Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Predlog v razpravi

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Prihranek stroškov transakcij plačila davkov in prispevkov

73 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

Trenutno delodajalci (javni in zasebni) ob plačilu davkov in prispevkov za zaposlene nakazujejo pet postavk na tri različne račune (ZPIZ, ZZZS in podračun države) ob čemer se podračun države deli še na tri različne sklice na enakem računu. Pri tem ima na mesečni ravni vsak delodajalec za cca. 5 € stroškov na zaposlenega na mesec oz. 60 € na leto. Ob 854.391 delovno aktivnih prebivalcih to znaša na ravni države 51,26 mio € stroškov transakcij samo za namen izplačila davkov in prispevkov pri plačah.

V prvi fazi bi lahko strošek občutno zmanjšali z enim nakazilom na posamezni račun, pri čemer bi nakazila za podračun države združili v eno nakazilo saj je podatek o deljenju nakazila že podan pri poročanju v aplikaciji e.davkov. S tem bi znižali strošek na ravni države za 2 € po izplačilu na mesec, kar bi pomenilo skupni prihranek gospodarstva in javnih institucij za 20,5 mio €.

V primeru združitve vseh nakazil na en račun ter ureditev prenakazila enkratnega skupnega zneska na račun ZPIZ in ZZZS, pri čemer oba prejmeta podatke o viru sredstev prav tako iz aplikacij e.davkov bi prihranek znašal kar 41 mio € - zmanjšan za manipulacijo znotraj podračuna države.

GLASUJ ZA GLASUJ PROTI

12 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S Sebastian I 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji