Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Povečanje potniškega železniškega prometa

6198 OGLEDOV 7 KOMENTARJEV

Za povečanje potniškega železniškega prometa ter zmanjševanja obremenitev okolja s cestnim prometom predlagam, da se :

- uvede brezplačna možnost prevoza koles na vlakih (ker so naši potniški vlaki popolnoma neprimerni za prevoz koles, predlagam nakup vagonov oz. predelavo starih);

- uvede pametne kartice za plačevanje vozovnic (kot je primer Urbane v Ljubljani);

- uredi postaje potniškega prometa, ki naj postanejo uporabnikom prijazne;

- zagotovi dostop tudi gibalno oviranim osebam (to sedaj ni možno na vseh postajah in vlakih);

- zagotovi točnost prihoda in odhoda vlakov;

- čimprej začne graditi drugi tir povsod, kjer je to nujno potrebno, ki bo omogočil hitrejši in točnejši prevoz potnikov.

14 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR N Nina Arnuš 1 predlog
STANJE
 • PREDLOG POSLAN
 • KONEC OBRAVNAVE
 • ODGOVOR

Odgovor


07.01.2011

Odziv Ministrstva za promet

V nadaljevanju vam posredujemo odgovore in mnenja, na predloge ki so bili posredovani v predlogu 1040. Za povečanje potniškega železniškega prometa ter zmanjševanja obremenitev okolja s cestnim prometom predlagam, da se :

 • uvede brezplačna možnost prevoza koles na vlakih (ker so naši potniški vlaki popolnoma neprimerni za prevoz koles, predlagam nakup vagonov oz. predelavo starih);

Brezplačni prevoz koles z vlakom ni tista možnost, ki bi v veliki meri povečala potniški promet na železnici saj je takih potnikov sorazmerno malo in da potniški vagoni tudi, če so urejeni za prevoz koles ne omogočajo namestitve večjega števila koles. Boljša rešitev za povečanje števila potnikov, ki se povsod izvaja in tudi pri nas je ureditev shramb za kolesa in omogočanje prestopanja potnikov, ki se pripeljejo s kolesi. Za nakup novih vagonov ali predelavo starih in uvedbo večjega števila vlakov, ki bi omogočali prevoz potnikov s kolesi, bi moral prevoznik ugotoviti ali obstoja večje število potnikov, ki bi uporabljali to storitev, da bi se investicije v predelave ali nakupe novih vagonov izplačale v primernem času.

 • uvede pametne kartice za plačevanje vozovnic (kot je primer Urbane v Ljubljani);

Ministrstvo za promet v okviru projekta integriranega javnega potniškega prometa pripravlja oblikovanje standarda za enotno elektronsko vozovnico. Namen standarda je zagotoviti pogoje za interoperabilnost različnih sistemov elektronskih vozovnic v Sloveniji in s tem ustvariti pogoje za uvedbo enotne vozovnice (možnost prestopanja vlak - avtobus). Enotna vozovnica naj bi se začela uporabljati v začetku leta 2013.

 • uredi postaje potniškega prometa, ki naj postanejo uporabnikom prijazne;

V okviru upravljanja javne železniške infrastrukture Slovenske železnice izvajajo tudi vzdrževanje postaj in postajnih poslopij za kar se v okviru državnega proračuna namenijo sredstva. Pogodba se sklepa letno tako, da se za vsako leto določijo objekti in druge naprave na postajah, ki jih je potrebno obnoviti in primerno urediti in s tem zagotoviti, da postajajo postajna območja in druge naprave potnikom prijazne.

 • zagotovi dostop tudi gibalno oviranim osebam (to sedaj ni možno na vseh postajah in vlakih);

Zagotavljanje dostopa do vlakov tudi gibalno oviranim osebam se izvaja postopoma in je vključeno v posamezne projekte modernizacij postajališč in postaj ter naprav in objektov, ki so namenjeni potnikom. To zajema tudi gradnjo dostopnih klančin ali dvigal in seveda tudi neposredni dostop na vlak. Tudi tu je potrebno poudariti, da se za ta dela zagotavljajo sredstva v državnem proračunu.

 • zagotovi točnost prihoda in odhoda vlakov;

Slovenske železnice opravljajo javno gospodarsko službo prevoza potnikov v notranjem prometu za kar sklenejo pogodbo z RS. V pogodbi je opredeljeno število vlakov, linije na katerih opravljajo prevoz in tudi vozni red. Rednost in točnost izvajanja voznega reda sta v veliki meri povezani z urejeno železniško infrastrukturo in vzdrževanimi vozili. Napake tako na enem kot drugem sistemu povzročajo zastoje, kar se zrcali v porušenem voznem redu. Za zagotovitev izvajanja voznega reda se že in se bodo v največji meri izvajale obnove in investicije, za katere se zagotavlja sredstva v okviru državnega proračuna, s katerimi se bo obstoječo železniško infrastrukturo moderniziralo in zagotovilo redno odvijanje potniškega in tovornega prometa.

 • čimprej začne graditi drugi tir povsod, kjer je to nujno potrebno, ki bo omogočil hitrejši in točnejši prevoz potnikov.

Skladno s postopkom, ki je predpisan za izvajanje investicij, ki se financirajo s sredstvi iz državnega proračuna je potrebno najprej izdelati predinvesticijsko zasnovo, ki je dokument s katerim se ugotovi upravičenost gradnje objekta. Ob ustrezni upravičenosti se sprejme sklepa o pričetku investicije kar omogoči pripravo prostorske in projektne dokumentacije. Na območju javne železniške infrastrukture se trenutno načrtuje (v različnih fazah) izvedbo drugega tira na progah:

 • Koper – Divača: faza izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Ljubljana - Jesenice: začetna faza izdelave državnega prostorskega načrta
 • Maribor – Šentilj: izdelava študije upravičenosti

Ministrstvo za promet v okviru projekta integriranega javnega potniškega prometa pripravlja oblikovanje standarda za enotno elektronsko vozovnico. Namen standarda je zagotoviti pogoje za interoperabilnost različnih sistemov elektronskih vozovnic v Sloveniji in s tem ustvariti pogoje za uvedbo enotne vozovnice (možnost prestopanja vlak - avtobus). Enotna vozovnica naj bi se začela uporabljati v začetku leta 2013.

Komentarji