Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Obvezno recikliranje / ločevanje odpadkov

9699 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Predlagam, da se v najhitrejšem možnem času uvede obvezno recikliranje/ločevanje vseh odpadkov, ki bi veljalo tako za fizične kot za pravne osebe. Z recikliranjem vseh odpadkov - steklo, vsa embalaža, papir, biološki odpadki - ne obnavljamo le virov, ampak znatno zmanjšujemo količino odpadkov na smetiščih in s tem obremenjevanje/onesneževanje okolja.

Uporabljale bi se lahko posebej označene vrečke različnih barv, ki bi jih potem nastavili ven. Pri tem sta na voljo dve možnosti plačevanja storitev komunalnih storitev povezanih z odpadki: -pavšalno plačevanje (pri tem pač dobiš vrečke zastonj) -plačaš toliko, koliko smeti proizvedeš (vrečke bi sami kupovali in koliko bi jih porabili, toliko bi plačaili)

14 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Priloge:Odgovor


19.01.2010

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) in Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01) ter tudi drugo zakonodajo na področju ravnanja z odpadki morajo, tako pravne kot tudi fizične osebe odpadke hraniti ločno in jih tudi ustrezno prepuščati ali oddajati. Zlasti za komunalne odpadke je predpisano, da jih je potrebno oddajati kot ločene frakcije. Določitev načina (vreče, zabojniki) prevzemanja ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov pa je v pristojnosti občin, ki morajo način prevzemanja opredeliti v občinskem odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki. Cena odvoza komunalnih odpadkov občine oblikujejo skladno z Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb.

Predlogi, podani v tem predlogu Vladi RS, so že vključeni v obstoječo zakonodajo. Potrebno je le dosledneje izvajati predpisane zahteve, še zlasti na nivoju zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 16.11.2009 | 16:05:30

Obvezno recikliranje

Predlagam, da se v najhitrejšem možnem času uvede obvezno recikliranje vseh odpadkov, ki bi veljalo tako za fizične kot za pravne osebe. Z recikliranjem vseh odpadkov - steklo, vsa embalaža, papir, biološki odpadki - ne obnavljamo le virov, ampak znatno zmanjšujemo količino odpadkov na smetiščih in s tem obremenjevanje/onesneževanje okolja.

Komentarji