Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Moje nastavitve

UPORABNIK A ahac36 nuncij

Statistika

 • Število predlogov:102
 • Število odzivov:98
 • Predlogi v obravnavi:4
 • Predlogov v razpravi:0
 • Število glasov:331
 • Število komentarjev:579
 • Na glasovanju zavrnjen
  0 2 19

  mladi in pokojninska reforma

  Najprej bom na kratko opisal vzrok za moje kategorično zavračane+je pokojninske reforme in predlog, kako pokojninsko reformo približati mladim.

  Torej, že deset let živim kot najemnik v stanovanju, ki je v lasti upokojenca. Stanovanje je bilo od države kupljeno po...

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 6 7

  Izstop iz sistema obveznega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja

  Predlagam, da se posamezniku omogoči izstop iz sistema obveznega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.

  Trenutno smo vsi prisiljeni plačevati visoke prispevke za zdravstveno zavarovanje, ki pa se večinoma porazgubijo v nenormalno visokih zdravniških plačah,...

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 5 7

  namesto pokojninske reforme

  Predlagam vladi, da poveča proračunske prihodke in zmanjša izdatke na nasledni način:

  1. obdavčitev nepremičnin po evropsko primerljivi davčni stopnji 2 %. Skupna ocenjena vrednost nepremičnin je 165 miljard EUR, dodatni prihodki bi znašali 3.3 miljarde EUR! S...

 • Objavljen odgovor
  8 6 11

  Ukinitev subvencioniranja elektrike iz sončnih elektrarn in bioplinarn

  Predlagam vladi takoj ukine subvencioniran odkup električne energije iz sončnih elektratrn in bioplinarn.

  Subvencionirana odkupna cena je namreč 4x višja od tržne, razliko seveda krijemo davkoplačevalci !!!

  Na račun subvencionirane odkupne cene se že ustavarja nov krog...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 4 6

  Vlada naj spodbudi razvoj drobne obrti

  Predlagam vladi, da spodbudi razvoj drobne obris popravkom lestvice za obračun prispevkov s.p. Minimalni prispevki so trenutno 285,79 EUR, tudi če je mesečni zaslužek manjši od tega zneska ali ga sploh ni.

  Mnogo je dejavnosti se sedaj opravlja na črnem trgu preprosto...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 4 7

  zaposlovanje v javni upravi

  Vladi predlagam, da ukine zaposlovanje za nedoločen čas v javni upravi. Razlogi so naslednji:

  1. javni uslužbenci so plačani iz proračuna, zato bi morale biti tudi pri zaposlovanju upoštevane rešitve iz zakonodaje o javnem naročanju. Zaposlitev javnega uslužbenca za...

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 0 2

  Uravnoteženje varčevalnih ukrepov

  Vlada je predlagala niz varečalnih ukrepov, ki bodo obremenili vse generacije, od otrok do zaposlenih in upokojencev.

  Menim, da bremena krize ne bi smela biti enakomerno razdeljena na vse generacije. Določene skupine so namreč bistveno bolj prispevale k nastanku...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 0 4

  ukinitev določenih policijskih enot

  Predlagam vladi, da ukine določene dejavnosti policije, ki so bile uvedene šele pred nekaj leti, v času konjukture, ko so si posamezne interesne skupine znotraj policije enostavno izmišljevale nove in nove naloge, da bi upravičile svoj obstoj oz. priključek na...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 8 2

  Davek na nezazidana stavbna zemljišča

  Predlagam, da se nezazidana stavbna zemljišča obdavčijo po 20 % davčni stopnji, kot je to urejeno npr. na Nizozemskem in v številnih drugih evropskih državah z razvito zemljiško politiko.

  V Sloveniji je ogromno nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih lastniki ne prodajo...

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 10 17

  ukinitev obdavčitve plač

  Predlagam popolno ukinitev obdavčitve plač.

  Namesto plač naj se obdavči premoženje (vsaj 2% stopnja- t.j. evropsko primerljiva davčna stopnja), razlika naj se pobere iz naslova ddv, ki se po potrebi poveča na 22 %.

  Z ukrepom bi dosegli veliko pozitivnih učinkov:

  1....

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 0 0

  Oškodovanje javnih financ naj bo kaznivo!

  V zadnjem času so bili predstavljeni številni primeri oškodovanja javnih finac - od goljufivih računovodij in ravnateljic vrtcev in šol do stotisočev EUR, ki so izpuhteli ob nakupu perzijske preproge. Zanimivo je, da se nikomu ni skrivil niti las in baje v večini...

 • Rok za odgovor:
  13 1 7

  ukinitev naročilnic za javni sektor

  Predlagam, da se prepove naročanje storitev in gradenj iz javnih sredstev z naročilnico.

  Po veljavni zakonodaji se vse storitve do 24.000 EUR in gradnje do 48.000 EU lahko odda z naročilnico, t.j. brez javnega razpisa. Potrebno je le pridobiti dve "konkurenčni" ponudbi...

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 0 2

  Odkup stanovanj - stanovanjski sklad RS

  Predlagam, da stanovanjski sklad pred odkupom stanovanj preveri interes na trgu na naslednji način:

  SSRS objavi podatke o vseh ponujenih stanovanjih in preveri interes na trgu tako, da razpiše zbiranje ponudb za odkup. Vsak od zainteersiranih kupcev mora plačati...

 • Objavljen odgovor
  13 3 20

  Znižano plačilo vrtca - priviligiranje bogatih

  Predlagam vladi, da odpravi anomalijo v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v zvezi z znižanim plačilom vrtca. Gre za izračun dohodka na družinskega člana z upoštevanjem celotnega premoženja, pri čemer se v premoženje ne šteje stanovanje do določene...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 1

  Predlagam vladi - neustrezni odzivi organov Vlade

  Predlagam, da se od Vlade zahteva konstruktivne odgovore na posredovane predloge.

  Večina odgovorov je sedaj tipično birokratskih, brez vsebine in z načrtnim izmikanjem in oddaljevanjem od teme. Vsi znamo brati zakonodajo in ne potrebujemo "podučitve" v obliki citiranja...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 10 4

  Država naj da prednost mladim pred upokojenci!

  Vladi predlagam, da se neha prvenstveno skrbeti za upokojence in naj vse sile usmeri v izboljšanje razmer za življenje in delo mladih. Vsaka zdrava družba skrbi, da imajo mladi in predvsem mlade družine zadovoljive pogoje za življenje, saj brez njih ni prihodnosti in je...

 • Na glasovanju zavrnjen
  1 2 2

  Pokojninsko zavarovanje - zavajanje ljudi

  Vladi predlagam, da neha zavajati ljudi z uporabo termina "pokojninsko zavarovanje". Ne gre namreč za nikakršno zavarovanje, saj niso izpolnjeni osnovni pogoji za zavarovanja:

  1. Ni definirana višina izplačila v primeru nastopa zavarovalnega dogodka (upokojitve)

  2. Ni...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 4 3

  Ukinitev dohodkovnih razredov

  Predlagam, da se pri izračunu vseh socialnih transferjev in davkov ukinejo dohodkovni razredi in se nadomestijo z linearno formulo.

  Pri sedanjem sistemu razredov se dogaja, da razlika enega centa v prihodku lahko pomeni tudi več 100 EUR razlike pri izračunu višine...

 • Objavljen odgovor
  17 8 2

  Parkirišča ob javnih ustanovah naj bodo javna

  Predlagam, da so vsa parkirišča, ki pripadajo javnim ustanovam (šole, bolnišnice, zdravstveni domovi, sodišča, ministrstva,...) javna, t.j. na razpolago vsem državljanom pod enakimi pogoji.

  Aktualno stanje je takšno, da so si zaposleni v javnih ustanovah večino...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 2 2

  Pokojninska reforma - model za izračun starosti in višine pokojnine

  Vladi predlagam, da sprejme matematični model za izračun upokojitvene starosti in višine pokojnine, na podoben način kot je to pri izračunu cen naftnih derivatov.

  Upokojitvena starost naj temelji izključno na delovni dobi in povprečni življenjski dobi, višina pokojnine...

 • Objavljen odgovor
  22 1 11

  Črna lista - neodziv Vlade na predloge

  Predlagam, da se na spletni strani predlagam.vladi.si uvede črna lista, na katero bodo uvrščeni predlogi, na katere v določenem roku ni bilo odziva.

  Zraven vsakega takega predloga se napiše tudi organ in odgovorno osebo, ki bi morala pripraviti odgovor oz. odziv. Gre...

 • Objavljen odgovor
  36 1 16

  Volilna prevara

  Ob zadnjih volitvah v državni zbor se je ponovno pokazalo, da ni prav nobene povezave med predvolilnimi obljubami in delovanjem po volitvah. Stranke nekaj obljubljajo samo zato, da pridejo na oblast, potem pa brezsramno delujejo povsem v nasprotju s predvolilnimi...

 • Objavljen odgovor
  14 1 8

  Proti dvigu prispevka za obnovljive vire energije!

  Vladi predlagam, da takoj prekliče dvig prispevka za obnovljive vire energije, ki se s 1.februarjem letos zvišuje za 334 % in ga bomo plačevali vsi uporabniki električne energije !!!

  Tudi na tem portalu je bilo že večkrat predlagano, da se takoj ukine subvencioniran...

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 4 4

  Javna dikreditacija inštitucij pravne države naj bo kazniva

  Vladi predlagam, da javno diskreditacijo inštitucij pravne države opredeli kot hudo kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena zaporna kazen minimalno 3 leta.

  Utemeljitev predloga:

  Zadnja leta smo priča popolni diskreditaciji inštitucij pravne države (sodišč, komisije za...

 • Na glasovanju zavrnjen
  0 1 0

  Zlato fiskalno pravilo - dopolnitev

  Predlagam, da se "zlato fiskalno pravilo", ki govori o uravnoteženosti proračuna, ustrezno dopolni.

  Samo uravnoteženost proračuna namreč ni dovolj, treba je definirati tudi način kako se proračunska sredstva delijo. Kaj nam pomaga uravnotežen proračun, če čez nekaj let...

 • Objavljen odgovor
  24 2 8

  Proti ponovnemu dvigu cene elektrike!

  Vlado pozivam, da ne dopusti ponovnega povišanja cen električne energije za financiranje odkupa elektrike iz sončnih elektrarn!

  Vlada je bila pravočasno opozorjena (tudi na tem portalu!), kam pelje fotovoltraični "balon" pa ni ničesar ukrenila. Februarja letos se je...

 • Objavljen odgovor
  13 4 20

  Otroška levkemija zaradi sevanja daljnovodov - nujno ukrepanje!

  Vladi predlagam, da takoj prične s postopki za prestavitev nevarnih električnih daljnovodov iz naseljenih območij.

  Trenutno veljavna uredba o zaščiti pred elektromegnatnim sevanjem dopušča 30x višjo vrednost od "varne" meje, ki predstavlja povečano tveganje za pojav...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  R

  Predlagam

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 8 21

  Porota iz državljanov v postopkih proti policistom, tožilcem, sodnikom

  Vladi predlagam, da predkazenski in kazenski postopek v primerih, ko so za kazniva dejanja osumljeni policisti, sodniki, tožilci in njihovi ožji družinski člani, vodi skupina državljanov porotnikov.

  Praktično vsi aktualni in pretekli primeri kažejo, da obravnavana...

 • Objavljen odgovor
  23 0 12

  Proti predlaganemu obveznemu zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

  Vladi predlagam, da ne uvede novega obveznega dopolnilnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki bi ga plačevali vsi starješi od 30 let, ker:

  1. niti malo ne gre za reševanje socialnih problemov starješih ampak za reševanje nasedlih investicij tajkunov, ki so pred...

 • Objavljen odgovor
  16 5 5

  Kraja proračunskih sredstev naj bo kaznovana enako kot davčna utaja

  Predlagam, da se tudi na strani javne porabe vzpostavi enako stroga kontrola in enako visoke kazni kot na strani, kjer se davki pobirajo.

  Če gostinec ne izda računa za kavo, ga doleti zapečatenje lokala in nekaj tisoč EUR kazni. Če pa npr. javni uslužbenec v delovnem...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 10 5

  Helikoptersko reševanje naj opravljajo zasebniki

  Policija se zadnje čase v medijih zelo trudi, da bi javnost prepričala, kako lahko edino letalska enota policije kvalitetno opravlja reševalne akcije s helikopterjem. V ozadju tega truda seveda ni skrb za bližnjega, ampak le za ohranitev lagodne službe (po dve ekipi sta...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 2 6

  Ukinitev slabe banke leta najkasneje 2018

  Vlada naj se zaveže, da bo ukinila DUTB (slabo banko) najkasneje leta 2018.

  V medijih so se že pojavili namigi, da bo DUTB namesto predvidenih 5 let delovala dlje, lahko tudi 10 let. Gre za klasično slovensko stečajno zgodbo, ko stečajni upravitelj (v tem primeru DUTB)...

 • Objavljen odgovor
  10 4 0

  Proti državnemu reševanju Kanina

  Vladi predlagam, da ne zapravlja davkoplačevalskih sredstev za prenovo žičniške infrastrukture na smučišču Kanin.

  V Bovcu so se v zadnjih letih zgradili vsaj trije novi hoteli in lastniki samo z zastavijo premoženja lahko pridobijo hipotekarni kredit, ki bi zadoščal za...

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 10 8

  Vlada naj ne popušča izsiljevanju rudarjev

  Vladi predlagam, da ne popušča rudarjem, ki s stavko v jami želijo izsiliti prezaposlitev v Slovenske železnice ali predčasno upokojitev. Na takšen način se je problem presežnih delavcev reševalo v 90-ih in vemo, kam nas je to pripeljalo. Takšna rešitev tudi ne bi bila...

 • Objavljen odgovor
  17 4 10

  Vlada naj takoj odpravi korupcijska tveganja v sistemu javnega naročanja!

  Vladi predlagam, da ukine oddajo del, storitev in nabave blaga brez javnega razpisa, če je vrednost naročila nad 100 EUR brez ddv.

  Po sedanji zakonodaji se brez javnega naročila lahko oddajo gradnje do vrednosti 40.000 EUR in storitve do vrednosti 20.000 EUR brez ddv.

  M...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Ukinitev referenc pri javnih naročilih

  Vladi predlagam, da reference niso več pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, ampak le merilo pri razvrščanju ponudb po ugodnosti.

  Utemeljitev predloga:

  V postokih javnega naročanja se refence sistematično zlorabljajo za ožanje možnega kroga izvajalcev, pogosto...

 • Objavljen odgovor
  18 9 18

  Izenačitev statusov kmeta in s.p.

  Predlagam, da se status kmeta popolnoma izenači s statusom samostojnega podjetnika. Prav nobenega pametnega razloga ni, da imajo kmetje (in zraven še cela žlahta) ugodnosti, ki jih s.p.-ji (in njihova žlahta) nimajo, npr.: - bistveno nižji prispevki za pokojninsko in...

 • Objavljen odgovor
  18 2 0

  Ukinitev statusa kmeta za osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev

  Pogoji za pridobitev statusa kmeta so precej ostri - med drugim je potrebno dokazati, da se s kmetijsko dejavnostjo ustvari letni promet v višini vsaj 2/3 povprečne letne plače.

  Ko oseba pridobi status kmeta pa le ohrani do smrti, tudi če se že naslednji dan po...

 • Rok za odgovor:
  11 8 27

  medgeneracijska solidarnost in čisti računi

  Predlagam, da ZPIZ za vsako generacijo rojeno po 1930 izračuna, koliko je v povprečju posameznik vplačal v pokojninsko blagajno in koliko je (bo) iz nje izčrpal. Čisti računi so nujni, če hočemo še naprej ohranjati medgeneracijsko solidarnost. Sedaj so stvari konfliktne...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 5 1

  uravnotežena pokojninska reforma

  Predlagam, da se v ustavo zapiše preprosto pravilo, da mora biti vsaka pokojninska reforma uravnotežena, kar pomeni, da mora v enaki meri "prizadeti" tako aktivno kot upokojeno generacijo.

  Preprosto povedano - če je npr. cilj pokojninske reforme, da se "pritisk" na...

 • Objavljen odgovor
  15 4 10

  Vlada naj več naredi za preprečevanje samomorov

  Šokiral me je podatek, da je lansko leto v Sloveniji samomor naredilo 448 ljudi. Dejanska številka je verjetno še višja, saj gre po nekaterih študijah pri vsaj tretjini prometnih nesreč s smrtnim izidom za prikrite samomore. Število smrti zaradi samomora torej močno...

 • Objavljen odgovor
  16 2 9

  Proti novemu davku za dolgotrajno oskrbo

  Vlado ponovno pozivam, naj ne uvede davka za dolgotrajno oskrbo! Predlog na to temo je bil dan že lani in je dobil prepričljivo podporo (23 glasov za, noben proti), vlada pa je predlog vehementno zavrnila kot neutemeljen...

 • Objavljen odgovor
  29 4 23

  Pokojninska reforma in življenjska doba

  Vse pokojninske reforme do sedaj so temeljile na predpostavki, da se bo življenjska doba tudi v prihodnje daljšala. Žal nekateri podatki kažejo, da je ta predpostavka lahko napačna, saj se vse nižji standard in otežen dostop do zdravstvenih storitev odraža v slabšem...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 10 2

  Vlada naj takoj proda letalo Falcon

  Vlada naj bi našla primerno rešitev za letalo Falcon, in sicer naj bi s tem luksuznim letalom opravljali transport organov za presaditev. V ta namen bodo angažirali tudi dve dežurni ekipi. Vse lepo in prav, ampak a smo res tako bogata družba, da si to lahko privoščimo?...

 • Objavljen odgovor
  40 6 13

  Država naj neha vzdrževati "vrhunske" športnike

  Na seznamu vrhunskih športnikov, ki prejemajo plačo od Vojske ali Policije, jih je večina vrhunskih samo v narekovajih. Veliko je "vrhunskih" samo zato, ker imajo vplivne starše, ki so jim "zrihtali" državno rento, zato da se lahko na račun davkoplačevalcev klatijo po...

 • Objavljen odgovor
  19 2 14

  Proti državnemu reševanju Kanina

  Vlado pozivam, naj ne namenja našega denarja za obnovo smučišča na Kaninu.

  V Posočje je bilo v zadnjih desetletjih vloženega nenormalno veliko denarja (potresne obnove 1976, 1998,2004). Ne pozabimo, da je po potresu 1998 vsak, ki je to želel, prišel do nepovratnih...

 • Na glasovanju zavrnjen
  13 19 41

  pogoji za upokojitev - dodaten kriterij

  Predlagam, da se pri kriterijih za upokojitev poleg delovne dobe in starosti doda še višina vplačanih prispevkov. Posameznik pridobi pravico do pokojnine takoj, ko mu višina vplačanih prispevkov (seveda z upoštevanjem preračunov na sedanjo vrednost) omogoča prejemanje...

 • Objavljen odgovor
  18 8 17

  pokojninska reforma ne sme učinkovati za nazaj!

  Vladi predlagam, da odpravi nepravično in protiustavno prakso, da pokojninske reforme učinkujejo tudi "za nazaj".

  Delavec, ki je pred desetletji vstopil v pokojninsko zavarovanje, je družbeno pogodbo "podpisal" pod točno določenimi pogoji. Za določen odstotek prispevne...

 • Rok za odgovor:
  23 0 8

  Direktna demokracija

  Vlado ponovno pozivam, da končno že uvede direktno demokracijo.

  Na to temo je bilo sicer že več (podprtih) predlogov, ki so jih vlade sicer zavračale z izgovorom, da je za sprejetje predlagane ureditve potrebna "širši družbeni konsenz".

  Trenutna vlada ima sedaj zelo...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Vlada naj ne popušča izsiljevanju kmetov

  Vladi predlagam, da ne popušča izsiljevanju kmetov.

  Kmetje so res zadnja (interesna) skupina, katere eksistenca bi bila ogrožena. Imajo (v primerjavi z npr. delavci, samostojnimi podjetniki) visok življenski standard in tega niti ne skrivajo. Privilegijev imajo že sedaj...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 8 5

  Ukinitev schengenske policije

  Vladi predlagam, da takoj ukine policijske enote, ki izvajajo nadzor schengenske meje.

  V preteklih letih smo davkoplačevalci za plače policistov in druge stroške namenili na desetine miljonov EUR. Policisti pa niso opravili svoje naloge in namesto preprečevanja...

 • Objavljen odgovor
  15 0 2

  Javna objava vseh naročilnic, ki jih izdajajo zavezanci za javno naročanje

  Vlado moram najprej pohvaliti, da ima odličen Portal javnih naročil, kjer so objavljene vse pogodbe, ki jih sklepajo javni naročniki. Za vzpostavitev še večje transparentnosti Vladi predlagam, da na istem portalu objavi tudi vse naročilnice, se pravi podatke o...

 • Objavljen odgovor
  32 4 18

  Sankcioniranje kaznivih dejanj beguncev

  Vlado opozarjam na nedopustno in diskriminatorno ravnanje Policije v primeru kaznivih dejanj, ki jih storijo begunci. Ti so pred kratkim povzročili velik požar, kar je kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Policija kaznivega dejanja sploh ni preiskala, še...

 • Na glasovanju zavrnjen
  12 18 12

  Medgeneracijska solidarnost

  To kar imamo v Sloveniji ni nobena medgeneracijska solidarnost ampak izrazito enostransko medgeneracijsko izkoriščanje. Na eni strani imamo upokojence, ki imajo razmeroma visok standard in so živeli in se upokojili pod pogoji, ki jih mlajše generacije lahko samo...

 • Objavljen odgovor
  31 1 7

  Vlada naj vpelje strog nadzor nad porabo javnih sredstev

  Vlada je močno poostrila nadzor nad izdajanjem računov in sivo ekonomijo in že na podlagi najmanjšega suma izdaja visoke kazni domnevnim kršiteljem. Tem ostane ali plačilo ali sodno varstvo, večina se odloči kar za prvo (ponavadi cenejšo) pot.

  Vlada pa še nič ni...

 • Objavljen odgovor
  21 5 15

  Zlato pokojninsko pravilo

  Vladi predlagam, da v ustavo zapiše "zlato pokojninsko pravilo", ki naj se glasi:

  1. Posameznik se lahko upokoji pri starosti, ki je enaka 3/4 pričakovane življenjske dobe na dan upokojitve in doseženi delovni dobi, ki je enaka 1/2 pričakovane življenjske dobe na dan...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 12 13

  Ukinitev instituta priznanja krivde

  Vladi predlagam, da nemudoma ukine institut priznanja krivde, ki obtožencem omogoči nižjo kazen v zameno za priznanje krivde.

  Zadnji odmevni primeri obtoženih tajkunov, ki so se s tožilstvom pogodili za zelo nizke kazni in jih je tožilec celo javno hvalil, da so zgled...

 • Objavljen odgovor
  11 1 0

  Sistemska korupcija pri javnih naročilih

  Vlado ponovno pozivam, da odpravi sistemsko korupcijo, ki jo omogoča Zakon o javnem naročanju. S 1.4.2016 prične veljati nov zakon (ZJN3), ki pa v ničemer ne odpravlja sistemske korupcije. Naj naštejem samo nekaj cvetk:

  1. pri javnem naročanju na infrastrukturnem...

 • Objavljen odgovor
  11 9 14

  Najemodajalci naj plačujejo polne prispevke za pokojinisko in invalidsko zavarovanje

  Predlagam vladi, da odpravi privilegiran položaj najemodajalcev, ki živijo od oddajana nepremičnin v najem. Le-ti ne plačujejo nobenih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, čeprav opravljajo dejavnost kot vsak drug s.p. ali d.o.o. oz. redno zaposleni....

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Demografski trendi in pokojnine - vlada naj takoj neha zavajati ljudi!

  Od Vlade zahtevam, da takoj preneha zavajati ljudi tako, da višanje upokojitvene starosti / nižanje pokojnin utemeljuje s staranjem prebivalstva kot naravnim procesom. Resnica je povsem drugačna. V Sloveniji je 30.000 rojstev letno, v lanskem letu pa je državo zapustilo...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Demografski trendi in pokojnine - vlada naj takoj neha zavajati ljudi!

  Od Vlade zahtevam, da takoj preneha zavajati ljudi tako, da višanje upokojitvene starosti / nižanje pokojnin utemeljuje s staranjem prebivalstva kot naravnim procesom. Resnica je povsem drugačna. V Sloveniji je 30.000 rojstev letno, v lanskem letu pa je državo zapustilo...

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 25 6

  Razlastitev britanskih lastnikov nepremičnin po izstopu VB iz EU

  Vladi predlagam, da po izstopu VB iz EU razlasti britanske lastnike nepremičnin v Sloveniji. Le-ti so v prvih letih po vstopu Slovenije v EU pokupili ogromno nepremičnin, še posebej veliko na območju TNP, v Trenti, Bohinju in Gornjesavski dolini. Tuje lastništvo pomeni...

 • Na glasovanju zavrnjen
  1 15 9

  prepoved vožnje motornih koles na javnih cestah

  Vladi predlagam, da prepove vožnjo motornim kolesom po javnih cestah. Vožnja z motornimi kolesi je namreč izredn nevarna, saj se vsaka manjša napak praviloma konča s smrtjo ali vsaj težkimi poškodobami. Vozniki motornih koles so popolnoma nezaščiteni in nedopustno je,...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Vlada naj naredi več za preprečevanje samomorov 2

  Predlog (http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/6125) je bil objavljen dne 10.9.2014 in je dobil zadostno odporo, Vlada pa do današnjega dne ni zmogla pripraviti odgovora. Problem samomorov je bistveno večji kot problem prometne varnosti, s katerim se Vlada sicer...

 • Objavljen odgovor
  16 6 44

  Uvedba električnih paralizatorjev v policiji

  Policija se na moč trudi, da bi se z novim Zakonom o policiji uzakonila tudi uporabo električnih paralizatorjev. Policija se pri tem sklicuje tudi na varnost storilcev kaznivih dejanj, ki bodo pri uporabi paralizatorja bistveno manj ogroženi kot sedaj, ko ima policija...

 • Objavljen odgovor
  16 5 11

  Proti novemu davku za dolgotrajno oskrbo

  Vlada želi vpeljati nov davek, oz. prispevek za dolgotrajno oskrbo, kot ga sama imenuje. Prispevek se bo plačeval podobno kot prispevki za pokojninsko oz. zdravstveno zavarovanje, torej kot obvezen. Plačevali bomo torej vsi brez izjeme, tudi tisti, ki sami skrbijo za...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Proti elektrošokerjem v policiji !!!

  Vlada želi po hitrem postopku uzakoniti uporabo elektrošokerjev (paralizatorjev) kot sredstva za pasivizacijo. V resnici ne gre za sredstvo za pasivizacijo, ampak nevarno orožje, ki povzroča hude telesne poškodbe in celo smrt. V ozadju seveda ni skrb za policiste, ampak...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  V šolah naj nehajo učiti, da je bil človek na Luni

  Vladi predlagam, da neha poneumljati otroke in jih v osnovni šoli učiti, da je človek leta 1969 stopil na Luno. Prav nobenega dokaza ni, da bi se to res zgodilo, je pa veliko indicev, da se ni. Eden najbolj močnih je ta, da je skoraj nemogoče, da bi ob današnjem stanju...

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 14 4

  Poti gradnji novih razvojnih osi

  Vladi predlagam, da odstopi od gradnje tretje, četrte in vseh nadaljnih razvojnih osi. Rezultat teh "razvojnih" osi je samo centralizacija ter umiranje obrobnih regij. Izgradnja gorenjske AC je to regijo spremenila v spalno naselje Ljubljane, enako velja za Štajersko.

  ...

 • Objavljen odgovor
  16 5 4

  Ukinitev naročilnic pri javnih naročilih

  Pred leti je bil objavljen predlog za odpravo naročilnic v javnem sektorju, z utemeljitvijo, da gre za glavni vir korupcije v državi. Predlog je bil sprejet, Ministrstvo za notranje zadeve pa ga je zavrnilo kot neutemeljenega. predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/5781

  P...

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 15 17

  Dogodki v zgodovini, ki se verjetno niso zgodili in naše šolstvo

  Vlado pozivam, da se določeni dogodki v polpretekli zgodovini otrokom ne predstavljajo dejstvo, ampak se otroke vsaj opozori, da je možno, da se v resnici niso zgodili. Eden takih je pristanek človeka na Luni. Vse več strokovnjakov in znanstvenikov dvomi, da bi leta...

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 11 11

  Proti novemu davku za ogrevanje z biomaso

  Zadnje tedne smo priča močni medijski kampanji, s katero naš želijo prestrašiti glede nevarnosti delcev PM 10. Glavni krivec naj bi bilo ogrevanje z biomaso. V ozadju kampanje so seveda energetski lobiji, ki bogatijo s prodajo plina in kurilnega olja in jim gre v nos,...

 • Na glasovanju zavrnjen
  10 1 0

  Vlada naj zaključi s popotresno obnovo Posočja

  Od zadnjega potresa je minilo že 12 let, potresna obnova pa se še kar nadaljuje. Sporno je predvsem to, da so bili vsi poškodovani objekti že zdavnaj popravljeni, sedaj pa se mrzlično "iščejo" novi in novi objekti, ki bi jih še lahko sanirali, čeprav v potresih sploh...

 • Objavljen odgovor
  24 8 8

  Zmanjšanje javnega sektorja

  Vladi predlagam, da takoj prične z zmanjševanjem javnega sektorja. Nesporno je, da je javni sektor močno predimenzioniran, po drugi strani pa zaradi gospodarske rasti že primanjkuje delovne sile v gospodarstvu. Vlada govori celo o tem, da bo delovno silo potrebno...

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 11 5

  3. razvojna os - predlog spremembe koncepta

  Vladi predlagam, da kljub pritiskom ne hiti z gradnjo 3. razvojne osi - hitre ceste med SG in Šentrupertom. Ne gre za nikakršno razvojno os, ampak enostavno za cesto, ki bo "mladim iz Koroške omogočala lažje iskanje dela v drugih središčih Slovenije", kar lahko...

 • Objavljen odgovor
  21 5 9

  Motokros v naravnem okolju - zvišanje kazni in nadzor!

  S popularizacijo motokrosa se je močno povečalo število kršitev prepovedi vožnje v naravnem okolju. Vožnje po gozdnih poteh, gozdu in travnikih se izvajajo redno, predvsem ob vikendih in praznikih oziroma v popoldanskem času. Kršiteljem se ni treba bati, da bi jih kdo...

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 9 5

  Nov organ za nadzor nad porabo javnih sredstev

  Nadzor nad zakonito in racionalno porabo javnih sredstev trenutno vrši Računsko sodišče, ki pa je popolnoma neučinkovito in spolitizirano. Računsko sodišče ne odreagira niti na najbolj očitne kršitve in na še tako konkretno prijavo odreagira s tipskim odgovorom, "da...

 • Objavljen odgovor
  15 2 6

  Javni vpogled v vse e-račune

  Od 1.1.2015 velja obveznost izdajanja e-računov vsem proračunskim porabnikom. To pomeni, da so vsi e-računi shranjeni v nekih elektronskih bazah podatkov. Vladi predlagam, da omogoči javni vpogled v vse plačane e-račune. Cilj predloga je povečanje kontrole nad porabo...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Najemodajalci naj plačujejo v pokojninsko blagajno!

  S prebuditvijo nepremičninskega trga je spet postal aktualen problem neplačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s strani najemodajalcev, ki ne opravljajo nobene druge dejavnosti oz. niso zaposleni. Za opravljanje dejavnosti oddajanja nepremičnin v...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 1

  Najemodajalci naj plačujejo v pokojninsko blagajno!

  S prebuditvijo nepremičninskega trga je spet postal aktualen problem neplačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s strani najemodajalcev, ki ne opravljajo nobene druge dejavnosti oz. niso zaposleni. Za opravljanje dejavnosti oddajanja nepremičnin v...

 • Objavljen odgovor
  39 1 3

  Ukinitev slabe banke

  Slaba banka (DUTB) naj bi se po prvotnem planu ukinila letos, lani pa je bil mandat podaljšan do leta 2022. Obrazložitev aktualne Vlade je bila, da zaradi stanja na trgu nepremičnin, le-teh do leta 2017 ne bo mogoče prodati po za davkoplačevalce optimalnih cenah. Danes...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Proti spremembi statusa žičniških naprav

 • Na glasovanju zavrnjen
  27 445 77

  Proti interventnemu zakonu o kreditih c švicarskih frankih

  Vladi predlagam, da ne sprejme interventnega zakona, s katerim bi se izgube špekulativnih kreditojemalcev porazdelile na vse davkoplačevalce. Ni namreč res, da bodo izgube krile banke, saj se še dobro spomnimo, da smo banke v težavah reševali davkoplačevalci! Če Vlada...

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 39 17

  Izenačitev statusa kreditojemalcev v CHF s kupci precenjenih nepremičnin

  Vladi predlagam, da izenači status posojilojemalcev, ki so najemali kredite v CHF, s kupci nepremičnin, ki so le te v obdobju 2005 do 2008 kupovali po bistveno previsokih cenah. Utemeljitev: Vlada je v tem času ljudi zavestno zavajala, da bodo cene nepremičnin le še...

 • Objavljen odgovor
  19 4 8

  Omejitev tranzitnega tovornega prometa

  Vladi predlagam, da omeji tranzitni tovorni promet, ki zlasti na Štajerski in Primorski avtocesti že presega vse meje dobrega okusa. Ne samo, da po AC ne prideš več nikamor oziroma nič hitreje kot po navadni cesti. S tovornjaki so zaparkirana tudi vsa počivališča in...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Helikoptersko reševanje v gorah naj bo za tujce plačljivo

  V zadnjem mesecu sta se zgodili dve "nesreči", ko so tujci zaradi neprimerne opreme in ignoriranja vremenske napovedi za več dni obtičali na Kredarici. Tam so na državne stroške uživali penzionsko oskrbo, ob izboljšanju vremena pa jim je pripadal še zastonj prevoz s...

 • Rok za odgovor:
  21 8 10

  Omejitev tovornega prometa na AC in HC

  Vladi predlagam, da omeji količino tovornega prometa na AC in HC. Že danes je situacija nevzdržna, saj vsaka najmanjša motnja na omrežju povzroči več kilometrske zastoje, ki trajajo več ur. Namesto, da bi Vlada ukrepala, pa se celo hvali, kako bo promet tovornih vozil...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Nezakonito prisvajanja parkirišč ob javnih ustanovah

  Zaposleni v javnih ustanovah si nezakonito prisvajajo parkirne površine ob le-teh. Parkirne površine so stvarno premoženje države oz. občin, ki se lahko brezplačno uporabljajo le za opravljanje nalog, kamor parkiranje privatnih vozil uslužbencev gotovo ne sodi. ...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  DARS - prihranki zaradi uvedbe cerstninjenja v prostem prometnem toku

  Cestninjenje tovornih vozil v prostem prometnem toku bo uvedeno aprila 2018. Takrat tudi ne bo več potrebe po zaposlitvi cestninarjev, ki jih je na 28 čelnih in stranskih cestninskih postajah vsaj 150. To pomeni, da bo DARS na ta račun prihranil vsaj 3,5 mio EUR letno.

  ...

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 17 22

  Omejitev vožnje za poklicne voznike v nočnem času

  AMZS v svoji raziskavi ugotavlja, da so v največji nevarnosti za prometno nesrečo zaradi zaspanosti za volanom poklicni vozniki, saj vozijo na dolgih razdaljah, pogosto po avtocestah in velikokrat ponoči. Običajno spijo v slabih pogojih in ne dovolj dolgo, izpostavljeni...

 • Objavljen odgovor
  19 12 21

  Vožnja z vozili v naravnem okolju - poziv Vladi

  V času aktualne vlade je prišlo do popolne opustitve nadzora nad vožnjo z vozili v naravnem okolju. Vse popoldneve, vikende in praznike so gozdovi polni motokrosistov. Še huje je v gorah. Na Krvavcu in Veliki planini pa verjetno še kje, brezvestneži vsakodnevno...

 • Objavljen odgovor
  25 0 5

  Vlada naj odgovarja za poslovanje podjetij v lasti države

  Vladi sem pred kratkim poslal predlog v zvezi s poslovanjem DARS. Predlog je bil zavrnjen kot neustrezen, saj da poslovanje DARS ni v pristojnosti Vlade RS. Predlagal sem, da se prihranki, ki bodo nastali zaradi ukinitve delovnih mest cestninarjev, usmerijo v postavitev...

 • Objavljen odgovor
  16 11 23

  Proti širitvi avtocest

  Zaradi naraščajočega tranzitnega tovornega prometa Vlada načrtuje pospešeno obnovo in širitev avtocest, kar bo seveda generiralo še več tranzitnega tovornega prometa. Vlado opozarjam, da so jo izvolili državljani, ki imajo pravico do zdravega življenjskega okolja in ne...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Enosmerni tranzitni tovorni promet po AC

  S tranzitnim tovornim prometom sta preobremenjeni predvsem Štajerska in Primorska avtocesta. Tranzitni tovorni promet med vzhodno Evropo in Italijo še naprej hitro raste, kar povzroča številne težave, od onesnaževanja z izpušnimi plini in hrupom, do ogrožanja prometne...

 • Objavljen odgovor
  36 3 2

  Vlada naj zaščiti državljanje pred onesnaževanjem zaradi umazanih kamionov iz vzhodne Evrope

  Vlado pozivam, da zaščiti državljanje pred onesnaževanjem, ki ga povzroča tranzitni tovorni promet na AC, na enak način, kot sta to naredili sosednji Avstrija in Madžarska. V Avstriji velja prepoved vožnje za tovorna vozila nad 7,5 t od sobote od 15 h do nedelje do 22h,...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Omejitev hrupa zaradi prometa tovornih vozil na AC

  Edini predpis, ki omejuje hrup zaradi prometa je Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki je bila sprejeta davnega leta 2006 in temelji na še bolj zastareli direktivi EU iz leta 2002.

  V zadnjem času se je zelo povečal promet tovornih vozil na relaciji...

 • Objavljen odgovor
  40 1 16

  Omejitev hrupa v življenjskem okolju

  Hrup v življenjskem okolju postaja vse večji problem. V odnosu do tega problema smo na stopnji držav tretjega sveta, kar pomeni, da za naše vlade hrup sploh ni resen problem. Mejne vrednosti hrupa so že 20 let nespremenjene in temeljijo na zastareli direktivi EU. Poleg...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Slovenci smo v lastni državi manj vredni od tujcev

  Vozniki tovornjakov z vzhodnoevropskimi registrskimi tablicami sistematično kršijo pravila cestnega prometa in parkirajo na površinah, kjer je to z zakonom prepovedano - na vozišču priključkov, na pospeševalnih in odstavnih pasovih, v SOS nišah, na površinah, kjer je s...

 • Objavljen odgovor
  18 2 4

  Nedovoljeno parkiranje tovornjakov na AC in HC

  Vozniki tovornjakov na AC sistematično kršijo pravila cestnega prometa in parkirajo na površinah, kjer je to z zakonom prepovedano - na vozišču priključkov, na pospeševalnih in odstavnih pasovih, v SOS nišah ter na ostalih površinah, kjer je prepovedano parkiranje in...

 • Objavljen odgovor
  28 2 5

  Tovornjaki – AdBlue goljufije

  Po nekaterih raziskavah naj bi kar polovica slovenskih prevoznikov in velika večina prevoznikov iz vzhodnoevropskih držav goljufala pri emisijskih izpustih.

  Sodobni tovornjaki, ki sicer spadajo v emisijski razred EURO 5 ali 6, za čiščenje izpušnih plinov uporabljajo...

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 10 9

  Omejitev hitrosti zaradi prekomernega hrupa

  Hrup je poleg onesnaženega zraka glavni vzrok za bolezni v EU. Svetovna zdravstvena organizacija je v mesecu oktobru izdala smernice za okoljski hrup v EU regiji. Smernice vsebujejo "močno priporočilo", da naj dnevni hrup ob cestah ne presega vrednosti 53 dB, nočni pa...