Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Moje nastavitve

UPORABNIK N naivnež

Statistika

 • Število predlogov:17
 • Število odzivov:16
 • Predlogi v obravnavi:1
 • Predlogov v razpravi:0
 • Število glasov:252
 • Število komentarjev:61
 • Na glasovanju zavrnjen
  5 2 2

  Kako povečati prihodke države

  Imam nekaj idej, kako bi država povečala prihodke:

  1.) Takojšnja uvedba t.im. davčnih blagajn v vseh gostinskih obratih - po mojem ugovori, da je to v nasprotju z zakonom o varstvu osebnih podatkov, po mojem ne vdrži resne presoje: on line povezava blagajne z DURS...

 • Rok za odgovor:
  12 0 1

  Lažje, hitreje in vsem na očehz z javnimi naročili

  Predlagam, da se V zakon o javnih naročilih vstavi določba, da mora investitor (ali država ali občina) vsak objekt, ki se gradi z javnim denarjem, opremiti z javnim obvestilom na tabli z naslednjimi obveznimi sestavinami:

  • kdo je investitor in kdo je njegova...

 • Na glasovanju zavrnjen
  1 4 5

  Obvezn o gotovinsko poslovanje za nekatere poslovne subjetke

  Mislim, da je podoben predlog pred časom že bil podan, pa se ne spomnim njegovega uspeha. Konkretno torej:

  Predpisati je treba, da naslednji subjekti pri svojem poslovanju ne smejo prejemati gotovine in lahko poslujejo samo preko banke:

  a.) odvetniki

  b.) notarji

  c.)zdr...

 • Objavljen odgovor
  12 1 1

  Poraba energije za ogrevanje oz. ohlajevanje

  Pred dvema letoma je španska vlada zaradi varčevanja z energijo predpisala za vse javne prostore, na koliko msmejo prostori biti pozimi ogrevani in na koliko poleti ohlejeni. Njihove analize naj bi pokazale, da 1 stopinja razlike pomeni 3-5% višjo ali manjšo porabo...

 • Na glasovanju zavrnjen
  11 48 18

  Zmanjšanje števila državnih praznikov

  Predlagam, da državni zbor zmanjša število državnih praznikov, ki pomenijo plačano odsotnost z dela:

  a.) Novo leto naj se praznuje samo 1. januar

  b.) Dan upora proti okupatorju - se praznuje, vendar ne gre za plačan praznuik - rezultat: 1 dodaten deloven dan

  c.) Praznik...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Predlog, kako naj se vlada resnično loti varčevanja

  Po spletu sem dobil zanimivo obvestilo, kaj vse je francoski predsednik holland za razliko od Sarcozyja naredil v 2 (dveh) mesecih, odkar je zasedel predsedniški položaj:

  Holland pa je v 2 mesecih naredil: 100% je ukinil vsa protokolarna vozila , jih dal na licitacijo,...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Omogočiti odpoklic ali odstavitev župana

  Zadnje dni je vedno pogosteje zaslediti nezadovoljstvo prebivalcev posameznih občin z njihovimi župani. Na državnem nivoju je za takšno nezadovoljstvo s prdstavniki oblčasti več možnih postopkov, za župane pa ne.

  Predlagam, da vlada pripravi zakon (ali pa spremembe...

 • Objavljen odgovor
  19 1 7

  ZMANJŠATI ŠTEVILO DELOVNIH TELES IN KOMISIJ

  Komisije, delovna telesa 1. SLOVENSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO 2. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA 3. MEDRESORSKA DELOVNA KOMISIJA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 4. MEDRESORSKA KOMISIJA ZA MEDNARODNO HUMANITARNO PRAVO 5. SVET VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE...

 • Objavljen odgovor
  19 1 3

  Odpiranje vrat v janve prostore

  Opažam, da se pri mnogih novogradnjah, namenjenih javni uporabi (uradi, šole, vrtci, trgovine ipd) vhodna vrata še vedno odpirajo navznoter. Veliko je že tudi novih zgradb, kjer so vrata obrnjena pravilno in se odpirajo navzven - iz večjh prostorov celo brez kljuke...

 • Na glasovanju zavrnjen
  0 8 4

  Predvajanje državne himne

  V zadnjih nekaj letih se je razpasla navada, da državno himno pred na pomembnih dogodkih poje posameznik oz. posameznica. To po mojem jemlje bistvo slovesnosti, saj en sam glas deluje bistveno manj prepričljhivo kot orgester ali zbor. Zato predlagam, da vlada prouči...

 • Objavljen odgovor
  15 1 3

  Slaba banka in razpolagnaje s stanovanji v nujeni aktivi

  V razgovoru za sobotno prilogo Dela je predsednica vlade gospa Bratušek govorilo o tem, da bi stanovanja, ki bodo prenesena na slabo bano, namenili prednostno mladim.

  Imam predlog, kako bi se tega problema lahko lotili.. Ko sem sredi 60 let študiral v Parrizu, je...

 • Objavljen odgovor
  14 0 2

  protipoplavne vreče - sprememba

  Spremljamo poročila o tem, kako se s poplavami bojujejo gasilci (in včasih vojska). In vedno znova se začne z dolgotrajnim polnjenjem vreč s peskom ali mivko. Po grobi oceni in izkušnjah znancev, ki so bili pri tem udeleženi, gre za to "predpripravo" kakih 35% časa....

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Preprečiti zlorabe delavcev

  Veliko beremo poročil o podjetnikih, ki svojim delavcemne plačujejo niti plača niti obveznih prispevko. Istočasno se pojavljajo poročila iz tujine, da podobnih primerov sploh ne poznajo.

  Predlagam vladi, da pooblasti ministrico za delo, da skupaj s Službo vlade za...

 • Objavljen odgovor
  21 0 4

  Preprečiti zlorabe delavcev

  Veliko beremo poročil o podjetnikih, ki svojim delavcemne plačujejo niti plača niti obveznih prispevko. Istočasno se pojavljajo poročila iz tujine, da podobnih primerov sploh ne poznajo.

  Predlagam vladi, da pooblasti ministrico za delo, da skupaj s Službo vlade za...

 • Na glasovanju zavrnjen
  1 14 3

  Za prometne prekrške nič popusta

  Očitno bo naše šoferje spametovala le stroga kaznovalna poklitika. Zato predlagam:

  a.) ukinitev 50% popusta ob plačilu v 8 dnih,

  b.) redno povečevanje kazni: za drugi prekršek v istem letu faktor 2, za treji prekršek faktor 5 itd.

  Zakaj pa naši vozniki predpise...

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 1 3

  Digitalno potrdilo - nepotrebni podatki

  Nedavno sem moral obnoviti SIGEN digitalno potrdilo. Ne razumem, zakaj je treba v formular zapisati tako EMŠO kot davčno številko - saj ima država že na podlagi enega podatka dostop do vseh ostalih, ki jih potrebuje (oz. zahteva vv predloženem formularju)!

  naivnež

 • Objavljen odgovor
  17 0 3

  Digitalno potrdilo - nepotrebni podatki

  Nedavno sem moral obnoviti SIGEN digitalno potrdilo. Ne razumem, zakaj je treba v formular zapisati tako EMŠO kot davčno številko - saj ima država že na podlagi enega podatka dostop do vseh ostalih, ki jih potrebuje (oz. zahteva vv predloženem formularju)!

  naivnež