Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Moje nastavitve

UPORABNIK I igor863

Statistika

 • Število predlogov:37
 • Število odzivov:34
 • Predlogi v obravnavi:2
 • Predlogov v razpravi:1
 • Število glasov:12
 • Število komentarjev:6
 • Objavljen odgovor
  20 11 9

  Nov kadilski zakon

  Predlagam nob oziroma popravek obstoječega kadilskega zakona , ki bi med drugim vseboval prepoved kajenja ne le v zaprtih prostorih anpak tudi na javnih mestih zunaj. Predvsem na mestih kot so bližina bolnišnic ,šol , vrtcev ter športnih prireditvah zunaj (nogometne...

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 17 2

  Prometna nesreča s smrtni izidom

  Vladi predlagam da sprejme zakon po katerem bi prometne nesreče s smrtnim izidom pod vplivom alkohola iz prometne nesreče s smrtnim izidom prekvalificirali v naklepen umor.To pa zato jer se vsak voznik ki sede v avto ali kakšno drugo prevozno sredstvo dobro zave ,da ne...

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 8 4

  Naravni viri in naravna bogastva

  Predlagam vladi da sprejme zakon po katerim si posamezniki in organizacije ne bi smeli lastiti naravnih virov in bogastev kot sta naprimer voda ali gozdovi .Razen tistih ki so že vseskozi v lasti kmetov

  Obrazložitev: Ne morati biti posameznik ali neka organizacija...

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 16 19

  limit na plače

  Predlagam da se uvede limit na plače zaposlenih.Ne glede ali gre pri tem zaposlene v gospodarstvu , javnem sektorju in politiki. Največja plača naj bi bila naprimer 10 risoč eurov bruto . Predsednikom posameznih sindikatov ki poleg te funkcije opravljajo redno delo...

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 6 2

  Kreditiranje

  Vladi oziroma finančnem ministerstvu predlagam zakon po katerem bi dajale kridete občanom in podjetjem samo so to pristojne ustanove.Torej le banke in hranilnice.Nikakor pa ne podjetja ki se ne ukvarjajo z bančništvom občane pa skubijo z astronomskimi obrestmi.

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 9 4

  Prepoved referenduma.

  Predlagam da se sprejme zakon po katerem bi bilo prepovedano dajati referendumske pobude na zakone ki odločajo o človekovih pravicah.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Prepoved referenduma.

  Predlagam da se sprejme zakon po katerem bi bilo prepovedano dajati referendumske pobude na zakone ki odločajo o človekovih pravicah.

 • Objavljen odgovor
  17 7 16

  minimalna plača

  Vladi predlagam da sprejme zakon po katerem morajo delodajalci zaposlenim izplačevati najmanj minimalno plačo.Ampak to ne ninimalno plačo upoštevaje zraven še dodatke kot so naprimer dodatek na delovno dobo.Plača je eno dodatki pa drugo .Torej minimalna plača plus...

 • Objavljen odgovor
  20 10 22

  Zakon o sekularizaciji

  Predlagam da vlada sprejme zakon o sekularizaciji tako kot ga imata Francija in Turčija ter mogoče še kakšna država. Cerkev se namreč vse preveč vmešava v stvari v katere se naj ne bi vmešavala.Po naši ustavi je cerkev ločena od države ,očitno pa to za rkc v Sloveniji...

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 2 0

  Krajinski park Sorško polje

  Predlagam vladi oziroma ministerstvu za okolje in prostor, da območje sorškega polja razglasi za krajinski park .Sorško polje kakor tudi gozdovi ki se nahajajo na njegovem območju predstavljata habitat mnogim živalskim in rastlinskim vrstam ko so kanja, siva in bela...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Imuniteta poslancev

  Vlada naj sprejme zakon s katerim bi poslancem ukinila imuniteto. Pred zakoni naj bi bili vsi enaki .Zakaj bi torej poslance ščitala poslanska imuniteta. Zatorej naj za dejanja ki so kazniva tudi odgovarjajo tako kot veleva kazen za določeno kaznivo dejanje

 • Objavljen odgovor
  21 16 25

  Višina pokojnine

  Vlada je sprejela osnutek predloga s katerim naj bi osebe ki imajo 40 let delovne dobe prijemali najmanj 500 eurov pokojnine mesečno.Predlog je diskriminatoren predvsem do žensk. Ženskam ki so se upokojevale v preteklosti je bilo po takrat veljavnih zakonih delati...

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 16 9

  13 plača

  Predlagam da se pri 13 plači upoštevajo tudi dodatki kot je na primer dodatek na delovno dobo.Pri izplačilu 13 plače plačamo prispevke. Tako da v mesecu ko dobimo 13 plačo kjer ko pač že izplačajo 2 x plačamo v enem mesecu.Zakaj torej ne bi upoštevali tudi dodatkov kot...

 • Objavljen odgovor
  11 3 2

  Politično neopredeljeno provosodnje.

  Vlada naj sprejme zakon po katerem vsi ki delajo v pravosodju ali so z njim povezani ne sme jo biti čalni katerekoli politične stranke .Kakor tudi to da stroka sama izbira nove kandidate ko starim poteče manj mandat.

 • Na glasovanju zavrnjen
  0 18 6

  Nesreča s smrtnim izidom

  Predlagam vladi da vozniku ki povzroči nesrečo s smrtnim izidom za trajno vzamejo vozniško dovoljenje.Brez kakršnekoli možnosti ponovnega opravljanja le tega.

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 29 5

  Popravek pokojninskega zakona

  Predlagam popravek pokojninskega zakona in sicer da se iz njega črta služenje vojaškega roka za znižanje upokojitvene starosti.Namesto tega pa se upošteva vajeniška doba.

 • Objavljen odgovor
  24 10 14

  Pogoji upokojitve

  Vladi predlagam da sprejme predlog po katerem bi se lahko upokojevali s 40 leti delovne dobe brez da se to pogojuje s starostjo kot je sedaj primer glede moških ki moramo imeti 40 let ob upoštevanju da moramo biti stari vsaj 60 let. V poštev bi lahko prišla tudi krajša...

 • Objavljen odgovor
  20 0 5

  Pogoji upokojitve 2

  Vladi predlagam da med upokojitvene pogoje za predčasno upokojitev upošteva vajeniško dobo posameznika.Glede nato da se upošteva služenje vojaščine bi bilo pošteno in fer da se upošteva tudi.

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 7 4

  Prepoved uporabe motornih vozil v TNP.

  Predlagam da se na območju TNP prepove uporaba oziroma z motornimi vozili.Razen z določenimi izjema naprimer dostava hrane in pijače v koče , vožnja po glavnih cestah ter uporaba kmetijskih strojev na travnikih in gozdovih ki so v lasti posameznih kmetov. V dolino vrat...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Posvojitev otrok.

  Vladi predlagam da sprejme zakon po katerem v primiru smrti obeh staršev ali kaznivega dejanja enega od staršev ( uboj, umor) pravico do posvojitve imeli izključno in le sorodniki ki so po liniji najbližji pokojnim starše,To so stari starši ter tete in strici.Seveda da...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  rtv prispevek

  Predlagam da vlada sprejme zakon po katerem bi se ukinil rtv prispevek. Obstaja dovolj drugič načinov za financiranje rtv-ja.

 • Objavljen odgovor
  31 0 2

  Denarna kazen za odvržene smeti

  Predlagam da se uvede denarno kaznovanje za odvržene cigaretne ogorke kakor tudi ostake smeti npr. razna embalaža hitre prehrane . Kaznovanje naj bilo v pristojnosti redarskih služb.

 • Rok za odgovor:
  16 10 7

  Dokazovanje izvora prihodka

  Predlagam da se sprejme zakon po katerem mora stranka ob nakupu nepremičnine ali pa finančnega vložka v neko določeno podjetje uradno dokazati izvor svojih prihodkov. Danes namreč vsak ki ima malo več pod palcem ali pa kakšne veze lahko kupuje razna propadla podjetja...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 17 5

  Referendumska kvota

  Vsak državljam ki ima 5 minut časa lahko vlaga referendumske pobude.Ti referendumi nas stanejo precej miljonov , ki gredo iz našega davkoplačevalskega denarja. K temu pripomore tudi dokaj nizko število podpisov , ki jih mora zbrati posameznik ali skupina ,da lahko odda...

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 11 7

  Upokojevanje

  Spet so aktualni pogoji za upokojitev predvsem upokojitvena starost. Da ne bi na vsake let sprejemali nove pokojninske reforme ,predlagam dvig upokojitvene starosti na vsaj 75 let ter minimalno 50 let. delovne dobe. Prepričan sem da bi ta ukrep zagotovil vzdržnost...

 • Objavljen odgovor
  23 1 11

  Dedovanje po umrel zakoncu(partnerju)

  Predlagam da vlada spremeni zakon po katerem zakonec v zakonu ali izven zakonski skupnosti z umrlim zakoncem oziroma partnerjem nista imela skupnih otrok. Po sedaj veljavnem zakonu v tem primiru dediču-dedinji po umrlem zakoncu-partnerju pripada le polovica deleža,...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 11 13

  Otroški dokladi

  Starši bi morali otroške dokladr dobti največ za dva otroka. Pri vsakem naslednjem naj jim ne bi pripadali. Veliko žensk to iskorišča da jim ni treba hoditi v službo in živijo od dokladov. Kdor se odloči da bo imel večje število otrok naj jih tudi sam preživlja ne pa...

 • Rok za odgovor:
  29 6 18

  Ukinitev davka na hiše

  Potrebno bi bilo ukiniti davek na hiše. Že ob začetku gradnje le te država dobi precej denarja .Zemljišče na katerim stoji hiša je last tistega ki je hišo zgradil.Sedaj mora nekdo ki si je morda leta trgal od ust državi plačevati davek za svoj lasten dom ki ga je ...

 • Objavljen odgovor
  36 8 14

  Uzakonjenje evtanazije.

  Predlagam da se sprejme zakon o evtanazija za neozdravljivo bolne in tiste osebe ki dejansko samo še vegetirajo.

 • Na glasovanju zavrnjen
  11 11 9

  Popolna prepoved kajenja na vseh javnih površinah

  Kadilci so brez dvoma eni največjih onesneževalcev okolice , predvsem mestnih ulic. Zato bi bilo potrebno sprejeti zakon , ki bi prepovedal kajenje na ulicah , cestah , trgih . Kaditi bi bilo dovoljeno samo na vrtovih gostinjskih lokalov . Najbrž se bo kdo vprašal...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 2 5

  Dokup študijskih let

  Predlagam sprejem zakona . ki bi omogočil dokup študijskih let.

 • Objavljen odgovor
  33 14 28

  Prepoved delovanja RKC v javnih šolah

  Prepoved delovanja RKC v javnih šolah oziroma v šolskem sistemu. Rkc naj bi bila po ustavi ločena od države in kot taka v javnem šolstvu nad katerim bedi država oziroma pristojno ministerstvo nima kaj delati. Za delovanje RKC so zato namenjene cerkve.

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 0 0

  volitve

  Predlagam da se pri volitvah v državni zbor upošteva število glasov , ki jih dobi kandidat in ne procenti. .Sedaj namreč kandidat A za katerega je volilo manjše število volilcev dobi več procentov kot kandidat B za katerega je volilo večje število.

 • Objavljen odgovor
  17 2 16

  Nov pogoj za upokojitev.

  Za upokojitev bi bilo več kot dovolj 40 let delovne dobe.Brez raznih drugih pogojev kot so starost ali pa naprimer 40 let delovne dobe ob starosti 60 let .Prepričan sem da je 40 let več kot dovolj in da si vsak zasluži po tolikih letih dela zaslužen počitek....

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 5 3

  Ukinitev davka od prodaje nepremičnin

  Ukiniti bi bilo potrebno davek od prodaje nepremičnin. Država pri nepremičninah že tako ali tako pobere dovolj drugih davkov. Zakaj bi država služila na račun tistih, ki prodajajo svojo nepremičnino do katere so prišli zgolj in le s svojimi sredstvi in nikakor ne s...

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 2 3

  Prepoved prodaje eksotičnih živali.

  Prodaja raznih eksotičnih živali kot so naprimer kače ter razni kuščarji bi se morala z zakonom popolnoma prepovedati. Takim živalim nikakor ni mesto v stanovanju, kjer se prav gotovo ne počutijo tako udobno kot v naravnem okolju.

 • Razprava poteka do:
  4 3 1

  Gradbeni zakon

  Predlagam da se spremeni nov gradbeni zakon, oziroma njegov totalno idiotski del, ki govori o uporabnem dovoljenju pri prodaji nepremičnin.