Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Studentska omejitev pri zaposlenih

4680 OGLEDOV 7 KOMENTARJEV

Predlagam da se pri zaposleni firmi omeji na doloceno stevilo studentov,tako bi imeli moznost zaposlitve vec ljudi.

14 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR J jure9 14 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


22.06.2011

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Trenutno je študentsko delo urejeno v Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB-1, 114/06 – ZUTPG in 59/07 – Zštip. (63/07 popr.), 51/10 Odl.US, 80/10-ZUTD; v nadaljnjem besedilu: ZZZPB) ter v Pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 139/06).

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se strinjamo, da je potrebno študentsko delo urediti, zaradi česar smo ga, kot eno izmed prožnih oblik dela, uredili v Zakonu o malem delu, ki pa je bil na referendumu zavrnjen.

Zavrnjeni zakon je v petem odstavku 4. člena urejal tudi omejitev študentskega dela pri posameznem delodajalcu glede na število zaposlenih:

»(5) Omejitve za opravljanje malega dela pri delodajalcu v posameznem koledarskem mesecu so:

  • pri delodajalcu, ki nima zaposlenega nobenega delavca oziroma delavke (v nadaljnjem besedilu: delavca) ali ki zaposluje enega delavca, se lahko opravi 180 ur malega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot enega do vključno deset delavcev, se lahko opravi 360 ur malega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot deset do vključno 30 delavcev, se lahko opravi 720 ur malega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 30 do vključno 50 delavcev, se lahko opravi 1.080 ur malega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 50 delavcev do vključno 100 delavcev, se lahko opravi 1.440 ur malega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 delavcev, se lahko opravi 2.880 ur malega dela.«

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list št. 26/07-uradno prečiščeno besedilo) v 25. členu določa, da državni zbor eno leto po razglasitvi odločitve na referendumu, ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve iz navedenih razlogov ocenjuje, da podanemu predlogu spremembe študentskega dela trenutno ni možno slediti.

Priloge:

Komentarji