Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Županske, občinske, parlamentarne in predsedniške volitve na isti dan

5867 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Lep pozdrav!

Predlagam vladi, da bi spremenili volilno zakonodajo tako, da bi bile županske, parlamentarne in predsedniške volitve na isti dan, naprimer na vsaka 4 leta.

S tem bi sam volilni dan dobil večjo veljavo v ljudstvu, stvar bi bila bolj pregledna, in bilo bi več "rajanja" ob koncu volitev, ker bi na en dan vse pomembne ljudi izvolili, namesto sedanjega sistema, ko se na vsaki 2 leti zgodijo nove volitve, potem pa še vsakih 5 let predsedniške.

Mislim,da bi se tudi logistično ljudje bolj razbremenili, ker bi vedeli, da so volitve na 4 leta in da se takrat volijo vse tri kategorije.

Verjetno bi tudi v denarnem smislu prišlo do kakšne racionalizacije.

Resda bi volilna kampanja bila bolj obsežna, ker bi se vsi izvolili na isti dan, torej bi potekale kampanje za veliko strank in ljudi ampak najbrž bi se že navadili na to.

No vglavnem, to je moj prvi predlog vladi. Komentirajte:)

8 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M Mike0 3 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


30.12.2010

Odziv Ministrstva za javno upravo

Najprej pojasnilo glede referendumskega dneva: Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu ZRLI) v 33. členu določa, da »od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kakor trideset dni in ne več kakor leto dni«, kar pomeni, da je že po sedaj veljavni ureditvi mogoče določiti za dan glasovanja na referendumu, pa čeprav bi bilo referendumov več, samo en dan v letu (o tem lahko odloča državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev). Glede predloga, naj bodo na isti dan »županske, občinske, parlamentarne in predsedniške« volitve pa pojasnjujemo, da je takšna rešitev (brez ustavnih sprememb) nemogoča, saj se predsednik republike izvoli za dobo petih let, poslanci državnega zbora ter župani in občinski svetniki pa za dobo štirih let. Poleg tega v Republiki Sloveniji vsakih pet let neposredno volimo še poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament; predlagatelji teh volitev v predlogu ne omenjajo. Predlog bi zahteval spremembo ustave, ne samo volilne zakonodaje, je pa ne glede na to po našem mnenju praktično povsem neizvedljiv. Mandat namreč lahko preneha pred pretekom mandatne dobe: državni zbor ali občinski svet se lahko razpustita, opravijo se lahko predčasne volitve, predsednik republike ali župan lahko npr. umreta, zbolita itd. V takšnih primerih bi bilo nemogoče čakati na »volilni dan« in v vmesnem času (v najslabšem primeru bi to lahko bilo več let) ostati brez državnega zbora, občinskega sveta, predsednika republike ali župana. Poleg tega bi bile takšne volitve po našem mnenju tudi logistično povsem prezapletene, tako za volilne organe kot za volivce. Za ilustracijo naj navedemo, da je na letošnjih lokalnih volitvah (volitve v občinske svete, volitve županov ter volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti) kandidiralo 41.964 kandidatov. Volivci bi imeli pred seboj nepregledno kopico različnih glasovnic, poleg tega pa bi bili zasuti tudi z dejanji volilne kampanje in posamezni kandidati, še posebej pa njihovi programi, ne bi prišli do izraza. Predloga zaradi vsega navedenega ne podpiramo.

Priloge:

Komentarji