Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Študentsko delo

4436 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

predlagam, da se dopolni obstoječi zakon in sicer, tako, da bi bil pogoj za pridobitev "napotnice" za delo preko študenta, vezan na prisotnost pri predavanjih.

Kdor, nima potrejene določene količine "prisotnosti", ne more dobiti napotnice! Tako se "znebimo", kvazi študentov in njihovih napotnic in na preprost način uredimo to področje študentskega dela.

10 glasov
8 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR L Lady 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


15.06.2011

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se strinjamo, da je potrebno študentsko delo urediti, zaradi česar smo ga, kot eno izmed prožnih oblik dela, uredili v Zakonu o malem delu, ki pa je bil na referendumu zavrnjen.

Trenutno je študentsko delo urejeno v Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB-1, 114/06 – ZUTPG in 59/07 – Zštip. (63/07 popr.), 51/10 Odl.US, 80/10-ZUTD; v nadaljnjem besedilu: ZZZPB) ter v Pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 139/06).

V letu 2010 je bil sprejet nov Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10; nadaljnjem besedilu:ZUTD), ki je začel veljati 27.10.2010 ter se je začel uporabljati 1.1.2011 in je nadomestil ZZZPB.

Glede ureditve študentske dela je v prehodni določbi drugega odstavka 192. člena ZUTD določeno, da se za posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom določbe 5., 6., 6.a, 6.b, 6.c, 6.č, 6.d, 6.e, 7. in 8. člena poglavja II. Posredovanje zaposlitev in posredovanje dela ZZZPB-ja, uporabljajo do začetka uporabe zakona, ki bo urejal posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom. Zakon, ki je urejal posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom (Zakon o malem delu), pa je bil, kot je pojasnjeno že zgoraj, zavrnjen na referendumu.

Iz vsega navedenega sledi, da zakona, ki ureja študentsko delo (ZZZPB), ni mogoče več spreminjati, saj le ta ne velja več, pač pa se le uporablja do začetka uporabe zakona, ki bo na novo uredil študentsko delo, kar pomeni, da formalno pravno študentskega dela ni mogoče urediti drugače kot z novim zakonom.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve tako, iz vseh zgoraj navedenih razlogov, ocenjuje, da podanemu predlogu spremembe študentskega dela ni možno slediti.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 23.04.2011 | 21:04:22

študentsko delo

ŠTUDENTSKO DELO!

predlagam, da se dopolni obstoječi zakon in sicer, tako, da bi bil pogoj za pridobitev "napotnice" za delo preko študenta, vezan na prisotnost pri predavanjih.Kdor, nima potrejene določene količine "prisotnosti", ne more dobiti napotnice!

Komentarji