Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Proti čakanju v neskončnih kolonah

5935 OGLEDOV 7 KOMENTARJEV

Predlagam, da se razmisli o možnosti, da bi semaforizirana križišča s pomočjo senzorjev na centišču in video kamer uravnaval računalniški program. Ta bi glede na obremenjenost posameznih censt prilagajal intervale zelenih in rdečih luči na način, ki bi omogočil največjo možno pretočnost.

Večkrat sem namreč že opazil, da lahko policaji, ki nadomestijo semaforje s svojim opažanjem in medsebojno koordinacijo (med večimi križišči) v veliki meri pospešijo pretok prometa. Zato se mi zdi, da bi lahko enak učinek dosegli tudi z avtomatiziranim sistemom.

16 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A AnžeŠinkovec 9 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


20.01.2010

Odziv Ministrstva za promet

Semaforizirana križišča v Sloveniji delujejo s pomočjo semaforske krmilne naprave. V sami napravi je vpisan prometni krmilni program, ki krmili delovanje naprav za dajanje svetlobnih prometnih znakov za urejanje prometa vozil s tribarvnimi lučmi (semaforji). Tako lahko semaforske naprave delujejo po:

  • fiksnem programu preko celega dne
  • po fiksnih programih, ki se razlikujejo glede na prometne obremenitve tekom dneva
  • po delno prometno odvisnem krmilnem programu – stalna zelena v glavni smeri do najave s stranske smeri
  • po polno prometno odvisnem krmilnem programu

V polno prometno odvisnih križiščih so v vozišče vgrajene zanke ali pa so na drogovih postavljeni mikrovalovni detektorji (v vseh smereh), ki zaznavajo prisotnost vozil in tako podaljšujejo posamezne faze do programsko določenega maksimalnega časa za posamezno fazo. Za posamezno križišče se lahko na osnovi prometa, števila vozil in kolon določi nivo uslug, ki je lahko od A do F. V posameznih primerih se zaradi zelo povečanega prometa na noben način ne da izboljšati prepustnost križišča. Tako se lahko prepustnost poveča in s tem izboljša nivo uslug v eni smeri samo na račun poslabšanja razmer in s tem nivoja uslug v drugi smeri. Glede na zgoraj navedeno menimo, da je predlog državljana neprimeren za nadaljnjo obravnavo, ker križišča že delujejo na predlagan način.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 26.11.2009 | 13:13:39

Boljša pretočnost prometnic ob prometnih konicah

Predlagam, da se razmisli o možnosti, da bi semaforizirana križišča s pomočjo senzorjev na centišču in video kamer uravnaval računalniški program. Ta bi glede na obremenjenost posameznih censt prilagajal intervale zelenih in rdečih luči na način, ki bi omogočil največjo možno pretočnost.

Večkrat sem namreč že opazil, da lahko policaji, ki nadomestijo semaforje s svojim opažanjem in medsebojno koordinacijo (med večimi križišči) v veliki meri pospešijo pretok prometa. Zato se mi zdi, da bi lahko enak učinek dosegli tudi z avtomatiziranim sistemom.

Komentarji