Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Sprememba delovnega časa v organih državne uprave

7812 OGLEDOV 7 KOMENTARJEV

Spoštovani!

Predlagam, da se spremeni 10. člen uredbe o delovnem času v organih državne uprave, ki se glasi:

10. člen

(Premakljiv delovni čas in obvezna prisotnost v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi)

(1) Premakljiv začetek delovnega časa v vladnih službah, ministrstvih in organih v njihovi sestavi je med 7.30 in 9. uro, premakljiv konec delovnega časa pa med 15.30 in 17.30 oziroma v petek med 14.30 in 16.30.

(2) Obvezna prisotnost javnega uslužbenca na delu je od 9. ure do 15.30, v petek pa do 14.30.

tako, da se bo glasil:

10. člen

(Premakljiv delovni čas in obvezna prisotnost v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi)

(1) Premakljiv začetek delovnega časa v vladnih službah, ministrstvih in organih v njihovi sestavi je med 7.00 in 9. uro, premakljiv konec delovnega časa pa med 15.00 in 17.30 oziroma v petek med 14.30 in 16.30.

(2) Obvezna prisotnost javnega uslužbenca na delu je od 9. ure do 15.00, v petek pa do 14.30.

Obrazložitev:

Marsikateri javni uslužbenec, ki je zaposlen na ministrstvu, v organu v sestavi ministrstva ali v vladni službi bi želel začeti delati že ob 7. uri, da bi lahko popoldne odšel prej domov, a zaradi določb 10. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave žal ne more. Navedeno bi zlasti prav prišlo:

- staršem majhnih otrok, ki imajo otroke v vrtcu, vrtci pa so odprti od 6. ure do 16. ure, kar pomeni, da marsikateri starši, ki delajo v javni upravi, le težko usklajujejo svoje službene in družinske obveznosti. Če bi lahko začeli delati ob 7. uri zjutraj bi imeli 8-urno delovno obveznost izpolnjeno do 15. ure in če bi morali malo potegniti zaradi večjega obsega dela, bi delali do 15.30, nato pa bi hitro šli po otroka v vrtec, preden bi ga zaprli.

- javnim uslužbencem bi ostalo več časa za popoldanske aktivnosti na svežem zraku (gibanje), kar bi izboljšalo njihovo splošno zdravje in počutje. Znano je, da dejstvo, da so ljudje ves čas v zaprtih prostorih, zlasti v zimskem času prispeva k njihovi večji obolevnosti. V decembru, ko je dan najkrajši, sonce zaide že kmalu potem, ko se po sedaj veljavni uredbi o delovnem času v organih državne uprave zaključi obvezna prisotnost na delu, kar pomeni, da ti ljudje v tem času ne morejo preživeti niti pol ure v času dnevne svetlobe na svežem zraku, kar posledično vodi v depresivna stanja in s tem v slabše opravljanje dela in večjo obolevnost. Z navedeno spremembo bi zmanjšali število bolnišk.

- v primeru, da partner javnega uslužbenca dela v zasebnem sektorju in začne delati ob 7. uri in konča ob 15. uri, bi tudi javnemu uslužbencu zelo prav prišel takšen delavnik, saj bi s tem lažje usklajeval službene in družinske obveznosti (in ne bi bilo treba npr. da gre vedno njegov partner v vrtec po otroka.

- Kdor bi želel prihajati v službo pozneje in delati do poznejših popoldanskih ur, bi še vedno lahko prihajal v službo pozneje in delal do poznejših popoldanskih ur.

- Na delovna mesta, kjer se dela neposredno s strankami, sprememba navedenega člena ne bi vplivala, saj v takšnem primeru predstojnik še vedno lahko določi drugačen oz. fiksni čas prihoda in odhoda z dela zaradi dela s strankami (12. člen Uredbe o delovnem času v organih državne uprave).

12 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR L lipi 57 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


17.05.2011

Odziv Ministrstva za javno upravo

Premakljiv delovni čas v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi je enotno določen v 10. členu Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, (122/07)), v 11. členu pa je premakljiv delovni čas določen za upravne enote in območne enote organov.

Uredba v 12. členu omogoča drugačno določitev premakljivega delovnega časa za celoten organ, in sicer v primeru, ko je to potrebno zaradi organiziranja uradnih ur za stranke ali zaradi narave dela (informacijska podpora, komunikacije in podobno), ki mora biti opravljeno izven splošnih okvirov, ki jih določata 10. in 11. člen uredbe.

Drugačna razporeditev polnega delovnega časa za posameznega javnega uslužbenca, iz naslova različnih individualnih razlogov, je mogoča na podlagi 4. člena uredbe, v skladu s katerim predstojnik razporedi polni delovni čas javnega uslužbenca, kajti splošna razporeditev, kot jo določa 10. oziroma 11. člen uredbe velja za javnega uslužbenca le, če predstojnik zanj posebej ne razporedi polnega delovnega časa.

Menimo, da je obstoječa ureditev vprašanja premakljivega delovnega časa v organih državne uprave ustrezna, in zaenkrat ni predvidenih sprememb uredbe v tem delu.

Priloge:

Komentarji