Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Delitev premozenja in nepremicnin

5778 OGLEDOV 15 KOMENTARJEV

Predlagam da se zacne socjalno deliti celotno premozenje in nepremicnine med prebivalci RS.

Uradno je v sloveniji za okoli 6.000.000 nepremicnin, kar pomeni, da bi se vse te nepremicnine delilo med vsemi drzavljani, kar bi pomenilo zvisati standard zivljenja, saj bi naenkrat vsakdo bil lepo lastnik TREH NEPREMICNIN. Prav tako bi delili vso zemljo in kapital, saj drzava in vse, kar je v nasi drzavi je in mora biti last DRZAVLJANOV.

Ce je lastnik tujec pa bo prisiljen prodati po zelo nizki ceni, oziroma ga bo potrebno obdavciti za 50-80%. Tako se bo koncno ljudem dalo, kar jim je bilo vzeto, saj v zadnjih 500 letih smo mi ziveli na temu ozemlju, ali karkoli ze je bilo prej in smo vlagali v razvoj in tehnologijo, zato je prav, da se vse to vrne nam. Kadar bomo bili vsi lastniki, takrat bomo lahko zares delali, kar zelimo in nekateri bodo lahko imeli koncno druzino, saj bodo dobili kar 6 nepremicnin "3 dobi en partner, 3 pa drugi".

Torej iz tega je razvidno, da denarja je ogromno, oziroma, da ni potrebno delati vec po 100 let ali koliko bi bilo ptorebno za dobiti 3--6 nepremicnin, saj naenkrat bi imeli vsi nepremicnino in standard zivljenja bi se tako zvisal, da bi bili vecinoma vsi veseli, prav tako bi bili vsi solastniki fabrik, trgovin, bank, itd...,, torej bi delali za nas in dobicek bi se koncno zacel deliti med ljudmi.

Torej ne smemo pozabiti, vse kar je v Sloveniji je delo nas drzavljanov in cas je za REVOLUCIJO in za SOCJALIZEM, da se dokoncno da slovencem, to kar je njihovo. Tako bi lahko dali zgled celemu svetu, kaj pomeni sLOVEnija, ter kaj pomeni SOCJALIZEM. CAS JE ZA REVOLUCIJO.

9 glasov
6 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR Anti NWO 125 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


16.12.2010

Odziv Ministrstva za pravosodje

V zvezi z Vašim predlogom, da naj bi se začelo socialno deliti celotno premoženje in nepremičnine na ozemlju Republike Slovenije med prebivalce Republike Slovenije, ker je uradno v Republiki Sloveniji za okoli 6.000.000 nepremičnin, kar pomeni, da bi se vse te nepremičnine delilo vsem državljanom oziroma prebivalcem, kar bi pomenilo zvišanje standarda življenja, saj bi naenkrat vsakdo bil lepo lastnik treh nepremičnin, prav tako pa bi delili vso zemljo in kapital, saj država in vse, kar je v naši državi je in mora biti last državljanov, Ministrstvo za pravosodje meni, da je predlog v celoti nesprejemljiv. NEPRIMERNOST PREDLOGA ZA NADALJNJO OBRAVNAVO: Ministrstvo za pravosodje Vam v zvezi z Vašim predlogom sporoča, da se z njim ne strinjamo. Po našem stališču bi kakršen koli zakonodajni ukrep v smeri izvrševanja vaših zamisli pomenil hudo kršitev ustavno zagotovljene pravice do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen Ustave Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/1997, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06), pa tudi človekovih pravic, kot so zagotovljene v obvezujočih mednarodnih pogodbah (Varstvo lastnine iz 1. člena Protokola št. 1 k Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic, glejte Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11, Uradni list RS-MP, št. 7/1994). Nekakšno prisilno prerazdeljevanje stvari v zasebni lastnini, kot si gre predstavljati implementacijo Vaših zamisli, skoraj gotovo pomeni tudi grobo kršitev človekovega dostojanstva (34. člen Ustave Republike Slovenije). Ustava zlasti z določbami o funkciji lastnine, razlastitvi, javnem dobru in varstvu zemljišč (68. člen Ustave Republike Slovenije in dalje), pa tudi s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami (II. poglavje Ustave Republike Slovenije) postavlja meje zakonodajnemu urejanju zasebne lastnine, kot je normalno za moderno demokratično in pravno državo in torej ne dopušča izvajanje nacionalizacij, kot jih predlagate. Posegi v zasebno lastnino, ki bi prekoračili zgoraj opisani ustavni okvir, so po našem stališču absolutno nedopustni. Republika Slovenija je s sprejemom Ustave Republike Slovenije leta 1991 določila temelje ustavnega sistema, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, načela pravne države in človekove individualne svobode. S tem se je odrekla totalitarizmom ali absolutizmom najrazličnejših ideoloških predznakov in se pridružila državam, ki svoje družbene ureditve utemeljujejo na civilizacijskih pridobitvah razsvetljenstva in humanizma. Implementacija Vaših predlogov bi vrednote, na katerih temelji sodobna civilizacija, grobo poteptala in jo gre zato najodločnejše zavrniti.

Priloge:

Komentarji