, če ni plačan, država od tega nima nič, kar je pošteno. Kljub vsemu je neplačan račun še vedno velika obremenitev za obrtnika, a ta obremenitev je 20% manjša.

Morda bo potem država dobila nekako interes pri reševanju plačilne nediscipline, saj bo dobila apetit po tistih 20%, ki ji sedaj pripada v vsakem primeru. Ta sistem ki je sedaj je legalna kraja denarja obrtnikom!

12 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M Matko37 21 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


27.07.2011

Odziv Ministrstva za finance

Po splošni ureditvi sistema DDV se DDV obračunava na podlagi fakturirane realizacije, torej ob izdaji računa, hkrati pa ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV že ob prejemu računa za njemu opravljeno dobavo blaga in storitev, še preden je nabavljeno blago ali storitev plačal svojemu dobavitelju. Z odstopanjem od splošnih pravil pa ima davčni zavezanec že po veljavni DDV zakonodaji možnost obračunavati DDV na dan, ko prejme plačilo svojih kupcev, in sicer na podlagi uporabe posebne ureditve obračunavanja DDV po plačani realizaciji, s katero se plačilo DDV davčnemu zavezancu odloži do trenutka poplačila njegovih terjatev, hkrati pa se mu odloži tudi pravica do odbitka DDV do trenutka, ko poravna obveznosti do svojih dobaviteljev. V Sloveniji je bila ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji uvedena s 1. januarjem 2006, s 1. januarjem 2010 pa je bil povišan prag za uporabo posebne ureditve obračunavanja DDV po plačani realizaciji iz 208.000 evrov na 400.000 evrov, kar pomeni, da navedemo ureditev lahko uporabijo vsi davčni zavezanci, ki v zadnjih 12 mesecih niso presegli 400.000 evrov obdavčenega prometa, brez DDV, in ni verjetno, da bo ta znesek presežen v prihodnjih 12 mesecih. Davčni zavezanci po tej ureditvi obračunavajo DDV na dan, ko prejmejo plačilo od svojih kupcev, pravico do odbitka DDV pa pridobijo na dan, ko izvršijo plačilo svojim dobaviteljem. Iz posebne ureditve po plačani realizaciji so izključene določene transakcije (uvoz in izvoz blaga, pridobitve blaga znotraj Skupnosti in dobave blaga znotraj Skupnosti; transakcije po pogodbah o finančnem najemu (leasing), pri katerem je opravljen prenos lastninske pravice s plačilom zadnjega obroka…). Od teh transakcij davčni zavezanec DDV obračunava po splošni ureditvi. Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje za začetek uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji, lahko začne uporabljati to ureditev prvi dan svojega naslednjega davčnega obdobja, ki sledi mesecu priglasitve. Po podatkih Davčne uprave RS lahko navedeno ureditev uporablja 89,20% davčnih zavezancev, registriranih za DDV, če se odločijo za takšno ureditev obračunavanja DDV.

Priloge:

Komentarji