Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Preprečimo vse vrste onesnaženja

6361 OGLEDOV 11 KOMENTARJEV

Vladi predlagam, da resno pristopi k odpravljanju vseh vrst onesnaževanja in ne samo onesnaževanju zraka, zemlje in vode s strupi, toplogrednimi plini, gospodinjskimi ter drugimi odpadki ipd. Tu mislim tudi svetlobno onesnaževanje in onesnaževanje s hrupom. Na tem področju je do sedaj narejeno najmanj.

S primerno osvetlitvijo bomo naredili veliko za dobro počutje ljudi in prosto živečih divjih živali, predvsem ptic. Tudi hrup ima na človeka izrazito negativne učinke.

Osvetljevanje naseljenih krajev,cest in posameznih objektov bi moralo biti usmerjeno izključno v tla in to s tako močjo ki še zadošča za normalno vidljivost. S dostopno elektroniko se da urediti da v naseljenih krajih ugasne 90% luči ko ni prometa ali pešcev. Preostalih 10% pa gori stalno zaradi varnosti. Kdor pozna razmere v Kopru, dobro ve kako močno je osvetljena Luka Koper. Njene oranžne luči osvetljujejo skoraj celo slovensko obalo. Odsev na nebu pa je viden tudi do Postojne. Podobno je na mejnih prehodih s Hrvaško, večjih cestnih križiščih in cestninskih postajah.

Med večjimi svetlobnimi onesnaževalci pa so reflektorji ki osvetljujejo cerkve po vsej Sloveniji. Vsi ti reflektorji so obrnjeni navzgor. Te bi morali izklopiti najprej.

Z zmanjšanjem nepotrebnega osvetljevanja bi zmanjšali potratno porabo električne energije, prihranili denar in naredili veliko koristnega zase in okolje v katerem živimo.

Podobne razmere so s hrupom. Vsakdo lahko na vozilo namesti zvočnike in med vožnjo predvaja glasbo ali z govorom reklamira izdelke. Nikakršnih omejitev ni. Prav tako ni omejen hrup ki ga povzroča zvonjenje v cerkvah. Ob nemogočih urah in glasno kolikor se da. Še za zelo goreče vernike v neposredni bližini cerkva je moteče, kaj šele za ostale prebivalce. Zelo malo se kontrolira in izloča iz prometa vozila(predvsem motorje) ki imajo preglasen zvok zaradi predelav izpušne cevi. Ni jasnih in konkretnih predpisov ki bi olajšala delo policiji. V prometu bi to lahko uredili z enim stavkom in sicer da je prepovedano vse kar ni originalno tovarniško. V homologaciji bi moral biti naveden podatek o decibelih ki so še dovoljeni.

Z zakonom bi morali čim prej določiti zgornje mejne vrednosti za vse vrste svetlobnega in zvočnega onesnaženja saj si tudi s tem delamo ogromno škodo.

18 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR C cairns 15 predlogov
STANJE
 • PREDLOG POSLAN
 • ZADNJA SPREMEMBA
 • KONEC OBRAVNAVE
 • ODGOVOR

Odgovor


19.01.2010

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Svetlobno onesnaževanje je urejeno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uredba, Uradni list RS, št. 81/2007, 109/07), ki določa varstvo narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja, varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjšanje porabe električne energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje:

 • ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in drugih nepokritih javnih površin,
 • mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za razsvetljavo nepokritih površin, kjer se izvajajo industrijske, poslovne in druge dejavnosti,
 • mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za osvetljevanje fasad, kulturnih spomenikov in objektov za oglaševanje,
 • mejne vrednosti za osvetljenost površin kulturnih spomenikov,
 • pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov,
 • mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo svetilke za razsvetljavo nepokritih površin na varovanih prostorih stavb,
 • način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev uredbe,
 • prepoved uporabe, če svetloba seva v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali površinam, ki svetlobo odbijajo proti nebu,
 • ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje in
 • zavezance za zagotovitev obratovalnega monitoringa svetlobnega onesnaževanja.

Na področju varstva pred hrupom v okolju je v veljavi vrsto predpisov. Med drugimi tudi:

1. Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08 ), ki določa ukrepe za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom,

2. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04 ), ki določa zaradi varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom:

 • stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom,
 • mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
 • kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
 • začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa,
 • prilagoditve, ki jih je treba upoštevati za izračun vrednosti kazalcev hrupa pri uporabi začasnih metod za ocenjevanje kazalcev hrupa,
 • ukrepe zmanjševanja emisije hrupa v okolje,
 • zavezance za zagotovitev obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa.

Obstoječa zakonodaja tako na področju svetlobnega onesnaževanja, kot tudi na področju hrupa ureja mejne vrednosti in ukrepe za zmanjšanje vplivov na okolje in že vsebuje predloge, ki ste jih posredovali Vladi RS.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 18.11.2009 | 21:04:32

Preprečimo vse vrste onesnaženja

Komentarji