Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Šolska reforma

4654 OGLEDOV 9 KOMENTARJEV

Pozdravljeni

Ste že opazili, da je v Sloveniji vedno več bolj izobraženih ljudi in da imajo prav ti ljudje probleme pri iskanju zaposlitve? Kje tičijo razlogi za ta pojav? Problem lahko razdelimo v dva dela prvi obravnava izobrazbo drugi pa nezaposlenost.

1) Izobrazba. Praktično vsak mladostnik se že vpiše na gimnazijo in nato na fakulteto. To samo po sebi ni problem, problem je v tem, da vsak tudi šolo konča. Ta pojav ima lahko več vzrokov prvi je zelo malo verjeten in predpostavlja, da smo mladi rodovi pametnejši od starejših. Drugi vzrok bi lahko bil, da je danes šolstvo bolj dostopno mladim, kar pa ne more opravičiti tako nagleda dviga izobraženih ljudi. Tretji vzrok, ki je bolj verjeten je, da pada raven zahtevnosti šol. To pomeni, da osebe, ki uspešno zaključijo šolanje pridobijo manj znanja in niso dovolj dobro usposobljene za delo oz. z drugimi besedami sedaj lahko šolo konča skoraj vsak ne glede na nadarjenost. To najbolj občuti gospodarstvo, ki mu zaradi tega primanjkuje kvalitetnega kadra in izobraževalne ustanove, ki s tem izgubljajo na kvaliteti in ugledu. Na to temo je bil objavljen tudi dober članek v Dnevnikovem objektivu (http://www.dnevnik.si/objektiv/v_objektivu/1042395691). 2) Nezaposlenost. Vzrokov za brezposelnost mladih ljudi je več eden je posledica izobrazbe saj kvaliteta kadra pada zaradi nižanja standardov. Drugi vzrok je neujemanje izobrazbe mladih z aktualnimi potrebami na trgu dela. Primer tega je veliko pomanjkanje naravoslovnega kadra na trgu dela in presežek družboslovnega na zavodu za zaposlovanje. Da bi rešili ta problem moramo najprej ugotoviti razloge zanj ter nato predlagati rešitev. Razlog za padanje zahtevnosti šol tiči v denarju, ki ga namenja država šolam. Država plačuje šolo glede na število vpisanih oseb in glede na število oseb, ki šolo zaključijo. Zaradi tega načina financiranja šole sprejemajo veliko količino oseb in spuščajo kriterije, kar je privedlo do padca kvalitete. Za rešitev tega problema mora država spremeniti način financiranja šolskega sistema. Država bi morala preučiti potrebe na trgu dela in nameniti denar šolam katerih kadri so najbolj potrebni. Tako bi lahko šole obdržale višjo raven kvalitete. Vendar to še ne zagotavlja vpisa na te šole. Za to bi poskrbela država, tako da bi za vsako vrsto šole razpisala določeno število mest, ki bi jih štipendirala v višini minimalne plače. V primeru nedokončanega šolanja pa bi oseba morala vrniti ves denar! Tako bi zagotovili, da se šolajoče osebe res šolajo, ker jim nebi bilo potrebno še delati zraven. Šolajoči bi šolanje bi jemali resno, ker bi morali v nasprotnem primeru vrniti denar. S tem bi se tudi časi šolanj precej skrajšali. In seveda na koncu, ko bi šolajoči zaključili šolo bi jih pričakala služba oz. vsaj veliko večja možnost zaposlitve saj bi bil dotok določenega kadra reguliran glede na potrebe na trgu dela. Ta sistem sicer omejuje enake možnosti šolanja za vse vendar pa zagotavlja večje zaposlitvene možnosti in boljšo kvaliteto kadra. Kaj mislite, da se bo zgodilo čo bodo učitelji naših otrok nekvalitetni? LP Marko

7 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M Marko Corn 3 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji