Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Plačilo staršev za vrtec - določanje razredov

5311 OGLEDOV 10 KOMENTARJEV

Bliža se novo leto in s tem ponovno določanje plačilnih razredov za starše vseh vrtičkarjev. Ker upanja na brezplačno predšolsko varstvo pri vseh drugih (ne-potrebnih?) stroških države praktično ni, imam naslednje pripombe oziroma predloge:

Potrebno je (še posebej v današnjih dinamičnih časih hitrih sprememb) spremeniti način izračuna obveznosti staršev in ga narediti bolj ažurnega. Tako bodo po obstoječih pravilnikih in zakonodaji starši v letu 2011 plačevali svoj delež stroškov vrtca sorazmerno s svojimi dohodki v letu 2009, kar je popolnoma neustrezno.

1. varianta: termin za nov izračun se prestavi in uskladi s šolskim letom. S septembrom imamo že vsi znane izračune dohodnine. Rezultat: časovni razmik med obdobjem upoštevanih dohodkov in obdobjem plačevanja se zmanjša. S tem se spremembo uskladi tudi z drugimi potencialnimi dejavniki, ki vplivajo na obračun:

2. seveda v poštev pridejo še kakšne druge variante, ki bi časovni zamik vpliva dohodkov na ceno vrtca še ustrezneje zmanjšale, npr. uskladitev participacije staršev s tekočim dohodkom (kar dandanašnji v dobi informatike imamo ne bi smelo biti problem). Tako ali tako se pri izračunu upošteva samo kosmati bruto dohodek brez kakršnih koli olajšav.

Drugi predlog se nanaša na "olajšave" pri izračunu plačilnega razreda za vrtec. Olajšav praktično ni; predlagam, da se v izračun minimalno doda vsaj olajšavo plačane preživnine.

Pozitivne posledice:

1. potencialno se olajša plačevanje tistim, ki z dohodkom padejo ravno čez mejo nekega razreda,

2. obenem se uskladi način izračuna z načinom izračuna razreda za otroški dodatek,

3. posledično pa se morda kakšnega izmed staršev (ponavadi očetov), ki spada v precej veliko kategorijo neplačnikov preživnin, spodbudi, da plačuje preživnino, ker mu je vsaj na kakšnem področju potem priznana kot olajšava.

(tukaj moram popraviti: obrazec sicer vsebuje rubriko za vpis plačane preživnine, da je to olajšava pa je omenjeno edino v pripadajočih navodilih za izpolnjevanje tega obrazca, ne pa na spodnjih naslovih; in tudi v sklepu občine sem že videl zapisano, da se to ne upošteva. Edini dokument, v katerem sem to našel jasno in uradno zapisano, je www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/Vrtci/Pravilnik_placila_starsev_31_7_08.pdf).

Predlagam boljšo informiranost tudi na spodnjih spletnih naslovih.

4. Roki - potrebno je urediti in uskladiti roke za objavo lestvice za izračun prihodkov in roke, ko občine odločajo o višini plačila: v 15. čenu zgoraj omenjenega plavilnika piše: "

Za otroke, ki so že vklju

čeni v vrtec, se znižano plačilo in oprostitev plačila za mlajšega otroka uveljavi s 1. januarjem naslednjega leta. Starši oddajo vlogo praviloma do 15. novembra tekočega leta. "

Rok je ta hip npr. tik pred vrati, objavljena lestvica na linku 1 spodaj pa ima veljavnost 1.1.2010. Spet se zna zgoditi, da bodo kupi sklepov občin izdani na podlagi te lestvice, ne pa tiste, ki bi naj veljala za naslednje leto. Po možnosti se potem izračun popravi samo tistim, ki to opazijo in se pritožijo...

Tretji del predloga se nanaša na dodatne dejavnike, ki vplivajo na izračun višine participacije staršev:

Tako, kot se kot "oteževalna" okoliščina oz. dejavnik za višanje participacijskega razreda upošteva lastništvo določenih dobrin (dodatne nepremičnine, draga vozila,...glej link 2) naj se kot dejavnik za znižanje participacije staršev upošteva, če takih dobrin nimajo, imajo pa na edino bivalno nepremičnino stanovanjski kredit.

Povezave:

1.www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/predsolska_vzgoja/vpis_in_placilo

2. www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/otroski_dodatek

3. www.csd-lj-siska.si/prejemki/izracunOT.asp

4. predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/426

10 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR B Boyzl 4 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


05.07.2011

Odziv Ministrstva za šolstvo in šport

V zvezi z predlogom, ki po vsebini predstavlja tri konkretne spremembe v postopku določitve višine plačil staršev za vrtec, in sicer spremembo obdobja, za katerega se ugotavlja višina dohodkov družine, upoštevanje izplačanih preživnin pri izračunu razpoložljivega dohodka družine in upoštevanje posameznih finančnih obremenitev, ki vplivajo na dejanski razpoložljivi dohodek družine, kot npr. stanovanjski kredit, pojasnjujemo, da se s 1. 1. 2012 uveljavi nov Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bo za vse socialno varstvene pravice določil enotni postopek in s tem tudi enotni način ugotavljanja materialnega položaja družine, o vseh pravicah pa bodo odločali le centri za socialno delo.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 09.11.2010 | 09:39:05

Plačilo staršev za vrtec - določanje razredov

Bliža se novo leto in s tem ponovno določanje plačilnih razredov za starše vseh vrtičkarjev. Ker upanja na brezplačno predšolsko varstvo pri vseh drugih (ne-potrebnih?) stroških države praktično ni, imam naslednje pripombe oziroma predloge:

Potrebno je (še posebej v današnjih dinamičnih časih hitrih sprememb) spremeniti način izračuna obveznosti staršev in ga narediti bolj ažurnega. Tako bodo po obstoječih pravilnikih in zakonodaji starši v letu 2011 plačevali svoj delež stroškov vrtca sorazmerno s svojimi dohodki v letu 2009, kar je popolnoma neustrezno.

1. varianta: termin za nov izračun se prestavi in uskladi s šolskim letom. S septembrom imamo že vsi znane izračune dohodnine. Rezultat: časovni razmik med obdobjem upoštevanih dohodkov in obdobjem plačevanja se zmanjša. S tem se spremembo uskladi tudi z drugimi potencialnimi dejavniki, ki vplivajo na obračun:

2. seveda v poštev pridejo še kakšne druge variante, ki bi časovni zamik vpliva dohodkov na ceno vrtca še ustrezneje zmanjšale, npr. uskladitev participacije staršev s tekočim dohodkom (kar dandanašnji v dobi informatike imamo ne bi smelo biti problem). Tako ali tako se pri izračunu upošteva samo kosmati bruto dohodek brez kakršnih koli olajšav.

Drugi predlog se nanaša na "olajšave" pri izračunu plačilnega razreda za vrtec. Olajšav praktično ni; predlagam, da se v izračun minimalno doda vsaj olajšavo plačane preživnine.

Pozitivne posledice:

1. potencialno se olajša plačevanje tistim, ki z dohodkom padejo ravno čez mejo nekega razreda,

2. obenem se uskladi način izračuna z načinom izračuna razreda za otroški dodatek,

3. posledično pa se morda kakšnega izmed staršev (ponavadi očetov), ki spada v precej veliko kategorijo neplačnikov preživnin, spodbudi, da plačuje preživnino, ker mu je vsaj na kakšnem področju potem priznana kot olajšava.

Tretji del predloga se nanaša na dodatne dejavnike, ki vplivajo na izračun višine participacije staršev:

Tako, kot se kot "oteževalna" okoliščina oz. dejavnik za višanje participacijskega razreda upošteva lastništvo določenih dobrin (dodatne nepremičnine, draga vozila,...glej link 2) naj se kot dejavnik za znižanje participacije staršev upošteva, če takih dobrin nimajo, imajo pa na edino bivalno nepremičnino stanovanjski kredit.

Povezave:

1.www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/predsolska_vzgoja/vpis_in_placilo

2. www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/otroski_dodatek

3. www.csd-lj-siska.si/prejemki/izracunOT.asp

4. predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/426

Komentarji