Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Predlogi za varčevanje v zdravstvu

4560 OGLEDOV 17 KOMENTARJEV

Imam naslednje predloge za varčevanje v zdravstvu:

- Predlagam, da se kontracepcijske tablete izločijo iz seznama zdravil, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. V nobeni drugi državi ni mogoče dobiti kontracepcijskih tablet v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja razen v Sloveniji. S to potezo boste ubili dve muhi na en mah: zmanjšali se bodo izdatki zdravstvene blagajne za zdravila, poleg tega pa se bo povečalo število rojstev, kar je oboje pozitivno.

- Predlagam združitev obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V tem sistemu, kot ga imamo zdaj, gre veliko denarja za stroške administracije tako na ZZZS, kot tudi pri zasebnih zdravstvenih zavarovalnicah, ki ponujajo storitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja in pri zdravnikih, ki imajo dodatno delo z izdajanjem računov po dvema zavarovalnicama za vsakega pacienta posebej. S tem ukrepom bi se prihranili stroški pri administraciji, poleg tega pa bi tudi zdravnikom ostalo več časa za paciente, kar je oboje pozitivno.

- Predlagam, da se hkrati z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja uvede minimalna participacija za zdravstvene storitve, za katero pa se ne bi bilo več mogoče zavarovati. S tem bi ljudi spodbudili k temu, da bi se bolj racionalno odločali za to, kdaj bodo šli k zdravniku in kdaj ne. Socialno ogroženim se participacija vrne, če se izkaže, da so storitev res potrebovali (tj. da bi bilo ogroženo njihovo življenje ali zdravje, če ne bi šli k zdravniku).

- Predlagam, da bi osebe, ki imajo kapitalske dohodke nad določeno ravnijo, plačevali prispevek za zdravstveno zavarovanje od teh kapitalskih dohodkov (predlagam enak % kot je prispevna stopnja na plače). Prav tako predlagam uvedbo zdravstvenih prispevkov na vse vrste dela, ne le na dohodke iz rednega delovnega razmerja. To bi bilo pozitivno s tega vidika, da bi se izenačila obremenjenost kapitala in dela z zdravstvenimi prispevki.

- Predlagam, da vsak pacient, ki gre k zdravniku, dobi račun z navedbo zneska, koliko plača zdravstveno zavarovanje in koliko je s participacijo moral plačati sam. Tako bodo ljudje dobili vpogled v stroške zdravstvenih storitev.

6 glasov
10 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR L lipi 57 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji