Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Neustrezen

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

prepoved delovanja homoseksualnih aktivistov v šolah

3767 OGLEDOV 0 KOMENTARJEV

Predlog vlagam, ker menim da je upravičen. Ostalih predlagateljev, naj si bodo še tako neumni, ne napotujete na pristojni urad, inšpekcijo ali drugo pristojno inštitucijo ampak predloge objavljate.

Zgrožen sem, ko sem izvedel o delovanju homoseksualnih aktivistov v šolah, kjer propagirajo svojo ideologijo. Glede na to, da mora biti šola neideološka in da tudi verske skupnosti ne smejo izvajati konfesionalnega pouka v šolah zahtevam, da velja enako za homoseksualne aktiviste. Tudi ti ne smejo širiti svoje ideologije v šolah, iz šolskih knjižnic pa se mora takoj umakniti vsa homoseksualna literatura.

0 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A Ariel 16 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Obrazložitev neustreznosti:

V skladu z 72. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), se lahko dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, v javnem vrtcu oziroma šoli izvajajo samo z dovoljenjem ravnatelja. Šole so torej pri tem avtonomne in Ministrstvo za šolstvo in šport oziroma Vlada RS v takih primerih formalno nima predpisanih posebnih pristojnosti. Za nadzor nad izvrševanjem predpisov s področja vzgoje in izobraževanja pa je v skladu z Zakonom o šolski inšpekciji pristojen Inšpektorat RS za šolstvo in šport kot organ v sestavi ministrstva.

Komentarji