Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

OPREMLJANJE ARTIKLOV Z OPOZORILOM TESTIRANO ALI NETESTIRANO NA ŽIVALIH

44471 OGLEDOV 46 KOMENTARJEV

Predlagam vladi, da se vsi artikli, pri katerih obstaja sum testiranja na živalih, pa naj gre za kozmetična, zdravstvena, prehrambena, pralna in ostala sredstva, na deklaraciji jasno in enoumno označijo z z besedami TESTIRANO /NI TESTIRANO NA ŽIVALIH ali NALEPKAMI, ki potrošniku jasno nakažejo ali je bil opravljen test na živalih (ne glede na to ali so podjetja naročila teste ali so testirala sama). Predlagam tudi, da se na tem področju vrši DOSLEDNA inšpekcija in da morajo podjetja dokazovati resničnost navedb s certifikati nadzornih organizacij.

Obrazložitev:

Kot potrošniki imamo vso pravico, da vemo kaj uporabljamo, kaj kupujemo in katero podjetje s tem podpiramo. Trenutno nam je to onemogočeno. Vse kar lahko na deklaraciji preberemo je DERMATOLOŠKO TESTIRANO, kar je precej dvoumno in zavajajoče, saj nam ne obrazloži ali je testirano na živalih ali na prostovoljcih.

Vsak potrošnik naj ima pravico, da se sam odloči, kje je njegova etična in moralna meja in kdaj jo bo prestopil.

Razne liste, ki obstajajo in delijo podjetja na belo, sivo in črno, so precej nezanesljiva in se večinoma spreminjajo, temeljijo pa na izjavah vodilnih teh podjetij, kar ŽAL ni verodostojno in se po njih ne moremo zanesljivo orientirati.

Na splošno velja, da se lahko proizvajalec sam odloči ali bo dodal to oznako na deklaracijo ali ne...To je absurdno, prav tako odgovori, da na deklaracijah ni prostora. To se da rešiti s samostojnimi nalepkami. Odgovori, da se v EU ne sme testirati na živalih in tudi uporabljati sestavin, ki so bile testirane, je popolno zavajanje...Vsi vemo, da celo nekatera naša podjetja testirajo in bodo zaradi pomanjkljive kontrole testirala še naprej, da o državah EU sploh ne govorim. Ker je za podjetja najceneje, vendar mene, kot potrošnika, ob vseh alternativnih metodah, ki so dandanes na voljo, to niti malo ne zanima.

256 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A Aleša Muršec 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


22.04.2011

Odziv Ministrstva za zdravje

Kozmetični proizvodi Direktiva Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (76/768/EGS) (v nadaljevanju: Direktiva 76/768/EGS) predvideva postopno odpravo preskusov na živalih. Določa prepoved preskušanja končnih kozmetičnih proizvodov in sestavin na živalih ter na trgu v EU prepoveduje dajanje v promet končnih kozmetičnih proizvodov, sestavin ali kombinacij sestavin, ki so bili preskušeni na živalih. Izvajanje preskusov končnih kozmetičnih proizvodov ali njihovih prototipov na živalih je prepovedano že od 11. septembra 2004, medtem ko velja prepoved preskušanja sestavin ali kombinacije sestavin na živalih od 11. marca 2009 za vse učinke na zdravje ljudi, z izjemo toksičnosti pri ponavljajočih odmerkih, strupenostjo za razmnoževanje in toksikokinetiko. Za slednje preskuse se bo prepoved dajanja v promet uporabljala od 11. marca 2013 dalje. Direktiva 76/768/EGS določa, da proizvajalec ali odgovorna oseba za dajanje izdelka v promet na trgu EU lahko izdelek označi s podatkom, da se preskusi izdelka niso izvajali na živalih le v primeru, da izvajalec ali njegov dobavitelj nista izvajala ali naročila nobenih preskusov končnega izdelka ali njegovega prototipa ali katere koli od vsebovanih sestavin na živalih ali uporabila katere koli sestavine, ki jih je kdorkoli preskušal na živalih zaradi razvoja novih kozmetičnih izdelkov. Zaradi navedenega je mogoče na kozmetičnem izdelku navesti trditve, da v zvezi z njegovim razvojem niso bili opravljeni preskusi na živalih. Za namen uporabe trditve, da se preskusi izdelka niso izvajali na živalih, je Evropska Komisija v Uradnem listu EU objavila Priporočilo komisije z dne 7. junija 2006 o smernicah za uporabo izjav o odsotnosti preskusov na živalih v skladu z Direktivo Sveta 76/768/EGS (UL EU, L 158, str. 18). V teh priporočilih je navedeno, da uporaba trditve "ni preskušeno na živalih" na kozmetičnem izdelku ne sme zavajati potrošnika. Trditev mora potrošniku realno omogočati, da se odloča informirano. Informacija mora biti koristna za potrošnika. Uporaba trditev tudi ne sme povzročati nelojalne konkurence na trgu med proizvajalci in/ali dobavitelji, ki uporabljajo take trditve kot sredstvo za trženje. Oseba, ki na kozmetičnem izdelku trdi, da se v zvezi z njegovim razvojem niso opravljali preskusi na živalih, je odgovorna za trditev in mora biti sposobna dokazati veljavnost trditve. Vsi ti podatki morajo biti dostopni za namen nacionalnega nadzora, v zvezi s tem direktiva določa, da mora dosje s podatki o kozmetičnem proizvodu vsebovati tudi podatke o kakršnem koli preskušanju na živalih. Uredba REACH Za ostale kemijske proizvode so postopki za preizkušanje lastnosti kemikalij določeni z Uredbo REACH. Cilj te uredbe ni le zagotoviti visoko raven zaščite zdravja ljudi in okolja, temveč pri tem tudi spodbuja uporabo alternativnih metod za ocenjevanje nevarnih lastnosti snovi. Veliko standardnih metod uporablja vretenčarje za določanje učinkov, ki jih imajo kemikalije na zdravje ljudi in okolje. Uredba REACH podpira uporabo alternativnih metod za ocenjevanje nevarnih lastnosti snovi in s tem pripomore k zmanjšanju števila testiranj na živalih. Najpomembnejši način za preprečevanje nepotrebnega testiranja na vretenčarjih je zahteva, o souporabi podatkov o testiranjih na vretenčarjih, s čimer se izognejo nepotrebnim novim študijam na živalih in nepotrebnemu podvajanju študij na vretenčarjih. Proizvajalci študij in preizkušanj kemikalij na živalih ne smejo izvajati na lastno pest, temveč morajo najprej zbrati in pridobiti že obstoječe rezultate, potrebo po izvedbi dodatnih študij pa morajo podrobno utemeljiti in upravičiti, njihovo izvajanje pa morajo odobriti pristojni organi.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 23.02.2011 | 13:21:41

OPREMLJANJE PROIZVODOV Z OPOZORILOM TESTIRANO ALI NETESTIRANO NA ŽIVALIH

Predlagam vladi, da se vsi artikli, pri katerih obstaja sum testiranja na živalih, pa naj gre za kozmetična, zdravstvena, prehrambena, pralna in ostala sredstva, na deklaraciji jasno in enoumno označijo z z besedami TESTIRANO /NI TESTIRANO NA ŽIVALIH ali NALEPKAMI, ki potrošniku jasno nakažejo ali je bil opravljen test na živalih (ne glede na to ali so podjetja naročila teste ali so testirala sama). Predlagam tudi, da se na tem področju vrši DOSLEDNA inšpekcija in da morajo podjetja dokazovati resničnost navedb s certifikati nadzornih organizacij.

Obrazložitev:

Kot potrošniki imamo vso pravico, da vemo kaj uporabljamo, kaj kupujemo in katero podjetje s tem podpiramo. Trenutno nam je to onemogočeno. Vse kar lahko na deklaraciji preberemo je DERMATOLOŠKO TESTIRANO, kar je precej dvoumno in zavajajoče, saj nam ne obrazloži ali je testirano na živalih ali na prostovoljcih. Vsak potrošnik naj ima pravico, da se sam odloči, kje je njegova etična in moralna meja in kdaj jo bo prestopil.

Razne liste, ki obstajajo in delijo podjetja na belo, sivo in črno, so precej nezanesljiva in se večinoma spreminjajo, temeljijo pa na izjavah vodilnih teh podjetij, kar ŽAL ni verodostojno.

Na splošno velja, da se lahko proizvajalec sam odloči ali bo dodal to oznako na deklaracijo ali ne...To je absurdno, prav tako odgovori, da na deklaracijah ni prostora. To se da rešiti s samostojnimi nalepkami. Odgovori, da se v EU ne sme testirati na živalih in tudi uporabljati sestavin, ki so bile testirane, je popolno zavajanje...Vsi vemo, da celo nekatera naša podjetja testirajo, da o državah EU sploh ne govorim. Ker je za podjetja najceneje, vendar mene, kot potrošnika, ob vseh alternativnih metodah, ki so dandanes na voljo, to niti malo ne zanima.

Komentarji