Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Moje nastavitve

UPORABNIK M Marija Krajnc

Statistika

 • Število predlogov:60
 • Število odzivov:54
 • Predlogi v obravnavi:6
 • Predlogov v razpravi:0
 • Število glasov:587
 • Število komentarjev:45
 • Na glasovanju zavrnjen
  8 2 0

  Popravek krivic iz opravljene denacionalizacije

  Vlada naj popravi krivice, ki so se zgodile, ko je vrnila denacionalizacijskim lastnikom nepremičnine, za katere niso nikoli skrbeli in so bile vzdrževane od nas, ki smo živeli v prepričanju, da so naše. Sedaj pa bi se morali drago bosti na sodiščih. Vlada naj ustanovi...

 • Objavljen odgovor
  11 1 3

  Enotno pravično zavarovanje vseh otrok do 18. leta

  NUJNO je potrebno spremeniti osnovno zdravstveno zavarovanje za otroke, katerih starši ne plačujejo redno svojih prispevkov nad 40,00 EUR, da bodo tudi ti otroci deležni enakih zdravstvenih storitev kot otroci redno zaposlenih staršev. V državi se otroci ne smejo deliti...

 • Objavljen odgovor
  17 9 13

  Uvedba davka na premoženje

  Res je nujno potrebno, da se končno v naši državi uvede davek na premoženje.

  Za vso premoženje, ki obsega po nekem standardu več, kot je potrebno za življene povprečne družine, npr. več kot ena hiša, eno stanovanje, več kot 1 ha zemlje, naj se uvede davek na...

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 4 1

  Uvedba kontrole na obvezno čiščenje in vzdrževanje kmetijskih in drugih zemljišč

  Pojavlja se vedno več zemlje (kmetijske in druge), ki ostaja neobdelana, trava, grmičevje in ostalo že več let in celo desetletje prerašča površine, take neočiščene površine so prava bomba za požige, samovžige. V teh preraščenih, zaraščenih in nevzdrževanih površinah...

 • Na glasovanju zavrnjen
  11 19 11

  Brezplačna prehrana za osnovnošolske otroke

  Predlagam, da imajo vsi otroci v osnovnih šolah brezplačno prehrano, ki naj vključuje vsaj zajtrk, malico in kosilo. Nekateri starši, ki le minimalno presegajo cenzus (ki mimogrede ni več pravilno nastavljen), ne morejo plačati prehrane otrokom. Vsi pa vemo, kako zelo...

 • Objavljen odgovor
  17 2 6

  Ukinitev ZIMSKE UNIVERZIJADE MARIBOR 2013

  Predlagam, da vlada RS sprejme novi sklep, s katerim naj se odpove in ukine Zimsko univerzijado Maribor 2013. Denarja ni v občinskem proračunu občine Maribor, denarja ni v državnem proračunu in nikakor se ne sme dovoliti, da bi se sredstva za univerzijado...

 • Objavljen odgovor
  20 6 29

  Prepoved kajenja med vožnjo v avtomobilih

  Predlagam, da se prepove kajenje voznikov med vožnjo v avtomobilih. Kajenje med vožnjo lahko povzroči, da voznik ni zbran med vožnjo, da si med vožnjo prižiga cigarete, ugaša cigarete med vožnjo ali jih meče iz okna na cesto, nima prostih obeh rok med vožnjo in je to...

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 4 0

  Brezplačno cepljenje otrok proti rotavirusu

  Predlagam, da se za otroke uvede brezplačno in neobvezno cepljenje proti rotavirusu.

  Stroka priporoča cepljenje, vendar je pri nas samoplačniško. Menim, da bi bilo za državo ceneje, če uvede brezplačno in neobvezno cepljenje otrok do določene starosti, ki jo določi...

 • Objavljen odgovor
  18 8 7

  Predlog za varčevanje praznovanja novega leta v vseh mestih, ukinitev ognjemetov, košatih razsvetlja

  Predlagam, da se takoj sprejme ustrezni akt, ki bo nalagal vsem mestnim občinam v državi, da skrčijo aktivnosti praznovanja novega leta in sicer naj se ukinejo dragi ognjemeti, košate razsvetljave in ostale bogate prireditve in naj se denar, ki bi se sicer nesmotrno...

 • Objavljen odgovor
  18 3 0

  Sprememba pravilnika o žrebanju lota - javno tehtanje žogic

  Predlagam, da se pred žrebanjem lota javno stehtajo kroglice, stehtane se pred javnostjo oddajo v boben in takoj mora slediti javno žrebanje lota. V javnosti se že leta govori, da le loto žrebanje zrežirano in če je Loteriji Slovenije in državi kaj mar mnenje javnosti,...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 16 11

  Predlog za pocenitev električne energije za namen ogrevanja

  Predlagam, da se uvedejo subvencije oziroma pocenitev električne energije za namene ogrevanja stanovanj in stanovanjskih hiš. To velja predvsem za stanovanja in hiše, kjer ni možno ogrevanje na zemeljski plin, kajti ogrevanja na plin v cisternah ali ogrevanje na kurilno...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 4 1

  Ponovna uvedba štipendij za dijake

  Predlagam, da se ponovno uvede socialna kategorija štipendij za dijake. Novi zakon sicer predvideva višjo raven otroških dodatkov namesto štipendij, vendar temu ni tako. Ponovno se bo dogajalo, da se otroci iz socialno ogroženih družin, iz družin z minimalnimi dohodki...

 • Objavljen odgovor
  25 3 4

  Obvezna uporaba e-pošte za državne in občinske ustanove

  Predlagam, da vse državne, občinske in medobčinske ustanove obvezno uporabljajo elektronsko pošto pri svojih odgovorih na pripombe, vprašanja, ugovore, prošnje državljanov, ki jih le-ti pošiljajo po elektronski pošti. Prav tako naj vse državne in občinske uradnike...

 • Objavljen odgovor
  23 1 11

  Sprememba zakona o izvršbi – določitev mejnega zneska dolga za izvršbo

  Nujno je potrebno spremeniti zakon o izvršbi za poplačilo dolgov, ki se ne morejo zarubiti iz naslova plač in drugih prejemkov, rubeža premičnin in določiti mejni minimalni znesek dolga npr. 10.000,00 EUR.

  Sedaj zakon dopušča, da se mimo rubeža na prejemke in premične...

 • Objavljen odgovor
  16 0 1

  Spodbude za pridelavo lastnih pridelkov

  V zadnjem času se veliko govori in le govori, da naj se spodbuja in osvešča mlade v osnovnih šolah, v srednjih šolah in ostalo populacijo o tem, da bi sami doma pridelovali poljske pridelke, zelenjavo in sadje, imeli vrtove in njivice.

  Nihče pa se tega ni lotil...

 • Objavljen odgovor
  31 0 6

  Sprejem etičnega kodeksa za vse poslance, ministre in visoke državne uradnike

  Glede na vsakodnevne nove primere spornih dejanj in prikrivanj, laži, neetičnih dejanj, korupcije naših poslancev, pa verjetno tudi ministrov in visokih uradnikov, je potrebno nujno sprejeti etični kodeks, ki bo omogočil, da bodo lahko vsi poslanci in ostali po hitrem...

 • Rok za odgovor:
  11 0 1

  Poenostavitev in pocenitev postopkov posvojitve

  Ob spremljanju informacij o posvojitvah otrok se poraja vprašanje, ali država z zakonom ne želi otrokom omogočiti normalno družinsko in ljubeče življenje v družinah posvojiteljev.

  Otroci, ki so leta in leta v rejniških družinah ali od malih nog v raznih zavodih, si...

 • Objavljen odgovor
  18 0 3

  Predlog za spodbudo predelave lesa v Sloveniji

  Slovenija je menda druga najbolj bogata država po površini gozdov.

  Les pa pri nas le posekamo in ga prodajamo neobdelanega poceni v druge države, ki ga s pridom predelujejo in prodajajo. Naj se končno država prebudi in sprejme ustrezne ukrepe za razvoj in predelavo...

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 2 2

  Predlog za spremembo dohodninske lestvice za odmero dohodnine

  Predlog za spremembo dohodninske lestvice za odmero dohodnine

  Predlagam, da se uvede oz. spremeni dohodninska lestvica tako, da bo pravična glede na sprejete letne prejemke. Po obstoječi dohodninski lestvici so najbolj prizadeti in največ plačajo tisti z minimalnimi...

 • Na glasovanju zavrnjen
  13 15 18

  Predlog legalizacije črnih gradenj

  Predlagam, da se legalizirajo vse črne gradnje, ki so zgrajene za namene bivanja in so bivalne enote in so zgrajene na lastnikovi zemlji. Hrvaška namerava velik del črnih gradenj legalizirati, mi pa malemu človeku rušimo edino kar ima – streho nad glavo. Ali nimamo že...

 • Objavljen odgovor
  19 2 5

  Uvedba brezplačnih telefonskih številk

  Predlagam uvedbo brezplačnih telefonskih številk 080 za vse pomembne ustanove, ki jih občani potrebujemo za nujno potrebne informacije. Ustanove, zavodi imajo nastavljen sistem tajnice in čakalne vrste in tako lahko občan za nujno potrebno informacijo porabi celo...

 • Rok za odgovor:
  18 1 7

  Javna objava zbranih sredstev v dobrodelne namene in kontrola nad porabljenimi sredstvi

  V državi poteka veliko dobrodelnih akcij za različne dobrodelne namene. V nekaterih akcijah morajo obvezno sodelovati tudi otroci, šolarji s svojimi prispevki, četudi je med njimi veliko socialno ogroženih otrok. Ker običajno donatorji v veliki večini primerov nimamo...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 4 1

  Z zaporo središč mest do čistega zraka

  Predlagam, da se zapore središč mest rešijo enotno za celotno državo in ne na lokalni ravni.

  V Mariboru so se tega lotili popolnoma nestrokovno in za občane zelo nehumano.

  V mariborskem mestnem središču se nahajajo ustanove, ki jih občani nujno vsakodnevno...

 • Objavljen odgovor
  14 0 3

  Predrage šolske in otroške dejavnosti

  Osnovne šole organizirajo veliko obiskov gledaliških predstav, obiskov razstav, obiskov raznih organizatorjev, ki v šolah predstavljajo plese, tečaje, ki so za starše otrok izredno dragi.

  Različne predstave za otroke stanejo od 5 EUR dalje, nekateri obiski raznih...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 0 1

  Predlog prerazporeditve zdravnikov

  Vedno bolj je pereč problem manjkajočih zdravnikov na podeželju, v manjših mestih in po določenih regijah.

  Vsi zdravniki so zaposleni v večjih bolnicah in v UKC Ljubljana ali UKC Maribor.

  Bolnica Murska Sobota je ostala brez ključnih zdravnikov, kronično primanjkuje...

 • Objavljen odgovor
  37 0 3

  Župani naj opravljajo le župansko funkcijo

  Sedaj, ko župani ne morejo več opravljati funkcije poslancev v državnem zboru, pa kandidirajo v državni svet.

  Predlagam, da se spremeni zakonodaja tako, da župani ne morejo opravljati poleg županske službe nobene druge funkcije. Enako naj velja tudi za ostale...

 • Rok za odgovor:
  13 4 5

  Izredne socialne pomoči in vračilo preveč plačane dohodnine se šteje kot prihodek

  Predlagam vladi, da spremeni zakon pri upoštevanju izrednih socialnih pomoči (ob poplavah, ob nesrečah, tragedijah v družinah iz naslova enkratne pomoči), prejemkih iz naslova otroških dodatkov in iz naslova vračila dohodnine, ki jo zavezanec preplača med letom,...

 • Objavljen odgovor
  20 7 22

  Najnižja starostna in invalidska pokojnina ne sme biti nižja od zneska praga revščine

  Od 1. januarja 2012 znaša najnižja pokojninska osnova 551 evrov. Upokojencu, ki ima 40 let pokojninske dobe in najnižjo pokojninsko osnovo, tako pripada komaj 468 evrov pokojnine, saj je višina odstotka za odmero starostne pokojnine največ 85 %. Teh 468 evrov...

 • Objavljen odgovor
  26 3 10

  Uvedba dnevnih vinjet

  Predlagam, da se uvedejo tudi dnevne vinjete za uporabnike, ki le redko uporabljajo avtoceste in ki si le nekajkrat letno privoščijo izlete ali vožnje po Sloveniji. Sedaj si moramo kupiti letno vinjeto in za eno ali nekaj voženj letno tedensko vinjeto.

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 12 2

  Družinske pokojnine in zavarovanja za študente z zahtevnim študijem po 26. letu

  Predlagam, da se spremeni zakon, ki ureja prejem družinskih pokojnin in zavarovanj za študente z zahtevnim študijem, ki redno študirajo in zaradi obsežnega študija ne morejo zaključiti študija do 26. leta, da se jim družinske pokojnine in zavarovanja ne ukinejo in jim...

 • Objavljen odgovor
  21 17 22

  Zaprte trgovine v nedeljo

  Že pred leti smo na referendumu izglasovali, da naj bodo trgovine ob nedeljah zaprte, vendar do danes to ni bilo uresničeno. Ponovno predlagam, da se ukine nedeljsko delo v vseh trgovinah in trgovskih centrih, prav tako pa tudi predlagam, da se delovni čas tudi za...

 • Objavljen odgovor
  31 3 14

  Preklic ukinitve pravice do posmrtnine v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

  Do pravice do posmrtnine smo upravičeni vsi državljani, ki smo ali še vedno plačujemo do svoje smrti v korist osnovnega zdravstvenega zavarovanja obvezno zdravstveno zavarovanje in še dodatno zdravstveno zavarovanje. Zato smo iz tega naslova upravičeni do dostojnega...

 • Objavljen odgovor
  14 0 0

  Prepoved opravljanja funkcije stečajnega upravitelja

  Predlagam, da Ministrstvo za pravosodje, Zbornica upraviteljev Slovenije, KPK in morda še kdo preverijo, seznam stečajnih upraviteljev, ki ne bi smeli opravljati te funkcije in jih izključijo iz seznama in jim odvzamejo licenco. Prav tako bi bilo potrebno temu ustrezno...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 1

  Obvezna posodobitev električnega omrežja

  Predlagam, da vlada sprejme sklep o posodobitvi električnega omrežja glede na katastrofalno stanje električnega omrežja in na posledice, ki so se zgodile to zimo. Že desetletja se ničesar ne vlaga v električna omrežja, kljub temu, da razen enega podjetja vsa ostala...

 • Na glasovanju zavrnjen
  0 0 0

  Obvezna posodobitev električnega omrežja

  Predlagam, da vlada sprejme sklep o posodobitvi električnega omrežja glede na katastrofalno stanje električnega omrežja in na posledice, ki so se zgodile to zimo. Že desetletja se ničesar ne vlaga v električna omrežja, kljub temu, da razen enega podjetja vsa ostala...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Evidentiranje prisotnosti poslancev na delovnem mestu

  Evidentiranje prisotnosti poslancev na delovnem mestu

  Glede na slabo udeležbo poslancev pri delu in pri slabih rezultatih dela v državnem zboru predlagam: Da se za vse poslance in ostale funkcionarje uvede kontrola prihoda, vseh odhodov iz delovnega mesta v delovnem...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 7 4

  Brezplačen najem praznih poslovnih prostorov

  Brezplačen najem poslovnih prostorov

  Predlagam, da država in občine ponudijo ljudem, ki potrebujejo poslovne prostore za svojo dejavnost, brezplačni najem poslovnih prostorov, ki že dalj časa samevajo in propadajo. V Mariboru je takih prostorov nešteto in naj vlada v...

 • Objavljen odgovor
  14 1 1

  Razgradnja starih avtomobilov

  Velika količina starih avtomobilov konča na ilegalnih odlagališčih, privatnih, divjih odlagališčih avtomobilov, pri zbiralcih avtomobilov (Romih, Romunih, Bolgarih, ki obiskujejo hiše, iščejo stare avtomobile in zanje tudi plačajo, železo). Predlagam, da se povežejo...

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 13 18

  Sprememba zakona o regresiranju šolske prehrane

  Vsi otroci, katerih starši imajo skupaj neto 718 € ali več prihodka, nimajo pravice do regresiranega šolskega kosila. Torej če so 4-članska družina in imajo skupaj za vse 4 člane družine 718 € dohodka, torej na osebo 179 €, nimajo otroci pravice do regresirane hrane....

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Znižanje plač sindikalnim funkcionarjem

  Glede na to, da imajo nekateri sindikalni funkcionarji dosti večje plače kot predsednik države, vlade in parlamenta in da si glede na svoje rezultate dela nezaslužijo niti povprečne plače, predlagam, da vlada omeji tudi sindikalnim funkcionarjem plače in sicer tako, da...

 • Na glasovanju zavrnjen
  14 22 12

  Odvzem vozniškega dovoljenja po 80. letu starosti

  Vse več je nesreč s smrtnim izidom, katerih udeleženci so starejši vozniki in voženj po avtocestah po nasprotni smeri. Poznam veliko šoferjev, ki jih štejejo več kot 80 ali celo 90 let, pa imajo še vedno veljavno vozniško dovoljenje in vozijo.

  Predlagam, da se za vse...

 • Objavljen odgovor
  16 1 2

  Internetni dostop do digitaliziranih podatkov matičnih knjig

  Predlagam, da se v Sloveniji uredi dostop do digitaliziranih matičnih knjig iz nadškofijskih arhivov na internetu tako, kot ima to urejen arhiv v Gradcu.

  V projektu Matriken Digital ni bil načrtovan niti sofinanciran dostop do digitaliziranih matičnih knjig po...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Evidentiranje prisotnosti poslancev na delovnem mestu-ponovno

  Ponovno posredujem predlog in prosim za razlago, v čigavi pristojnosti pa je ta tema, če ni v pristojnosti Vlade RS

  Razlog za zavrnitev: ni v pristojnosti Vlade RS

  Evidentiranje prisotnosti poslancev na delovnem mestu

  Glede na slabo udeležbo poslancev pri delu in pri...

 • Objavljen odgovor
  11 6 13

  Obvezna posodobitev električnega omrežja

  Predlagam, da vlada sprejme sklep o posodobitvi električnega omrežja glede na katastrofalno stanje električnega omrežja in na posledice, ki so se zgodile to zimo. Že desetletja se ničesar ne vlaga v električna omrežja, kljub temu, da razen enega podjetja vsa ostala...

 • Na glasovanju zavrnjen
  19 19 10

  Spričevala v obliki knjižice

  Uvedba osnovnošolskega spričevala kot knjižica Pred časom so otroci v osnovnih šolah imeli spričevala v obliki knjižice in imeli tako v eni knjižici zbrana vsa spričevala za celotno osnovnošolsko izobraževanje. Sedaj za vsako leto dobijo list papirja in ti listi se...

 • Objavljen odgovor
  17 0 5

  Državna podpora knjižnicam in potujočim knjižnicam

  Predlagam, da se država, ministrstvo za kulturo intenzivno zavzema v sodelovanju z občinami za delovanje knjižnic in potujočih knjižnic, ki so v nekaterih krajih edini vir kulture. Internet in vse elektronske oblike ne morejo in ne smejo zamenjati papirne knjige, ki so...

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 12 6

  Obvezno cepljenje prostovoljcev in drugih delavcev pri delu z begunci in povračilo potnih stroškov

  Predlagam, da se takoj uvede cepljenje vseh prostovoljcev in vseh delavcev, ki delajo z begunci. Verjetno niso rokavice in papirna maska dovolj dobra zaščita za ljudi, ki čistijo za begunci, ki so v stiku z begunci. Stroka naj pove, ali je potrebno delavce cepiti proti...

 • Objavljen odgovor
  13 4 7

  Enotni standardi za vse presejalne programe

  V Sloveniji imamo tri presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka, katerih namen in uspeh je zgodnje odkrivanje raka in predrakavih sprememb ali vsaj odkriti bolezen še v omejeni obliki.

  Vsi trije presejalni programi pa imajo različne kriterije:

  Svit (rak debelega...

 • Objavljen odgovor
  13 7 4

  Predlog za brezplačne antibiotske, antibakterijske kreme za otroke

  Predlagam, da se vse antibakterijske kreme oz. kreme, ki vsebujejo antibiotik, dobijo za otroke na zeleni recept, torej da teh zdravil ni potrebno plačati.

  Pojavlja se veliko okužb na koži, v ustni votlini, ki jih je potrebno zdraviti s temi kremami, ki vsebujejo...

 • Na glasovanju zavrnjen
  15 19 6

  Prepoved deložacije socialno ogroženih družin z mladoletnimi otroki

  Podoben predlog je bil posredovan že v letu 2015, vendar ni doživel podpore.

  Predlagam, da se zakonsko prepove deložacija socialno ogroženih družin z mladoletnimi otroki, invalidov iz njihovih hiš, stanovanj, najemniških stanovanj in se tudi zakonsko prepove izvršba na...

 • Objavljen odgovor
  12 10 6

  Predlog o odpravi 3-mesečne čakalne dobe za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

  V primeru, da zavarovanec nima sredstev za vplačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi denarne stiske ( ne dobi plače, premala plača, mati samohranilka ipd) in želi skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ima 3 mesečno čakalno dobo, da lahko uveljavlja...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 7 5

  Popravek krivic iz opravljene denacionalizacije

  Vlada naj popravi krivice, ki so se zgodile, ko je vrnila denacionalizacijskim lastnikom nepremičnine, za katere niso nikoli skrbeli in so bile vzdrževane od nas, ki smo živeli v prepričanju, da so naše. Sedaj pa bi se morali drago bosti na sodiščih. Vlada naj ustanovi...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Sprememba zakona o referendumu

  Predlog spremembe zakona o referendumu Do sedaj smo imeli v Sloveniji že 23 referendumov. Koliko smo državljani plačali za to iz svojih žepov (iz proračuna) naj odgovorni povedo javno, medtem ko bi te pereče probleme, projekte, dopolnitve in spremembe zakonov morala...

 • Objavljen odgovor
  25 1 2

  Predlog za uvedbo državnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje raka trebušne slinavke

  Skrbno sem poslušala oddajo o raku trebušne slinavke, ki terja največ žrtev, le 5% obolelih preživi, oz. da jih več kot 95% podleže tej bolezni, Vsi ti umrejo in to v roku do 5 mesecev po odkritju. Simptomi so nedoločni, splošni, kar pomeni, da bolnik ne pride...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Pravilnost glasovanja občinskih svetov in zapisov glasovanja

  Če šteje občinski svet npr. 45 članov, jih mora biti prisotnih ob vsakem glasovanju večina in to je 23 članov, 1 član več kot polovica članov. Glasuje pa lahko od teh 23 članov tudi le 1 član, če noben član ni proti. Ali je sploh to zakonito glasovanje? V zapisniku...

 • Objavljen odgovor
  18 11 8

  Uvedba dijaških bonov za kosila

  Za osnovnošolce in študente je organizirana topla šolska prehrana, medtem ko dijaki niso tega deležni. Po zakonu o šolski prehrani so srednje šole dolžne za dijake zagotoviti le toplo ali energijsko hladno malico, zapisano je toplo ALI energijsko hladno malico. Velika...

 • Rok za odgovor:
  19 2 3

  Znižanje starostne meje za presejalni program DORA – presejalna mamografija na 40 let do 69 let

  V presejanju za raka dojk so na mamografski pregled vsako drugo leto vabljene le ženske med 50. in 69. letom starosti. To je obdobje, ko je največja verjetnost, da zbolijo za rakom dojk, je zapisano v programu Dora. Navajam razloge, zaradi katerih bi v presajalno...

 • Objavljen odgovor
  18 0 3

  Prepoved uporabe azbestnih kritin

  Predlagam, da se sprejme predpis o zamenjavi azbestnih strešnih kritinah in določi zakonski rok, v katerem morajo lastniki stanovanj, hiš, vrtci in šole in vse zgradbe, ki imajo azbestno kritino le-to zamenjati. Vsa azbestna kritina, ki se nahaja na gospodarskih...

 • Rok za odgovor:
  12 8 11

  Predrage obvezne šolske in obšolske dejavnosti

  Že decembra 2012 sem posredovala podoben predlog o mnogo predragih obveznih šolskih dejavnostih, kot so obiski gledališč, kina, plesi na šoli, obvezni tečaji, ogledi čarodejev na šolah ipd. Danes po šestih letih ni prav nič drugače z razliko, da je še več staršev v...

 • Rok za odgovor:
  26 1 8

  Izplačilo regresa za upokojence

  Regres naj se izplača upokojencem zakonsko do 31. maja v tekočem letu, kot je to zakonsko predpisano za zaposlene delavce in ne šele 31. julija. Tudi upokojenci bi radi svoj oddih v poletnih mesecih, junija so cene še ugodne in predsezonske in ne šele jeseni.

  Predlagam...