Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

PREDLOGI za varčevanje v javnem sektorju

6017 OGLEDOV 16 KOMENTARJEV

Absolutno se strinjam z vami, da je potrebno v javnem sektorju varčevati. A pri tako nizkih plačah določenih javnih uslužbencih se nikakor ne strinjam z znižanjem plač, saj je pred tem potrebno »zategniti pas« drugje in šele nato pri plačah. Zakaj?

V nadaljevanju podajam v premislek sledeče predloge s katerimi bi znižali zajeten prihranek:

 • Ukinitev študentskega dela v javnem sektorju v celoti. Zakaj? Javni sektor je dodobra zaposlen in da si določeni javni uslužbenci olajšajo delo (da hodijo med delovnim časom na klepete k sodelavcem, frizerju, po nakupovanjih ja marsikaj so moje oči videle in slišale) ali morda po prijateljskih vezeh nudijo »finančno pomoč« sinovom, hčerkam prijateljev ali znancev, je na ta račun zaposlenih ogromno študentov. Predlagam ukinitev tovrstnega dela v celoti in naj tako določeni zaposleni v javnem sektorju končno začnejo delati! Nadaljnji predlog: obvezno se uvede v vsak sektor ali notranjo organizacijsko enoto dnevni sestanek za cca 15 minut v katerem bo vsak javni uslužbenec navedel, kaj bo tekom dneva delal in nato konec dneva pripravil poročilo o opravljenem delu. V nadaljevanju se bodo pokazale nedelovne luknje in tako bo v nadaljevanju lahko prišlo do premeščanja javnih uslužbencev oz. odpuščanja.
 • Ukinitev dodatkov k plači. Zakaj mora imeti oseba izplačan dodatek za mentorstvo? Delo dejansko opravi v delovnem času, brez nadur in večino svojega dela prenese na svojega pripravnika. Zakaj mora imeti javni uslužbenec izplačan dodatek za magisterij, doktorat, saj je pogoj za zasedbo delovnega mesta zgolj npr. univerzitetna izobrazba? Ukinitev 20% dodatka za povečan obseg dela. Zakaj? Ta dodatek je v večini izplačan javnim uslužbencem, ki so v tesni zvezi s predstojnikom, vodjo sektorja itd.
 • Ukinitev izplačevanja dnevnic in »nepotrebnih« službenih poti. Zakaj? Vse se dobro zavedamo, da določene poti prinesejo tudi dodatne zaslužke k plači. V tujini ne delaš 24 ur na dan, kar pomeni, da ima javni uslužbenec korist že od tega, da si lahko po končanem delovnem dnem ogleda kraj, ki si ga v privatnem življenju nikoli ne bi izbral za turistično destilacijo. Na službeno pot naj se pošlje izključno javnega uslužbenca, če je potreba in to brez dnevnic. Začnejo naj se končno uporabljati videokonference!
 • Ukinitev financiranja šolnin. Zakaj? Javni uslužbenec ima sklenjeno pogodbo o financiranju, večinoma podiplomskega študija in najpogosteje se zgodi, da ta javni uslužbenci po preteku let za katere je bil financiran, zapusti delodajalca. Zopet moramo pomisliti na plačano odsotnost, ki znaša na en izpit po kolektivni pogodbi 10 delovnih dni. S že sklenjenimi pogodbami pa takoj skleniti aneks in prekiniti financiranje (za primer doktorat stane cca 8.000 EUR plus 10 dni za plačan izpit, plus 35 dni za doktorsko delo).Za zasedbo delovnega mesta uslužbenec že izpolnjuje pogoje in NE potrebuje podiplosmke izobrazbe.
 • Ukinitev izplačila prevoza na delo in malice. Zakaj? Ker zaposleni ogromno zaslužijo na račun države, se vozijo 4 skupaj in vsi dobijo povrnjene potne stroške, plus tega je tu ogromno goljufanja, delodajalci pa ga ne znajo ustrezno nadzirati. Zakaj malica? V pomislek, zakaj pa jo nima plačano študent ali brezposelna oseba, ki je na zavodu?
 • Ukinitev izplačila regresa za letni dopust. Zakaj? Ne vidim razloga zakaj mora država plačevati ogromno denarja za ta namen. V pomislek zakaj pa ga nima plačanega študent ali brezposelna oseba, ki je na zavodu?
 • Najem parkirnih prostori zgolj za število službenih avtomobilov. Zakaj? Plačanih naj bo izključno toliko mest, kolikor ima organ lastnega voznega parka in NIČ VEČ. Tu bi ogromno pridobili, ker obstaja ogromno organov, ki plačujejo visokoletečim uradnikom in raznim šefom parkirna mesta. Zakaj? Saj imajo visoko plačo. Zakaj pa se mesto ne plača npr. svetovalcu ali pa tajnici, ki imata nižjo plačo?Ker ni pri koritu!
 • Ukinitev naročniških razmerij GSM telefoni in povračila zgolj predstojniku in omejitev vrednosti zneska strogo nadzorovati porabo telefonov iz stacionarne linije!
 • Ukinitev nepotrebnih nakupov (slik, svežih rož, prtičkov, …) Zakaj? Če želi imeti uradnica na položaju ali javna uslužbenka lepo pisarni naj si iz svojega žepa uredi pisarno. Organ ti namreč za delo nudi potrebno opremo kot je miza, stol, računalnik in ostalih »lepotnih« dodatkov ne! Ukine naj se gotovina v organih, saj je nepotrebna in je zgolj »mamljiva« za tovrstne nakupe.
 • In še bi se našlo!

  In zapomnite si, javni sektor ni socialna ustanova! In javni sektor pred 20 leti ni imel mobilnih telefonov in takšnega luksuza kot ga ima danes!

  2 glasova
  5 glasov
  Kvorum vsaj 11 glasov ZA
  AVTOR A Adelajda 2 predloga
  STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE

  Popravki predloga

  Verzija predloga z dne, 01.10.2010 | 11:04:35

  PREDLOGI za varčevanje v javnem sektorju

  Absolutno se strinjam z vami, da je potrebno v javnem sektorju varčevati. A pri tako nizkih plačah določenih javnih uslužbencih se nikakor ne strinjam z znižanjem plač, saj je pred tem potrebno »zategniti pas« drugje in šele nato pri plačah. Zakaj?

  V nadaljevanju podajam v premislek sledeče predloge s katerimi bi znižali zajeten prihranek:

 • Ukinitev študentskega dela v javnem sektorju v celoti. Zakaj? Javni sektor je dodobra zaposlen in da si določeni javni uslužbenci olajšajo delo (da hodijo med delovnim časom na klepete k sodelavcem, frizerju, po nakupovanjih ja marsikaj so moje oči videle in slišale) ali morda po prijateljskih vezeh nudijo »finančno pomoč« sinovom, hčerkam prijateljev ali znancev, je na ta račun zaposlenih ogromno študentov. Predlagam ukinitev tovrstnega dela v celoti in naj tako določeni zaposleni v javnem sektorju končno začnejo delati! Nadaljnji predlog: obvezno se uvede v vsak sektor ali notranjo organizacijsko enoto dnevni sestanek za cca 15 minut v katerem bo vsak javni uslužbenec navedel, kaj bo tekom dneva delal in nato konec dneva pripravil poročilo o opravljenem delu. V nadaljevanju se bodo pokazale nedelovne luknje in tako bo v nadaljevanju lahko prišlo do premeščanja javnih uslužbencev oz. odpuščanja.
 • Ukinitev dodatkov k plači. Zakaj mora imeti oseba izplačan dodatek za mentorstvo? Delo dejansko opravi v delovnem času, brez nadur in večino svojega dela prenese na svojega pripravnika. Zakaj mora imeti javni uslužbenec izplačan dodatek za magisterij, doktorat, saj je pogoj za zasedbo delovnega mesta zgolj npr. univerzitetna izobrazba? Ukinitev 20% dodatka za povečan obseg dela. Zakaj? Ta dodatek je v večini izplačan javnim uslužbencem, ki so v tesni zvezi s predstojnikom, vodjo sektorja itd.
 • Ukinitev izplačevanja dnevnic in »nepotrebnih« službenih poti. Zakaj? Vse se dobro zavedamo, da določene poti prinesejo tudi dodatne zaslužke k plači. V tujini ne delaš 24 ur na dan, kar pomeni, da ima javni uslužbenec korist že od tega, da si lahko po končanem delovnem dnem ogleda kraj, ki si ga v privatnem življenju nikoli ne bi izbral za turistično destilacijo. Na službeno pot naj se pošlje izključno javnega uslužbenca, če je potreba in to brez dnevnic. Začnejo naj se končno uporabljati videokonference!
 • Ukinitev financiranja šolnin. Zakaj? Javni uslužbenec ima sklenjeno pogodbo o financiranju, večinoma podiplomskega študija in najpogosteje se zgodi, da ta javni uslužbenci po preteku let za katere je bil financiran, zapusti delodajalca. Zopet moramo pomisliti na plačano odsotnost, ki znaša na en izpit po kolektivni pogodbi 10 delovnih dni.
 • Ukinitev izplačila prevoza na delo in malice. Zakaj? Ker zaposleni ogromno zaslužijo na račun države, se vozijo 4 skupaj in vsi dobijo povrnjene potne stroške, plus tega je tu ogromno goljufanja, delodajalci pa ga ne znajo ustrezno nadzirati. Zakaj malica? V pomislek, zakaj pa jo nima plačano študent ali brezposelna oseba, ki je na zavodu?
 • Ukinitev izplačila regresa za letni dopust. Zakaj? Ne vidim razloga zakaj mora država plačevati ogromno denarja za ta namen. V pomislek zakaj pa ga nima plačanega študent ali brezposelna oseba, ki je na zavodu?
 • Najem parkirnih prostori zgolj za število službenih avtomobilov. Zakaj? Plačanih naj bo izključno toliko mest, kolikor ima organ lastnega voznega parka in NIČ VEČ. Tu bi ogromno pridobili, ker obstaja ogromno organov, ki plačujejo visokoletečim uradnikom in raznim šefom parkirna mesta. Zakaj? Saj imajo visoko plačo. Zakaj pa se mesto ne plača npr. svetovalcu ali pa tajnici, ki imata nižjo plačo?Ker ni pri koritu!
 • Ukinitev naročniških razmerij GSM telefoni in povračila zgolj predstojniku in omejitev vrednosti zneska strogo nadzorovati porabo telefonov iz stacionarne linije!
 • Ukinitev nepotrebnih nakupov (slik, svežih rož, prtičkov, …) Zakaj? Če želi imeti uradnica na položaju ali javna uslužbenka lepo pisarni naj si iz svojega žepa uredi pisarno. Organ ti namreč za delo nudi potrebno opremo kot je miza, stol, računalnik in ostalih »lepotnih« dodatkov ne! Ukine naj se gotovina v organih, saj je nepotrebna in je zgolj »mamljiva« za tovrstne nakupe.
 • In še bi se našlo!

  In zapomnite si, javni sektor ni socialna ustanova! In javni sektor pred 20 leti ni imel mobilnih telefonov in takšnega luksuza kot ga ima danes!

  Komentarji