Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Prepoved uporabe petard

6074 OGLEDOV 47 KOMENTARJEV

Spoštovani!

Preživeli smo praznično vojno stanje, ki ga lastniki živali težko prenašamo.Pa najbrž ne samo lastniki živali, tudi mladi starši, saj je pokanje precej moteče tudi za dojenčke, starejše, kot tudi za vse ljudi željnih miru....O nevarnosti in nesmislu pokanja nima niti smisla zgubljati besed.

Predlagam, da se sprejme zakon o prepovedi tako petard kot ostalih pirotehničnih sredstev med prazniki, dovolijo naj se le organizirani in najavljeni ognjemeti, če se že mora.

V upanju, da vzamete predlog v obravnavo, Vas lepo pozdravljam!

Mk

35 glasov
5 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR E Emka 70 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


28.02.2011

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

VELJAVNA PRAVNA UREDITEV V SLOVENIJI: Področje uporabe pirotehničnih izdelkov ureja Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008). Pirotehnični izdelki so glede na vrsto uporabe, namen, raven nevarnosti in glede na raven hrupa, ki ga izdelek povzroča, razvrščeni v kategorije 1, 2, 3, 4, T1, T2, P1 in P2. Izdelki iz kategorije 1, 2, delno 3, P1 in T1 so v prosti prodaji in jih lahko kupujejo fizične osebe skozi celo leto. Izdelki iz ostalih kategorij pa do dostopni le strokovno usposobljenim osebam, ki imajo certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki. V skladu z Direktivo o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet se v kategoriji 1 ne smejo nahajati petarde. V kategoriji 1 se nahajajo predvsem nenevarne pirotehnične igrače, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni tako uporabi v strnjenih naseljih kakor tudi v zaprtih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Pirotehnične izdelke kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je v Republiki Sloveniji dovoljeno prodajati le v času od 19. do 31. decembra, uporabljati pa le od 26. decembra do 2. januarja. Prodaja in uporaba ognjemetnih izdelkov iz kategorije 2 in 3, katerih glavnih učinek je pok, kamor sodijo petarde, je v Republiki Sloveniji strogo prepovedana. V primeru, da posameznik uporabi petardo ali drug pokajoči izdelek iz teh dveh kategorij oziroma le tega poseduje, je za tako nespoštovanje zakona predpisana globa v višini od 400 do 1.200 EUR. RAZLOGI ZA NEPRIMERNOST NADALJNJE OBRAVNAVE: Predlog je v delu, ki se nanaša na prepoved uporabe petard neprimeren za nadaljnjo obravnavo, saj je tovrstna prepoved v Republiki Sloveniji že uzakonjena. Glede ostalega dela predloga, ki se nanaša na prepoved uporabe tudi ostalih pirotehničnih izdelkov, pa je bistven razlog, ki govori proti prepovedi, odprtost naših meja, ki se je z vstopom v Evropsko unijo še povečala. Nobena sosednja država take prepovedi ne pozna, niti je ne pozna nobena druga država članica Evropske unije, pač pa so nekatere celo same proizvajalke pirotehničnih izdelkov in imajo dovoljeno prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov z močnejšimi polnitvami kot v Republiki Sloveniji. Hkrati pa Evropska Direktiva o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet uvaja obvezno označitev pirotehničnih izdelkov z oznako CE, kar pomeni, da Evropa gradi svojo politiko na kakovosti izdelkov in ne na prepovedi prodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov. Poleg tega pa prost pretok blaga sestavlja skupaj s prostim pretokom storitev, kapitala in oseb štiri temeljne svoboščine, na podlagi katerih deluje notranji trg Evropske unije in temelji na načelu, da nobena država članica EU ne sme postavljati ovir za nek proizvod, ki je legalno na trgu katere koli druge države članice. Torej bi bila prodaja pirotehničnih izdelkov dovoljena, njihova uporaba pa ne, zaradi česar predlog o prepovedi uporabe ne bi bil smiseln. Vaš predlog o popolni prepovedi uporabe petard in ostalih pirotehničnih izdelkov smo skrbno proučili vendar smo mnenja, da že sam Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih v zadostni meri omejuje uporabo predvsem motečih pirotehničnih izdelkov, ki imajo glavni učinek pok oziroma uporabo, prodajo in posest petard celo prepoveduje.

Priloge:

Komentarji