Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Moje nastavitve

UPORABNIK V verso verso

Statistika

 • Število predlogov:207
 • Število odzivov:191
 • Predlogi v obravnavi:16
 • Predlogov v razpravi:0
 • Število glasov:742
 • Število komentarjev:163
 • Objavljen odgovor
  45 3 12

  pločevinke povratne tudi v Slovenije

  Na Hrvaškem odkupujejo prazne pločevinke piva - povratne in v izogib, da bi naši državljani vozili pločevinke na Hrvaško naj se pripravi pravna podlaga, da se pločevinke lahko odkupujejo v Sloveniji.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  pločevinke

  Kakšna je možnost, da bi v 2016 sprejeli predpis, ki bi bil podlaga, da se lahko pločevinke piva itd vračajo nazaj v trgovine kot je to urejeno na Hrvaškem. Posledica - Slovenija bi bila bolj čista in tudi ljudje bi imeli kaj od tega.

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 25 10

  uvedba par nepar

  Zaradi slabega zraka v Sloveniji in prevsem v Ljubljani predlagam

  uvedbo vožnje par nepar (kot je to v Rimu)

  prepoved kurjenja na plin, drva in premog itd

  in bi posledično izboljšali zrak.

 • Objavljen odgovor
  16 0 1

  mini blagajne na FURS naj podpirajo tudi tiskanje z malimi termičnimi tiskalniki

  Mini blagajna na spletni strani FURS podpira le tiskanje A 4 formata, zato predlagam, da se namestijo parametri,n da bi bilo omogočeno tiskanje tudi z malimi termičnimi tiskalniki (npr star TSP 100).

 • Objavljen odgovor
  23 10 10

  očistimo Slovenijo

  Dajem predlog, da se zopet organizira dan - očistimo Slovenijo, kot je to bilo 2012 in da se po potrebi sprejme predpis, ki bo določil dan enkrat na leto, da se očisti Slovenija. V ta predpis pa bi bilo dobro stimulirati vse v Sloveniji tako državljane kot tujce, da bi...

 • Objavljen odgovor
  27 1 2

  prisotnost sodnikov in sodnega osebja

  Predlagam uvedbo sistema za registracijo prisotnosti sodnikov in sodnega osebja in s tem evidenco delovnega časa (kartice, prihod na delo, odhod iz dela, malice) in to na način, da program in naprava to zabeleži. Doslej se vpisujejo v zvezke in je vse prirejeno....

 • Na glasovanju zavrnjen
  13 29 17

  Prepoved kajenja pred javnimi ustanovami in trgovinskimi centri in trgovinami

  Prepoved kajenja pred javnimi ustanovami in trgovinskimi centri in trgovinami je potrebno in naj se to vnese v nov predlog protikadilskega zakona. Da prideš v trgovino ali javno ustanovo moraš včasih čez oblak dima kadilcev, ki kadijo pred temi ustanovami in centri.

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 9 3

  pridobitev lastninske pravice na podlagi priposestvovanja naj se črta

  Gledena to da imamo zemljiško knjigo, ki je javna, se lahko vsak prepriča o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi in posledično je potrebno črtati določbo 43. čl. Stvarnopravnega zakonika, tudi zaradi številnih sporov na sodišču zaradi te nesreče določbe, ki...

 • Na glasovanju zavrnjen
  1 4 2

  vstopna pravica pri oporočnem dedovanju

  V predlog zakona o dedovanju naj se vnese določba, da vstopne pravice pri oporočnem dedovanju ni. Zaradi številnih sporov in različne prakse in tolmačenja zaradi tega inštitita je na mestu, da se izrecno določi, da vstopne pravice pri oporočnem dedovanju ni.

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 11 9

  vsako leto naj vsak državljan Slovenije posadi drevo ali grm

  Vsako leto naj vsak državljan Slovenije posadi drevo ali grm in tako prispeva k bolj zeleni in čisti Sloveniji. Znano je da drevesa čistijo zrak. Država naj to stimulira.

 • Na glasovanju zavrnjen
  0 10 0

  zmanjšanje sodnih zaostankov

  Zmanjšajmo sodne zaostanke s tem, da bi notarji prevzeli obvezno predhodno mediacijo, ki bi bila obvezna procesna predpostavka za vložitev tožbe ali predloga za izvršbo.

 • Na glasovanju zavrnjen
  1 10 4

  zapuščine naj urejajo notarji

  Res je da bo notarski zapis lahko dražji kot ima stranka sedaj strošek na sodišču, bo pa stranka prišla relativno hitro do ureditve zapuščne in se bodo dediči lahko celovito dogovorili pred notarjem, ki bo zapisal njihovo voljo in posledično ne bo prihajalo do sporov...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 20 14

  V OŠ naj se uvede tečaj samoobrambe

  Glede nasilja med vrstniki v OŠ je na mestu, da bi se v OŠ uvedel obvezen tečaj samoobrambe in bi se lahko vsak branil pred napadalcem.

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 10 4

  pokojnina po pokojni mami za katero skrbiš 24 ur na dan že več kot 10 let in več

  Tisti otrok, ki živi z mamo in, ki mami zaradi bolezni (parkinsonova bolezen) zagotavlja popolno oskrbo (24 dnevno pri vseh življenjskih opravilih, ki jih sama ne zmore) v domačem okolju, kar pomeni, da jo osebno oskrbi in nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  nepotreben premik ure

  Premik ure na poletni čas vsako zadnjo nedeljo v marcu, ko premaknemo urine kazalce za eno uro naprej je nepotreben in posledično pri ljudeh napravi več škode kot koristi in potrebuješ kar precej časa, da se navadiš na to. Premik ure je nepotreben in naj se sprejme...

 • Objavljen odgovor
  14 12 8

  uvesti pravično cestninjenje z uvedbo elektronskega cestninjenja za vsa vozila ali da se cestninjenj

  Slovenija naj uvede končno PRAVIČNO cestninjenje z uvedbo elektronskega cestninjenja za vsa vozila. Vsak bo tako plačal po prevoženih kilometrih TO JE PRAVIČNO. NEPRAVIČNO pa je da tisti, ki malo uporablja avtocesto plača isto za cestninjenje kot tisti, ki jo...

 • Rok za odgovor:
  16 10 11

  odločba o prejetju socialne denarne pomoči naj vsebuje podatek koliko je prejemnik dosedaj prejel in

  Predlog je na mestu in sicer, da se obvezno v izrek odločbe o prejetju socialne denarne pomoči navede tudi znesek, ki ga je do te izdaje prejemnik socialne pomoči že prejel in navedba, da se bo skupni zneske prejemkov socialne pomoči vračal najkasneje v času dedovanja...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 18 7

  v pokojninsko dobo naj se štejejo tudi vsa leta, ko si prijavljen na zavodu za zaoslovanje

  Naj se v pokojninsko dobo štejejo tudi vsa leta, ko si bil prijavljen na zavodu za zaposlovanje. Brezposelnost je zavarovalni primer in ko si brezposelen dobivaš denarno nadomestilo, denarno pomoč ali nič in si vpet v iskanje zaposlitve in v iskanju rešitev, da...

 • Objavljen odgovor
  13 6 9

  sistemska ureditev za osebe, ki skrbijo za osebe, ki ne zmorejo opravljati vseh osnovnih življenskih

  Predlagam, da se sistemsko uredi in uvedejo ugodnosti za tiste, ki doma skrbijo za osebe, ki niso invalidi in ki ne zmorejo opravljati vseh življenjskih potreb, kar ugotovi z odločbo ZPIZ. Osebe, ki skrbijo za osebe, ki ne zmorejo opravljati vseh življenjskih potreb...

 • Objavljen odgovor
  23 3 5

  zobozdravstvene storitve brez doplačil in vse iz obveznega ali prostovoljnega zavarovanja

  Vse zobozdravstvene soritve naj bodo krite iz obveznega in podrejeno iz prostovolnega zavarovanja brez dodatnih doplačil pri vseh zobozdravnikih v Republiki Sloveniji.

 • Objavljen odgovor
  16 0 0

  e-naročilnica v zdravstvu

  Naj se poleg e-recepta uvede tudi e-naročilnica (za plenice, preveze, biološko raztopino itd), da se ne bi potrebovalo znova vsake par mesecev hoditi zdravniku po naročilnico.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  letna obvestila državljanu Republike Slovenije

  Predlagam, da vsak državljan vsako leto dobi

  1. obvestilo ZPIZ (informacijo oziroma informativni izračun o predvideni možni upokojitvi in koliko bi znašala pokojnina in o pravicah, ki jih ima)

  2. obvestilo od FURS ali je dolžnik oziroma ali ima dobropis

  3. obvestilo od...

 • Objavljen odgovor
  12 1 3

  overitve na listinah za sodne postopke tudi na upravnih enotah in drugi predlogi kot alternativo not

  Predlagam, da bi listine o pravnih poslih dobile javno veljavo tudi z overitvijo na upravnih enotah poleg notarjev, kot tudi izjave o voljah oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice, da bo se podpise na listinah za potrebe sodnih postopkov overjalo tudi na...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 1 2

  v postopku za prekrške in v kazenskih postopkih in predkazenskih postopkih naj zagovarjajo poleg od

  Predlagam, da bi lahko v postopku za prekrške in kazenskem postopku zagovarjale poleg odvetnikov tudi osebe s pravniški državnim izpitom ali pravosodnim izpitom, ki lahko edini poleg odvetnikov vlagajo izredna pravna sredstva v pravdnih postopkih in upravnih sporih....

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 1 1

  pravobranilstvu NE pravica do nagrade po odvetniški tarifi

  Pravobranilstvo je državni organ, ki zastopa državne organe in Republiko slovenijo in zato ne sme imeti pravico do nagrade po odvetniški tarifi, saj organ ni imel nobenih odvetniških stroškov za zastopanje in pravobranisltvo organu ne izstavi računa za zastopanje kot...

 • Objavljen odgovor
  17 2 2

  neobvezno članstvo v Odvetniški zbornici Slovenije oz ukinitev obveznega članstva v Odvetniški zborn

  Predlagam, da se ukine obvezno članstvo v Odvetniški zbornici Slovenije, ki postaja elitizem z vpisnino 9.000,00 EUR. Vsak, ki želi proti istemu plačilu kot je do njega upravičen odvetnik zagovarjat, zastopat stranke pred državnimi organi naj ima alternativno možnost...

 • Objavljen odgovor
  21 0 2

  e- pravda, e -kazenski postopek, e- upravni spori

  Uvede naj se e- pravda in e- kazenski postopek in e- prekrškovni postopek in e- upravni spori, da bo stranka lahko z varnim elektronski podpisom lahko vpogledala v stanje svoje zadeve in bo lahko tudi sama vlagala vloge v elektronski obliki. Racionalizacija in...

 • Objavljen odgovor
  21 2 6

  znižanje odvetniških in notarskih storitev

  Predlagam znižanje odvetniških in notarskih storitev za 50 odstotkov ali več in to čimprej. Državljani ne morejo več plačevati tako dragih pravniških storitev odvetnikov in notarjev in zato se ne odločajo za te storitve in zato naj se drastično znižajo.

 • Objavljen odgovor
  17 11 12

  zapustnikova volja se ne upošteva v celoti in je nedopustno omejen z nujnim deležem

  Samo še Slovenija pozna nujni delež v dedovanju in nobena druga država. Z nujnim deležem je omejeno razpolaganje zapustnika kar ni prav in je prav da se v celoti spoštuje in upošteva zapustnikova volja in pri tem ne sme biti omejen. Čas je da se institut nujnega deleža...

 • Rok za odgovor:
  27 6 13

  univerzalni temljni dohodek za vsakega državljana Republike Slovenije

  Uvede naj se Univerzalni temeljni dohodek (UTD), ki se izplača vsakemu posamezniku, polnoletnemu državljanu Republike Slovenije na individualni podlagi, brez potrebnega dela in brez preverjanja sredstev preživetja. Ukinili bi se vsi socialni transferi, ker bi postali...

 • Objavljen odgovor
  18 0 1

  uredi naj se da stranka lahko sama vloži izredno pravno sredstvo in naj se v kaznovalnem pravu dodaj

  Predlagam, da se sistemsko uredi predvsem v zakonu o pravdnem postopku, zakonu o upravnem sporu in zakonu o kazenskem postopku in zakonu o prekrških , da semjo stranke opravljati pravna dejanja osebno vključno tudi z izrednimi pravnimi sredstvi in ne rabijo pooblaščat...

 • Objavljen odgovor
  15 0 0

  brezplačna pravna pomoč na sodiščih, pri odvetnikih in notarjih

  Naj se uredi, da bodo sodniški pripravniki pod mentorstvom sodnika zopet dajali brezplačno pravno pomoč kot se je včasih dajala na temeljnih sodiščih, saj stranka hitreje pride do tega in ima tudi pravico do brezplačnega posveta, enako naj se to uredi pri odvetnikih...

 • Objavljen odgovor
  21 0 4

  psihoterapija naj se krije v celoti iz zavarovanja ali obveznega ali prostovoljnega

  Naj se psihoterapije krijejo iz obveznega ali dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

 • Objavljen odgovor
  13 2 5

  objava sodnih odločb z imeni sodnikov

  Ker so sodbe b imenu ljudstva naj se na spletni strani sodice.si ali na strani ministrstva za pravosodje objavljajo vse sodbe z imeni in priimki sodnikov, ki so odločali in sicer na vseh stopnjah sojenja. Dosti je bilo skrivanja sodnikovih imen pri odločitvah.

 • Objavljen odgovor
  13 0 1

  objava sklepov tožilcev, ki so zavrgli ovadbo in so oškodovanci prevzeli pregon in dosegli obsodilno

  Objavijo se naj sklepi tožilcev poimensko z imenom in priimkom tožilca, ki so zavrgli ovadbo in so oškodovanci prevzeli pregon in dosegli obsodilno sodbo. Primerno bi bilo na spletni strani vrhovnega tožilstva ali ministrstva za pravosodje

 • Objavljen odgovor
  16 0 1

  objava imen sodnikov, ki so odločali v zadevah v Sloveniji v katerih je Evropsko sodišče za človekov

  Objavijo naj se imena in priimki sodnikov, ki so odločali v zadevah v Republiki Sloveniji na vseh stopnjah in je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo kršitev pravice iz Evropske konvencije o človekovih pravicah. Primerno bi bilo na spletni strani Sodnega...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  ukinitev trajnega sodniškega mandata

  Predlagam ukinitev trajnega sodniškega mandata, tako da bi se sodniki volili vsakih 4 leta

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 13 6

  pobudnike, ki so vložili pobude za oceno ustavnosti predpisov in uspeli je potrebno ustrezno nagradi

  Predlagam, da se tiste, ki so vložili pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil na Ustavnem sodišču RS nagradi, če je Ustavno sodišče RS pobudo sprejelo in odločilo, da je...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  policija naj slika storilca prekrška, ki ne podpiše plačilnega naloga

  Policija naj slika storilca prometnega prekrška v primeru, da kršitelj noče podpisati plačilnega naloga. Dogaja se da kršitelji ne podpišejo plačilnega naloga in posledično se sprožijo postopki kar obremenjuje sodišče in se dokazuje z zaslišanji in prepoznavami do...

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 9 2

  skrajšanje prekrškovnih zastaralnih rokov

  Prekrškovni zastaralni roki naj se skrajšajo in sicer absolutni, ki je sedaj 4 leta na 2 leti in relativni, ki je sedaj 2 leti na 1 leto. Organi, ki so zadolženi za pregon bi hitreje delali, prekrškovni obd. pa ne bi bil tako dolgo v negotovosti. Predlog je utemeljen.

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 6 2

  sprememba starostnega pogoja za sodnike

  Pravo so izkušjnje. Spremeni naj se starostni pogoj za izvolitev za sodnika in sicer:

  1. okrajni in okrožni sodnik - starost 40 let

  2. višji in upravni sodnik - starost 50 let

  4. vrhovni in ustavni - starost 60 let

  Posledično bomo imeli bolj kvalitetne sodbe, izrekali...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 3 3

  iskalec dela dolžan delati v javnih delih na poziv občine ali CSD

  Vsak, ki se prijavi na Zavodu za zaposlovanje in Center za socialno delo mora podati izjavo, katere veščine obvlada in kaj zna delat, da ga lahko zainteresirana občina uporabi za javna dela ali podobno in posledično iskalec dobi nagrado in občina opravljeno storitev ali...

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 3 8

  slikanje storilca prekrška

  Policija naj slika storilca prometnega prekrška v primeru, da kršitelj noče podpisati plačilnega naloga. Dogaja se da kršitelji ne podpišejo plačilnega naloga in posledično se sprožijo postopki kar obremenjuje sodišče in se dokazuje z zaslišanji in prepoznavami do...

 • Objavljen odgovor
  14 2 3

  obvezno zaslišanje obd. prekrška in kontradiktorno sojenje in ureditev odgovornosti sodnika, ki to o

  Uredi naj se da če prekrškovni organ ne izda odločbe glede na vloženo zahtevo za sodno varstvo in navedbe v njej o alibiju, nepodpisanem plačilnem nalogu, da ni navedenega razloga odklona podpisa, da ni navedeno kako se je ugotavljala identifikacija storilca prekrška,...

 • Objavljen odgovor
  18 1 2

  uvede naj se pravica do pritožbe v prekrškovnem posopku

  Uredi naj se v prekrškovnem postopku, da ima obd. pravico do pritožbe na višje sodišče zoper sodbo prekrškovnega sodišča. Že tako ima obd. omejena pravna sredstva, sodnik arbitrarno odloča ali ga bo zaslišal ali ne, potem nima pritožbe zoper odločitev prekrškovnega...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  univerzalni temeljni dohodek

  Naj se sprejme UTD (iniverzalni temeljni dohodek) in se ukinejo socialni transferi.

 • Objavljen odgovor
  18 11 9

  čas na zavodu za zaposlovnaje naj se upošteva v pokojninsko dobo

  Čas, ko si prijavljen na zavodu za zaposlovnaje (zavarovalni primer brezposlenosti) naj se upošteva v pokojninsko dobo.

 • Objavljen odgovor
  13 11 19

  feminizacija v sodstvu na prvi stopnji

  V izogib feminizaciji v sodstvu naj se uvede kvota, da bi bil moški sodniki vsaj v deležu 25% na okrajnih in okrožnih sodiščih, kjer je feminizacija skotaj 100 %.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  nacionalni program za odpravo sistemskih težav in ukrepi za zmanjšanje števila kršitev človekovih pr

  Predlagam, da se pripravi zelo potreben nacionalni program, ki bo določil ukrepe za odpravo sistemskih težav in ukrepe za zmanjšanje števila kršitev človekovih pravic ter pripomogel k uveljavljanju učinkovitih in v praksi dostopnih pravnih sredstev

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 1 4

  e- sodstvo aplikacija za pravilna vabljenja

  Predlagam, da se pripravi aplikacija v e- sodstvu, da v bodoče več ne bi prihajalo do anomalij in očitnih napak, ki so s strokovnega vidika nesprejemljive, s tem, da se pripravijo enotni obrazci za vabljenje oseb na naroke in da se jih tudi pravilno navede v kakšnem...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 5 3

  ureditev odgovornosti notarjev, če je zoper njega vložena ovadba ali zahteva za preiskavo

  Predlagam, da se pri pripravi spremembe in dopolnitve zakona o notariatu o disciplinski odgovornosti notarjev navede, da vložena ovadba zoper notarja oziroma zahteva za preiskavo ali zahteva za posamezna preiskovalna dejanja že sama po sebi kaže na izgubo zaupanja, ki...

 • Objavljen odgovor
  14 0 0

  ureditev odgovornosti odvetnikov

  Predlagam, da se pripravi predpis, ki bo zagotovil večjo preglednost dela disciplinskih organov Odvetniške zbornice Republike Slovenije sploh pa zagotovitvi hitrega in objektivnega odločanja o vloženih prijavah zoper odvetnike in da se določijo roki za posamezne...

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 2 1

  določitev bolj skrbne obravnave zahteve za sodno varstvo v prekrškovnem postopku

  Predlagam, da se pripravi sprememba in dopolnitev Zakona o prekrških, tako da se določi bolj skrbno obravnavo zahtev za sodno varstvo. Pri svojem odločanju naj sodišča in tudi vsi drugi prekrškovni organi dosledno spoštujejo temeljna ustavna jamstva poštenega sodnega...

 • Rok za odgovor:
  12 0 3

  odločanje o ovadbah in rok za morebiten prevzem pregona

  Predlagam, da se uredi, da se bolj skrbno, hitro in učinkovito izvaja kazenski pregon storilcev kaznivih dejanj in v primeru morebitnega zavrženja ovadb oziroma odstopa od pregona poskrbi za dosledno seznanjanje oškodovancev z odločitvami, ki bodo skrbno utemeljene z...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 0 3

  obrazložitev sklepa Ustavnega sodišča RS o zavrženju

  Predlagam, da se določi v Zakonu o ustavnem sodišču, da morajo biti sklepi Ustavnega sodišča RS ustrezno obrazloženi, tudi tisti, s katerimi se zavrže ustavna pritožba.

 • Objavljen odgovor
  20 5 10

  ureditev sprejema dijakov v prve letnike srednjih šol in gimnazij (nič več z pisanjem po obrazu

  Uredi naj se dosledna prepoved pri sprejemu dijakov v prve letnike srednjih šol in gimnazij, s tem, da ne bodo več deležni pisanja po obrazu in drugod po telesu.

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 11 7

  kaj je družina

  Predlog zakonika je: Družina je življenjska skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice.

  ZZZDR trenutno dolooča: Družina je življenjska skupnost staršev in...

 • Objavljen odgovor
  14 4 6

  ukrepi za preglednost in odgovornost v pravosodju

  Uredi naj se javnost rezultatov glasovanja v senatih sodišč, ločena mnenja sodnikov v senatih sodišč, možnost snemanja sojenja in fotografiranja sodniko, javno evidenco sodnikov kršiteljev človekovih pravic (ko je to ugotovilo ustavno sodišče ali ECHR), pregleden...

 • Objavljen odgovor
  17 9 11

  prva pomoč v osnovni šoli in srednji šoli

  Prvo pomoč in osnove oživljanja ter praksa in veščine pri tem naj bo zakonsko urejeno in obvezno kot pouk v osnovnih šolah vsako leto in srednjih šolah in gimnazijah

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  odvržen čik ali žvečilni gumi na tla naj se kaznuje

  Naj se uzakoni, da se kaznuje, če se odvrže na tla cigaretni ogorek ali žvečilni gumi.

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 2 2

  SVN ali SLO ali SI

  Naj se končno določi in se kratico za državo uporablja v vseh postopkih in sicer ali je za Slovenijo pravilno SVN ali SLO ali SI. Zdaj imamo zmedo in se ne ve katera kratica za Slovenijo je pravilna

 • Na glasovanju zavrnjen
  12 14 8

  služenje vojaškega roka

  Ekonosko najbojša rešitev za državo je ponovna uvedba obveznega služenja vojaškega 12 mesečnega vojaškega roka in postopno ukinitev poklicne vojske.

 • Na glasovanju zavrnjen
  10 0 2

  sodni zaostanek

  Naj se za sodni zaostanek šteje vsaka zadeva ba sodišču, če o tožbi, obrožnem predlogu ali zahtevi ali kaki drugi vlogi ni odločeno v 6 mesecih,

 • Objavljen odgovor
  17 6 8

  vsaka pogodba naj bo veljavna tudi če ni sklenjena v obliki notarskega zapisa

  Pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema,pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, sporazumi o odpovedi neuvedenemu dedovanju,darilo za primer smrti, izročilna pogodba, pogodba o...

 • Objavljen odgovor
  14 4 5

  poenotenje dresov slovenskih reprezentanc

  Naj se poenotijo dresi slovenskih reprezentanc v vseh športih (predvsem barvno) kot pa to primerno urejeno Nemčija (v vseh sportih je črno bela kombinacija in so takoj prepoznavni). Zdaj imamo zmedo glede tega /npr. nogometna reprezentanca, še sama ne ve kero barvo...

 • Objavljen odgovor
  15 13 12

  Brezplačna malica in kosilo za osnovnošolce in dijake

  Brezplačna malica in kosilo za vse osnovnošolce in dijake in naj se to čimprej uredi.

 • Rok za odgovor:
  11 0 2

  Določitev sodnega zaostanka v kazenskih zadevah,v vseh civilnih zadevah, v upravnem sporu in social

  Naj se določi kaj je sodni zastoanek in kdaj v posamezni zadevi že gre za sodni zaostanek glede na vrsto postopka (kazenski, civilni, delovni, socialni, upravni). Z določitvijo sodnega zaostanka bodo ljudje vedeli kdaj bodo vložili nadzorstveno pritožbo in rokovni...

 • Objavljen odgovor
  15 1 5

  vzpostavitev centralnega registra oporok na sodišču

  Glede na založene oporoke na sodiščih naj se vzpostavi centralni register oprook na sodišču in arhiv oporok, da ko sodišče prejme smrtovnico avtomatično preveri v centralni register ali je slučajno zapusnik arhiviral oporoka na sodišču in če je se jo prebere.

 • Objavljen odgovor
  26 3 3

  obrazci za vlaganje (tožb, predlogov. zasebnih tožb, pritožb, zahtev, revizij, obnove itd)

  Določijo se obrazci za vlaganje pravnih sredstev na sodišča (tožbe, predlogi, zasebne tožbe, pritožbe, zahteve za varstvo zakonitosti, revizije, obnovo postopka), ki ga določi sodišče in se objavi na spletni strani, v tiskani obliki pa je dostopen v času uradnih ur tudi...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  zakonska domneva za očeta naj se črta

  Črta naj se zakonska domneva, da za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po

  prenehanju zakonske zveze, velja mož otrokove matere. Primer: so postopki razveze lahko dolgi in v tem obdobju lahko nastane situacija, da je oče otroka drugi in ne mož...

 • Objavljen odgovor
  25 14 12

  v slovenščini naj se predava v vseh slovenskih fakultetah

  V slovenščini naj se predava v vseh slovenskih fakultetah. Zdaj se pojavljajo neki predlogi, da naj se na fakultetah predava v tujem jeziku, kar ocenjuejm kot nedopustno.

 • Objavljen odgovor
  12 4 3

  Priposestvovanje na nepremičnini kot legalno krajo naj se črta iz zakona

  Glede na to, da imamo informatizirano javno Zemljiško knjigo v kateri se lahko vsak prepriča kdo je lastnik nepremičnine, je na mestu, da se priposestvovanje kot ena od oblik pridobitve lastninske pravice na nepremičnini črta iz zakona.

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 4 9

  Zmanjšanje PM10

  Čimprejšni ukrep na ravni države in posamezne občine za zmanjšanje PM10. Zrak je že tako prekomerno onesnažen z PM10, da je ogroženo zdravje. Ukrpepi so lahko različni : 1. par nepar v večjih mestih, 2. prepoved kurjenja na drva in premog itd.in ti ukrepi terjajo...

 • Na glasovanju zavrnjen
  1 13 3

  poročanje o PM10 v vsakih poročilih na radiu in tv

  Vlada naj da obvezno navodilo, da se v bodoče obvezno poroča o PM10 v vsakih poročilih pri vremenu na radiu in tv.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  davčni dolžniki osebe vredne javnega zaupanja - notarji - ali so še vredni javnega zaupanja?

  So notarji, ki so srednji in veliki davčni dolžniki in imajo blokirane račune še vredni javnega zaupanja? V medijih je objavljeno, da so štirje notarji, lahko jih je še več veliki in srednji davčni dolžniki. Ali še izpolnjujeno pogoj vreden javnega zaupanja?

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 0 1

  naj bosta državni tožilec in oškodovanec kot tožilec ali zasebni tožilec izenačeni glede roka za vlo

  Ko preiskovalni sodnik spozna, da je preiskava končana, obvesti o tem oškodovanca kot tožilca ali zasebnega tožilca in ga opozori, da mora v petnajstih dneh vložiti obtožnico oziroma zasebno tožbo in da se bo štelo, da je odstopil od pregona, če tega ne bi storil, in...

 • Rok za odgovor:
  11 4 3

  dopolnitev in poprava vlog za uveljavitev socialne pomoči, onemogočiti špekuliranje

  Popravijo naj se vloge za uveljavljanje denarne socialne pomoči, dogaja se namreč, da ljudje špekulirajo in se odpovedujejo dediščinam zgolj zaradi tega, da ne bodo izgubili socialno pomoč ali da je v bodoče ne bodo mogli pridobiti zaradi pridobljene dediščine.

  Nave...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 9 3

  subvencija kosila za dijake

  Predlagam, da se subvenicionirajo kosilia za dijake tako kot je to v že urejeno za OŠ.

 • Objavljen odgovor
  15 1 3

  klime v čakalnicah UKC

  Predlagam, da se namestijo klime v čakalnicah na hodnikih UKC.

 • Rok za odgovor:
  21 0 2

  e - naročilnica

  Predlagam, da se uvedejo e- naročilnice (npr. za pripomočke, plenice, preveze itd)

 • Objavljen odgovor
  25 11 36

  prejemniku socialnih pomoči naj se ponudi ustrezno delo

  Predlagam naj se prejemnikom denarne socialne pomoči ponudi ustrezno delo in v primeru, da zavrne delo se mu ta pravica odvzame za določeno obdobje. To naj bo napisano v vsakokratni odločbi o denarni socialni pomoči.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  izkoristi naj se vse univerzitetno izobražene prijavljene na zavodu za zaposlovanje

  Država je vložila enormna sredstva za dosego univerzitetne izobrazbe vsakega posameznika in če se ta znajde na zavodu, naj ta vložek vanj vrne z svojim znanjem, izkušnjami in ima nekaj od tega.

 • Objavljen odgovor
  14 2 3

  ureditev za svojce, ki 24 ur skrbijo za onemogle starše

  Naj se sistemsko uredi in poskrbi,da svojci, ki 24 ur dnevno skrbijo za onemogle starše (Parkins, Alzheimer, demenca itd) dobijo neko varnost in sicer pokojninsko varnost, zdravstveno varnost in sicer tako, da bi se štelo, da bi lahko prevzel pokojnino onemoglega starša...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 11 3

  temperaturni list v elektronski obliki in dostopen svojcu, ki skrbi za bolnika

  Temperaturni list pacienta naj bo tudi v elektronski obliki in dostopen le svojcu, ki skrbi za bolnika, tako da je lahko stalno seznanjen z stanjem bolnika.

 • Objavljen odgovor
  17 2 8

  Pritožbe in pohvale za UKC in zdravstvene domove naj bodo online v e obliki

  Naj se uredi aplikacija PRITOŽBE IN POHVALA v e obliki in naj bodo online, tako da se lahko vsak pritoži ali pohvali tudi v e obliki (UKC in ZD).

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 14 5

  rezervisti v vojski so lahko tudi starejši od 50

  Naj se določi, da bi bili v rezervni sestavi vojske tudi moški starejši od 50 let. Sedaj je 50 let in potem te izbrišejo. Menim, da bi tudi starejši bili lahko koristi za obrambo države, če bi počilo.

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 16 4

  ležeče policaje ali stacionarni radar pred vsako osnovno šolo in gimnazijo oz srednjo šolo

  Predlagam, da se sprejme odločitev, da se postavijo 1. stacionarni radarji pred osnovne šole in gimnazije ali 2. ležeče policaje. Najbolje oboje hkrati.

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 4 3

  delitev kosila v zgodnejši čas na gimnazijah in srednjih šolah

  Naj se sistemsko uredit delitve kosila na srednjih šolah in gimnazijah tako, da se kosilo umesti v zgodnejši čas in ne da je kosilo šele po pouku po 14 uri. Da ima dijak topel obrok nekje po četrti uri pouka se mi zdi bistveno, dijak bolje dela in sledi pouku, če ni...

 • Objavljen odgovor
  16 2 2

  brezplačna ukinitev družbe na točko VEM

  Če "država" spodbuja podjetništvo tako, da omogoča enostavno in brezplačno ustanovitev družbe na točki VEM, bi bilo prav, da omogoči tudi enostavno in brezplačno "ukinitev" družbe, ki je poravnala svoje obveznosti ter uredila razmerja s poslovnimi partnerji in...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  ukinitev instituta nujnega deleža pri dedovanju

  Smo še edina država, ki ima institut nujnega deleža pri dedovanju in menim, da je potrebno voljo zapustnika upoštevati in zato je že čas, da se tudi ta zastareli inštitut ukine.

  Ni razumnega razloga, da država z zakonom posega v voljo zapustnika, ki v oporoki napiše...

 • Objavljen odgovor
  15 1 0

  rok za vložitev obtožnega predloga

  Določi naj se rok za vložitev obtožnega predloga po opravljenih preiskovalnih dejanjih. Dogaja se da so preiskovalna dejanja zaključena in tožilec ne vloži obtožnega predloga ali pa ga vloži šele čez par let. Da bi se ta praksa nehala, predvsem zaradi ekonomičnosti in...

 • Objavljen odgovor
  15 1 2

  možnost alternativnega urejanja pravnih zadev

  Stranka naj ima v vsakem postopku možnost izbire za ureditev neke pravne zadeve - ali da sam zadevo uredi ali pri notarju ali pri odvetniku ali na sodišču ali na upravni enoti ali na točki VEM. Najbolj poceni za državljana je da sam sestavi listino in gre podpis overit...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  UTD UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK

  UTD naj bo in službe vlade bodo pripravile izračune, ki bodo podlaga za presojo finančnih konstrukcij UTD . Idejo podpira levica, ki je letos organizirala dogodek o tem in 7. oktobra bo ob kongresu stranke Zavezništvo socialnih liberalcev okrogla miza o tem, ki se je...

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 11 14

  postaviti in vzdrževati sistem sistem elektronskega cestninjenja na avtocestah

  Postaviti in vzdrževati sistem elekronskega cestninjenja vseh vozil na avtocestah. Ne samo za tovornjake, ampak za vsa vozila. Ni ga bolj pravičnega sistema.

 • Rok za odgovor:
  38 15 54

  UTD univerzalni temeljni dohodek

  UTD ali univerzalni temeljni dohodek je rešitev varnosti in stimulacija za vse državljane. Z obstoječo gospodarsko rastjo in z ugotovitvijo, da UTD ne bi presegel socialne transferjem ,ki bi se ukinili z uveljavitvijo UTD in bistvo je, da je UTD z postopno...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  naj se upošteva volja zapustnika v celoti in je čas da se nujni delež ukine

  Naj se upošteva volja zapustnika v celoti. Samo še Slovenija ima nujni delež, ki je še iz časov komunizma in ki omejuje voljo zapustnika. Če zapustnik naredi veljavno oporoko, lastnoročno, pred pričami, notarsko itd, naj se v celoti upošteva njegova volja. Čas je da...

 • Rok za odgovor:
  32 4 14

  določi se skupine, ki bodo obiskovale in to nenapovedano domove starejših občanov

  Naj se uredi in določi vladna skupina ljudi in omogoči tudi nevladno skupino ljudi, ki bi nenapovedano obiskovala domove starejših občanov in o tem obveščala javnost. Namreč v zadnjem času se govori, da postajajo domovi starejših občanov prava groza in mučilnica...

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 0 1

  pisni zagovori v prekrškovnih in kazenskih postopkih

  Naj se omogoči osumljencem in obdolžencem v prekrškovnih in kazenskih postopkih, da podajo pisne izjave, pisna vprašanja in pisne zagovore in pisno zaljučno besedo in se jih izrecno vpraša, če se odpovejo udečežbi glavne obravnave.

  Hitrešji postopki in večja varnost za...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 3 0

  obvezna sporočila sodišča po uradni dolžnosti vsaki stranki 1 x letno

  Po načelu dobrega upravljanja naj sodišča strankam vsako leto (1x letno) sporočijo v kakšni fazi je postopek in predvidoma kdaj bo o zadevi predvidoma odločeno.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  priporočeni obrazci za vse postopke

  Naj se uvedejo priporočeni obrazci za vloge za začetek postopkov (upravni, kazenski, pravdni,nepravdni, delovni/socialni spori, izvršilni itd) tako kot ima to že lepo urejeno Ustavno sodišče RS, kar bo omogočilo dostopnost vsem tudi brez pomočiodvetnika ali osebe, ki...

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 11 6

  Več dopusta za nekadilce

  Vsem zaposlenim, ki ne kadijo se nameni šest dni dodatnega dopusta. Ugotovili so namreč, kadilci na odmorih za kajenje preživijo precej časa, kar je nepošteno do nekadilcev.

 • Rok za odgovor:
  20 0 6

  Izziv - oskrba na domu za svojca, ki ne zmore sam opravljati življenjskih potreb in ureditev var

  Izziv - oskrbe na domu za svojca. Nekateri nevrološki bolniki, ki so doma zahtevajo popolno predanost svojca, da jim pomaga in to 24 ur na dan. Svojci pustijo službo ali prenehajo z dejavnostjo, da se lahko 24 ur posvetijo negi svojca, ki je težko bolan in ki sam ne...

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 0 1

  ustna obravnava v prekrškovnih postopkih in prepričljive obrazložitve in da se pojasnijo razlogi zak

  Storilcu so v hitrem postopku o prekršku ustavno zagotovljene pravice (pravici do sodnega varstva in do pravnega sredstva). Nekaterih pravnih jamstev, ki jih Ustava RS zagotavlja obdolžencem v kazenskem postopku (pravica, da se mu sodi v njegovi navzočnosti), pa...

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 3 1

  časovna evidenca vsej policijskih postopkov - to je čas odvzema svobode

  Policija naj pri vsakem primeru v vsakem policijskem postopku ugotavljanja in evidentiranja ravna posebej skrbno in zabeleži minuto in uro ter dan začetka postopka in konec tega postopka saj je to čas odvzema svobode.

 • Objavljen odgovor
  12 0 2

  ARSO - meritve kakovosti zraka naj se izvajajo tudi v drugih mestih

  Naj se izvajajo meritve kakovosti zraka tudi v Ribnici, Kočevju, Novemu mestu, Dolenjskih Toplicah in Žužemberku.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  EVTANAZIJA - MILOSTNA SMRT

  Uzakoni naj se evtanazija. Vsak starejši od 70 let, ki ima neozdravljivo bolezen se bo lahko sam odločil za evtanazijo. Ne bo več trpel in država bo prihranila.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  seznam kršiteljev Zakona o varuhu človekovih pravic

  Sedaj je določeno, da se z globo 500 eurov kaznuje za prekršek

  odgovorna oseba organa, ki varuhu na zahtevo ne posreduje zahtevanih gradiv

  kdor se neupravičeno ne odzove varuhu na razgovor

  Naj se uredi ali v poročilih varuha ali drugih poročilih, da se navede...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  nadomestilo za oskrbo, ki preprečuje izgorelost izvajalca, ki skrbi za onemoglega starša

  Uredi in določi naj se naj nadomestno oskrbo, ki preprečuje izgorelost izvajalca neformalne oskrbe, ki skrbi za svojca, ki potrebuje oskrbo 24 ur na dan in, ki sam ne zmore opravljati življenjske potrebe. Nadomestilo naj bo vsaj v tem, da ima izvajalec (večinoma otrok,...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Prepoved plastičnih vreč v trgovinah

  Predlagam, da se prepovejo plastične vrečke v trgovinah nasploh. V trgovino pridi z košaro ali cekarjem iz jute ali podobno.

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 18 4

  Preučitev kakšne pnevmatike naj se uporabljajo v Sloveniji - letno zimske - specifika Sloven

  Glede na to da je v določenih krajih v Sloveniji ponoči vedno pod 10 st. vso leto naj stroka preuči možnost, da bi bila obvezna oprema letno zimska pnevmatika. Odpadejo obvezne menjave jeseni in spomladi. Vsak se prosto odloča kakšne pnevmatike bo imel ali poletne ali...

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 16 15

  Stare vinjete odstraniti

  Sedaj v predpisih ni zagrožene denarne kazni, če se ne odstraniho stare vinjete. Eni jih imajo nalimanih že 10. Naj se določi, da je obvezno odstraniti stare vinjete pod zagroženo kaznijo, predvsem zaradi varnosti. Odstanitev pa bi moral narediti vsak center, kjer se...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Ukinitev RTV prispevka

  Predlagam, da se ukine obveznost plačevanja RTV prispevka in je mogoče ta izpad prilivov iz prispevka nadomestiti z reklamami, ki so v nekem minimalnem delu že prisotne.

 • Objavljen odgovor
  54 10 34

  Sive plombe ven, bele not - brezplačna zamenjava brez doplačila

  Sive plombe ven, bele not in to povsem brezplačno, če imaš urejeno zdravstveno zavarovanje osnovno in dopolnilno brez doplačila.

  Dokazano je, da sive plombe škodujejo zdravju, bele manj.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Čas v evidenci brezposelnih naj se upošteva

  Čas v evidenci brezposelnih naj se upošteva pri uveljavljanju pravic socialnih, pokojninskih in drugih pravic. Namen vpisa v evidenco brezposlenih naj ima za posledico pravice za brezposelnega in ne samo takrat, ko dobiva nadomestilo za brezposlenost.

 • Objavljen odgovor
  12 1 3

  e - vpisnik sodnih zadev (kazenske, prekrškovne, pravdne, izvršilne, upravne)

  e - vpisnik sodnih zadev (kazenske, prekrškovne, pravdne, izvršilne, upravne) naj se čimprej uvede. V svojo sodno zadevo lahko vpogledaš na podlagi e - vpisnika. Vpogledn na podlagi digitalnega potrdila ali drugače.

 • Objavljen odgovor
  18 1 1

  transparentnost disciplinskih postopkov na Sodnem svetu RS

  Naj bodo disciplinski postopki zoper sodnike, ki so javni funkcioanrji objavljeni na spletni strani Sodnega sveta RS in objavljene odločbe disciplinske komisje Sodnega sveta RS.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  UTD UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK - POBUDA ZA IZRAČUN

  Dajem pobudo za iuradni zračun Vladi RS oz njenim službam ali ministrstvu, da izračuna, koliko bi državo stalo, da bi vsi državljani RS prejemali UTD ob ukinitvi vseh socialnih transferjev in hkrati naredili primerjavo z dosedanjiimi socialnim transferji. Na oko ne...

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 0 0

  Če se ovadba zavrže se mora obvestiti ovaditelja in osumljenca

  Če državni tožilec ovadbo zavrže se naj po novem obvezno obvesti ovaditelja in osumljenca, če pa je ovaditelj državni organ pa ga je državni tožilec dolžan obvestiti, da namerava zavreči kazensko ovadbo.

 • Objavljen odgovor
  22 6 12

  varstvo starejših od 55 let na zavodu za zaposlovanje do pogojev za upokojitev

  Šteje se, da se oseba stara 55 let in več tretira kot starejši in realno ta oseba, če je na zavodu za zaposlovanje skoraj nima možnosti, da bi dobila zaposlitev. Naj te osebe v tej dobi, ko so prijavljene na zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe do dne, ko bodo...

 • Objavljen odgovor
  26 7 22

  Ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

  Predlagam ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja z letom 2017 (veljati naj zakon začne sredi leta) in naj bo samo eno zdravstveno zavarovanje in premija in naj bo odvisno od prihodkov zavarovanca ( npr. če prejemaš minimalno plačo je mesečno zavarovanje 20...

 • Objavljen odgovor
  22 5 11

  ukinitev instituta osebnega stečaja

  Predlagam ukinitev instituta osebnega stečaja, ki se je izrodil in ne služi več svojemu namenu, razen izigravanja upnikov. Po 10 letih se je izkazalo, da osebni stečaj ni bila primerna rešitev. Itak že izvršilni postopek sam omogoča, da če nimaš premoženja se postopek...

 • Objavljen odgovor
  36 1 10

  krvna skupina naj bo navedena na zdravstveni kartici

  Predlagam, da naj bo krvna skupina zavarovanca navedena na zdravstveni kartici, lahko tudi z vidnim znakom, saj ko gre za življenje so pomenbne sekunde in je dobro vedeti katero skupino imaš in ne da se le-ta ugotavlja v primeru, ko nastane potreba.

  Vsak osebni...

 • Objavljen odgovor
  17 2 3

  pred prenovo stavb preveriti potresno ogroženost stavbe in šele nato ocena prihrankov fasade

  Pred prenovo stavbe naj se obvezno 1. oceni in preveri potresna ogorženost stavbe in 2. obvezno oceno prihrankov, če bi se dala fasada na stavbo in 3. smiselno je na vsako stavbo dati kovinske požarne stopnice 4. če se dela prenova, naj bodo vsi balkoni enotno...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 20 11

  namesto vinjet naj se le te sistemsko plačajo ob registraciji in nič več lepljenja po steklu

  Predlagam, da se v bodoče uporaba avtocest plačuje ob registraciji ali podaljšanju registracije in se konča z leplenjem vinjet na stekla. Uporaba avtocest naj bo vezana na uporabnika in ne več na vozilo. Nekateri imajo več vozil in je pošteno, da plača uporabo enkrat in...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  čas je za testen UTD (UNIVERZALEN TEMELJNI DOHODEK)

  Smo pred 2018. Čas za testen UTD. Test naj zajame brezposlne, ki so na zavodu za zaposlovanje kot brezposleni prijavljeni več kot eno leto. Prepričan sem, da bi bil test pozitovno sprejet in vplival na varnost in varstvo in kar je najbolj bistveno, stimuliral bi...

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 10 12

  Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča NI potrebno spreminjat

  Davek kot je NUSz (Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) ni potrebno spreminjat, saj se ne spreminja davek, ki je sprejet in je v praksi desetletja in se obnese, morebitini davek na neremičnine pa bi zopet vnesel nemir, postopke, sodišča in upravni organi bi bili...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  predlog za uvedbo instituta t.i. dopustitev pritožbe v prekrškovnih postopkih na sodiščih

  Storilci imajo omejene možnosti dokazovanja – dokaze morajo praviloma navesti že na samem kraju ali najpozneje v pisni izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška, sicer jih pozneje v postopku ne morejo več uveljavljati (glej drugi odstavek 55. člena ZP-1). Poleg tega...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  neodzivnosti državnega tožilstva – nič več

  Predlagam, da se vlagatelja kazenske ovadbe, posebej če je ta fizična oseba in ne državni organ, takoj po prejetju ovadbe pisno obvesti z dopisom v katere, je navedeno, kdaj je prejeta ovadba, pod katero št. se vodi in kateremu je zadeva dodeljena v delo in kdaj se...

 • Objavljen odgovor
  12 6 2

  brezplačna inforamcija o dolžniku

  Predlagam: Upnikom naj se brezplačno posreduje informacija o dolžnikih (številko računa pri banki in banko kjer ima račun - od AJPES in ali je zavarovan iz katerega je razvidno ali in kje je zaposlen- Zavod za zdravstveno zavarovanje).

  Ajpes in Zavod za zdravstveno...

 • Na glasovanju zavrnjen
  12 22 24

  Kidanje snega - naj se aktivira prejemnike socialnih pomoči za kidanje snega

  Predlagam, da se aktivira prejemnike socialne pomoči za kidanje snega. Pločniki bodo čisti.

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 20 10

  ukine naj se minimalna plača

  Predlagam, da se ukine minimalna plača. Tudi termin neto in bruto naj se ukineta. Plača naj bo samo plača. Stvar predpisov pa je kaj od te plače gre v obvezne dajatve. Posameznik prosto razpolaga z preostankom plače. Plačo naj regulira trg brez omejitev. Delodajalec...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  domovi za starejše polni, stumulira naj se svojce, ki negujejo onemogle straše v domačem okolju

  Vse pogosteje se postavlja vprašanje urejanja skrbništva nad starejšimi osebami, ki ne zmorejo sami uresničevat svoje življenjske potrebe 24 ur na dan. Nedvomno potrebujejo za uresničevanje potreb primerno oskrbo, zdravljenje, nego. Domovi za starejše so polni, čakalna...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  univerzalni otroški dodatek

  Predlagam uvedbo univerzalenga otroškega dodatka.To bo lahko odskočna deska za uvedbo univerzalnega temlejnega dohodka. Več univerzalnosti boljše življenje in večja blaginja.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  ureditev varstva osebe, ki doma skrbi za onemogle starše

  Predlagam, da bi izvajalec neformalne oskrbe, ki pusti službo, da lahko skrbi za bolnega in onemoglega starša ali drugega sorodnika lahko zaprosil za kak status ali tako da vsaj dobi varstvo in varnost za starost in pokojninsko dobo in vsaj minimalni prejemek cca 500...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 26 13

  določena starost za pridobitev pokojnine kot edini pogoj

  Pokojnina naj bo tudi pravica po doseženi določeni starosti in ne le kot kombinacija starosti in vplačanih prispevkov in določeno število let pokojninske dobe v katerem so se plačevali prispevki.

  Vsak starejši, ki je dosegel 65 let je prispeval k družbi na tak ali...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 28 13

  država naj podari tistim, ki nimajo in nikoli niso imeli nepremičnino neko primerno zemljišče

  Predlagam, da država preko vlade podari vsakemu, ki ni lastnik nobene nepremičnine in tudi nikoli ni bil lastnik nepremičnine in je star več kot 55 let in si s tem darilom države lahko prvič ustvari svoj domek, hišico.

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 14 3

  naj se odprejo vsi programi brezplačno

  Predlagam vladi, da uredi z vsemi operaterji,da so vsi programi brezplačno dostopni vsakomur, edini pogoj je plačevanje rtv prispevka.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  brezplačen internet

  Država ima interes, da so vsi državljani internetno pismeni. Predlagam, vladi da uredi, da ima vsak brezplačen internet ne glede na operatera.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  čas na zavodu za zaposlovanju naj se upošteva kot pokojninska doba

  Predlagam, da se za upokojitev upošteva tudi doba, ki je beležena na zavodu za zaposlovanje. Tudi brezposelni, ki so prijavljeni na zavodu in izpolnjujejo načrte in obveznosti zavoda naj imajo to dobo priznano kot pokojninsko dobo

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 6 1

  obd. naj se obvezno zasliši v prekrškovnem postopku na sodišču

  Predlagam, da vlada pripravi določbo v zakonu o prekrških, da sodišče skrbno obravnava zahteve za sodno varstvo. Pri svojem odločanju naj sodišča in tudi vsi drugi prekrškovni organi dosledno spoštujejo temeljna ustavna jamstva poštenega sodnega postopka, posebej naj...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  enotna spletna stran političnih strank z programi za boljšo preglednost in odločitev

  Predlagam, da vlada ali komisija pripravi enotno spletno stran političnih strank z programi, da se bodo državljani lažje odločili na volitvah. Državljan bo primerjal programe in zaradi preglednosti se bo lažje odločil.

  Predlagam, da se takoj, ko se začne volilna...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 3 0

  pisna izjava glede zaslišanj v prekrškovnem postopku in kazenskem popstopku

  Predlagam, da se v zakonu o prekrških in zakonu o kazenskem postopku pripravi določba, ki bi se obdolženca vprašalo ali se odpove ustni obravnavi oz glavni obravnavi z njegovim zaslišanjem in ali bo raje podal pisni zagovor. Obdolženec bi podal pisno izjavo, da se...

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 1 4

  e dražbe

  Uvedejo naj se e-dražbe v izvršilnem postopku. Na ta način se bo onemogočila zloraba dražbe.

 • Objavljen odgovor
  22 7 17

  zmanjšati javno upravo

  Vsak zaposleni v javni upravi naj vsak dan konec delovnega dne napiše kaj je delal in bo potem razvidno ali je še smisleno imeti to delovno mesto ali ne in se bo odločevalec lažje odločil. Ocenjujem, da jih velika večina dela zelo malo ali nič. Potrebujemo malo, dobro...

 • Rok za odgovor:
  17 15 15

  1.4.2018 se začne e cestninjenje za kamione, predlagam naj se to uvede tudi za osebna vozila

  E cestninjenje naj se uvede tudi za osebna vozila. Naj bo zgled e cestninjenje kamionov.

 • Na glasovanju zavrnjen
  10 8 2

  referenčni zdravstveni pregledi

  Naj bo posledica referenčnega zdravstvenga pregleda, ki ga opravi medicinska sestra obvezen posvet tudi z osebnim zdravnikom. Dogaja se, da se odkrije holesterol, povišan krvni tlak, zamaščena jetra in še kaj in potem si odpravljen ne da bi dobil možnost posveta z...

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 33 25

  prehranska dopolnila

  Prehranska dopolnila, ki so v prosti prodaji bi lahko bila škodliva in zato predlagam, da se glede odločitve o nakupu obvezno seznani osebni zdravnik, ki naj pove svoje mnenje glede odločitve o nakupu prehranskega dopolnila.

 • Objavljen odgovor
  15 2 8

  tlak

  Ker si ne morejo vsi privoščiti merilca za krvni tlak predlagam, da bi se namestilo merilce za krvni tlak v vsako lekarno in vsak zdravsrveni dom, kjer bi si lahko vsak brezplačno izmeril krvni tlak.

 • Rok za odgovor:
  15 4 12

  skupno starševstvo

  Skupno starševstvo naj bo prvo vprešanje sodnika ali sodnice v postopku razveze zakonske zveze ali pri ureditvi razpada izvenzakonske zveze. Predlagam vladi, da to določi v družinske zakoniku in v zakonu o pravdnem postopku. Bistvo: če je zveza nevzdržna gresta...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  priporočila varuha se ne upoštevajo v celoti

  Varuh človekovih pravic izda redno letno poročilo vsako leto in priporočila. Zakaj vlada v celoti ne upošteva priporočil varuha, ki se znova in znova vsako leto obrača na vlado, da vendarle upošteva in spoštuje priporočila, ki se tičejo človekovih pravic.

  Predlagam, da...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  esčp, kaj pa naše stopnje odoločevalcev

  Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) znova in znova ugotovlja, da naši organi (ne le sodišča) kršijo pravice Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKPČ), na odločitev pa čakajo še številne zadeve.

  Kako je mogoče, da zadeve sploh pridejo pred ESČP pri...

 • Objavljen odgovor
  19 0 0

  roki

  Predlagam vladi, da zagotovli dejansko spoštovanje rokov, ki so predpisani za odločanje v upravnih in sodnih postopkih.

  Do molka sploh ne sme priti, ali do kršitve pravice do odločanja brez nepotrebnega odlašanja.

  Tisi uradnik ali sodnik, ki krši roke mora odgovarjati...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 12 7

  porota

  Predlagam uvedbo porotiniškega sistema v sodnih postopkih kot je to npr. v ZDA.

  Porota naj odloča o krivdi.

  Višino kazni določi sodnik.

 • Objavljen odgovor
  12 6 8

  prepoved vračanje na prvo stopnjo

  Predlagam vladi, da pripravi predpis, da bi se upravne, pravdne, izvršilne, delovne, socialne in kazenske zadeve več ne vračale v odločanje prvostopenjskemu sodišču kot doslej in da bi se postopki končali v pritožbeni fazi.

 • Objavljen odgovor
  24 2 10

  odgovornost sodnika za zavlačevanje

  Predlagam vladi, da pripravi predpis, ki bo zajel tudi odgovornost sodnika, ki zavlačuje pri odločanju.

  Če odloča 5 let, opomin, če odloča 10 let, denarna kazen, če odloča 15 let začasni odvzem sodniške funkcije, če odloča 20 let ali več, trajni odvzem sodniške...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  zastopanje in zagovarjanje po pravniku z opravljenim pravniškim državnim izpitom

  Predlagam, da lahko zagovorarja v prekrškovnih in kazenskih postopkih tudi oseba, ki univ. dipl.pravnik in je opravila pravniški državni izpit in da lahko ta oseba tudi vlaga izredna pravna sredstva v pravdnem postopku. Dosedaj je to možno le po odvetniku. V ZPP pa je...

 • Rok za odgovor:
  11 1 1

  stranka naj bo tudi oškodovanec

  Uredi naj se, da bo oškodovanec stranka v kazenskem postopku in bo izenačen z tožilcem in obdolžencem. Sedaj sta stranki le tožilec in obdolženec.

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 58 22

  Obdavčitev stanja na transakcijskih računih

  Predlagam uvedbo davka na stanje na transakcijskih računih.

 • Objavljen odgovor
  13 9 5

  dopust za onemoglega starša

  Predlog vladi: Uvedba plačanega skrbstvenega dopusta za onemoglega starša.

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 1 0

  osebni stečaj, večja vloga upnika in večje sodelovanje dolžnika

  Predlagam vladi, da dopolni in spremeni stečajno zakonodajo v tem, da omogoči upniku in dolžniku večje sodelovanje in tudi pisno zavezo dolžnika, kako bo dolg vsaj deloma povrnil upniku. Ta pisna zaveza dolžnika bi bil izvršilni naslov.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  STOP motoristom in kolesarjem za vožnjo po gozdnem rastju v gozdu

  Predlog vladi: ustanovi naj se nadzorna služba v obliki redarjev ali varuhov varstva narave v povezavi z prepovedjo vožnje za motoriste in kolesarje v v naravnem okolju v gozdu in gozdnih peš poteh in celo tam ker niso poti kar po gozdnem rastju, ki bodo imeli tudi...

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 9 7

  Čebele, nagrada lastnikom travnikov in vrtov, ki ne kosijo in pustijo čebelicam hrano

  Predlog vladi: Naj se lastnike travnikov, vrtov, ki ne kosijo in tako pripomorejo čebelicam, da pridejo do hrane. Nagrada bi večja, čebi lastniki dodatno posadili medonosne cvetlice. Nagrado določi vlada, ki bi bila v obliki enega ali več čebeljih pridelkov.

  Slogan:...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 15 9

  MLADI ostanite v sLOVEniji, stimulacija mladih izobraženih

  Predlog vladi: Vlada naj pripravi zakon, ki bo določala, da bi mlade izobražene od 18 do 35 let stimuliral, da ostanejo v sLOVENIJI. V ta sklop bi se šteli tisti, ki so končali srednjo šolo ali gimnazijo in fakulteto. Stimulacija bi bila v obliki univerzalenega...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  2022 - e volitve kot ena od opcij

  PREDLOG VLADI: e volitve v letu 2022 in v nadaljevanju kot ena od opcij

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  OBSOJENCI - učinkovita vrnitev v družbo brez stigme

  Vsak ima pravico do nove priložnosti.Obsojenec, ki odsluži kazen zapora ali drugo kazen naj se brez stigme vrne v družbo, da ima iste možnosti kot oseba, ki je nekaznovanam tako pri iskanju službe in drugih zadev.

  PREDLOG: Vlada naj pripravi predpsi, ki bo omogočal...

 • Na glasovanju zavrnjen
  10 4 4

  učinkoviti sodniki

  Predlog: Vlada naj pripravi predpis, ki bo na število prebivalcev določil število sodnikov tako kot imajo druge evrospke države in naj bo število teh primerljivo z evropskimi državami.

  Sedaj imamo anomalijo, da imamo neenakomerno porazdeljene sodnike oz predvsem...

 • Na glasovanju zavrnjen
  13 19 43

  naj bo socialna pomoč od 2019 v višini 485,05 EUR mesečno

  Socialna pomoč je 385,05 EUR mesečno. Od leta 2019 naj bo višja in sicer 485,05. Prejemnikov je cca 100.000 in naj ljudje dostojno živijo.

 • Objavljen odgovor
  15 3 4

  naj se ukinejo vpisnine za vpis v imenik zbornice in članarine

  Predog vladi: Vlada naj sprejme predpis, da se ukinejo vpisnine za vpis v imenik zbornic (odvetniška, notarska, detektivska, izvršiteljska, dačnih svetovalcev, gospodarska, obrtniška, zdravniška itd)

  Vsak, ki začenja pot s.p ali svobodnega poklica mu je vsak cent...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  volja zapustnika naj se upošteva

  Predlagam ukinitev nujnega deleža, saj se s tem ne upošteva voljo zapustnika, ki je prav, da razpolaga s svojim premoženjem in da se njegova volja v celoti upošteva. Samo še pri nas imamo ta institut nujnega deleža in nikjer drugje.

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 44 20

  davek na samskost

  Predlagam davek na samskost. Tisti, ki nimajo otrok naj plačajo višji davek. Opravičljivi so le zdravstveni razlogi, da oseba nima otrok. To imajo tudi druge države.

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 14 6

  odtujitveni sindrom in pravica do spoštovanja družinskega življenja

  Predlog vladi: Naj se zapiše v ustavo ali vsaj v družinski zakonik in sicer pravico do spoštovanja družinskega življenja.

  Gre za osebnostno pravico, ki zajema tudi pravico do družinskih stikov, med katerimi so v prvi vrsti stiki med starši in otroki ter vzpostavljanje...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 24 6

  prepoved pitja alkohola na javnih površinah

  Predlagam vladi, da prepove pitje alkohol na javnih površinah, ki niso določeni za točenje alkoholnih pijač po celi državi.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  zgled po ostalih državah EU, ZDA, Kanade glede nujnega deleža in nujnih dedičev

  Predlagam vladi, da pripravi spremebo predpisa, ki bo ukinil nujne dediče in nujni delež.. To ima le še Slovenija v Evropi, v vseh drugih evropskih državah in v ZDA, Kanadi zapustnik razpolaga s svojo voljo 100 % in prav je tako. Ta institut izhaja še iz komunističnih...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 20 5

  sredstva za plačilo pokojnine naj se vrnejo dedičem

  Predlagam, da se sredstva, ki jih je posameznik plačeval za pokojnino v primeru smrti izplačajo dedičem, če je teh sredstev več kot je pa posameznik prejel pokojnine. Tako imajo nekako v ZDA in se mi zdi pravičen sistem. Vlada naj vloži tako predlog zakona.

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 5 1

  vse se lahko reši na 2. stopnji

  Vsako kazensko zadevo je potrebno rešiti na višjem sodišču, in z omejitvijo določb 392. člena ZKP zgolj na nekatere primere absolutnih bistvenih kršitev postopka, saj lahko višje sodišče samo odpravi napačno uporabo prava. Vse narobe izvedene ali neizvedene dokaze pa...

 • Rok za odgovor:
  17 0 7

  pravno mnenje Evropske komisije o arbitraži

  Nihče iz Slovenije ni uradno zaprosil za obstoječe pravno mnenje Pravne službe Evropske komisije o arbitraži. Človek dobi ob tem občutek, da za akterje slovenske zunanje politike ozemeljski interesi Slovenije v resnici niso prioritetna kategorija. Če ugledni pravni...

 • Objavljen odgovor
  15 4 4

  ali javni uslužbenec res izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta

  Predlagam, da Vlada RS imenuje komisijo, ki bo prevetrila in ugotovila ali javni uslužbenci izpolnjujejo vse pogoje za zasedbo delovnega mesta. Dogaja se namreč, da tekstilni tehnologi in agronomu vodijo postopke o pritožbah in pripravljajo odločitve o pritožbah...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 1 1

  Kriptovalute in regulacija

  Kriptovalute so zelo verjetno preoblikovale naše poglede na svet trgovanja z raznimi finančnimi in drugimi instrumenti ter veliko kriptostrokovnjakov že razglaša, da je realnost trgovanja za vedno spremenjena. Temu dodajam le, da so realni del poslovanja s...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 4 1

  nov pogoj za sodniško službo

  Vsi si želino močne sodne veje oblasti, utemeljene s strokovno suverenostjo, z odločevalskim pogumom /sedaj se sodniki bojijo odločiti meritorno in zadeve vračajo, prvostopni pa zaradi bojazni in pomanjkanje poguma ne odločajo pravočasno/, veščino pravoslovnega...

 • Objavljen odgovor
  18 5 1

  nomotehnik

  Predpisi, ki jih prebiram so za moj pravniški okus napisani zelo neposrečeno in nomotehnično slabo. Vsak stavek v kateremkoli členu slehernega predpisa ki prvi stavek nameni prepovedi določenega ravnanja, že naslednji stavek pa je mišljen kot izjema od te prepovedi....

 • Na glasovanju zavrnjen
  14 15 17

  seznam nevarnih psov in nagobčnik ter povodec

  Vladi predlagam, da sprejmejo predpis, ki vsebuje seznam nevarnih psov in psi s seznama nevarnih psov po sprejetju predpisa morajo nositi nagobčnik in biti na povodcu.

 • Na glasovanju zavrnjen
  0 18 4

  konec tatvin avtomobilov

  Predlagam vladi, da sprejme predpis v katerem bo določeno, da se v vozila vgradi sistem spremljanja vozila, kar omogoča, da lahko lastnik vozilo, ali da ga spremlja (preko spletne strani ali mobilne aplikacije). Sistem aktivira lastnik vozila, kar naredi običajno...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 14 9

  Slovenci kupimo NLB

  Vlada naj sprejme predpis, da imajo slovenci predkupno pravico pri nakupu delnic NLB.

 • Rok za odgovor:
  15 5 4

  vpogled v sodne spise preko spleta

  Vladi predlagam, da pripravi predpis, da bi se lahko vpogledalo sodne spise (civilne, izvršilne, kazenske, upravne itd.) kot je sedaj možen npr. vpogled v vpisnik zadev v postopkih zaradi insolventnosti VS RS na spletni strani Ajpesa.

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 1 2

  upravičenci do povračila stroškov v predkazenskem postopku

  Vladi predlagam, da pripravi predpis, da bi bili do povračila stroškov upravičeni tudi osebe, ki so vabljene kot osebe, ki bi lahko dale koristne podatke in da bi bili do povračila stroškov upravičeni tudi osumljenci v primeru, ko državni tožilec zavrže ovadbo in so...

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 12 5

  dva elementa, ki se upoštevata pri morebitni uvedbi nepremičninskega davka

  Vladi predlagam, da v primeru, če bodo pripravili predlog nepremičninskega davka, da le-ta zajema nepremičnine šele od trenutka dalje,

 • ko je gradnja objekta končana in je objekt zaprt. Za objekte, ko je dani uporabno dovoljenje za bivanje. Gradnja pa je končana,...
 • Objavljen odgovor
  23 16 19

  0.0 za vse voznike

  Vladi predlagam, da sprejme predpis ali pa pripravi predlog zakona, da se vožnja pod vplivom alkohola obravnava kot kaznivo dejanje. Naj bo ničelna toleranca do alkohola med vožnjo. Naj bo popolna treznost 0,0 mg/l za vse voznike.

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 14 4

  uvedba socialne kartice oz socialne številke

  Vladi predlagam uvedbo socialne kartice oz socialne številke, ki bo tudi podlaga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, podlaga za pridobitev kredita itd. Nekdo zna ravnati z denarjem, nedko ne, če nimaš sredstev si ne moreš kupiti luskuznega vozila in kljub temu...

 • Na glasovanju zavrnjen
  2 16 5

  ukinitev dvojnega statusa pri upokojevanju

  Ali delaš ali si upokojen. Delavec se upokoji in si dobi pokojnino in se naslednji dan zopet aktivira in dobiva še plačo. Nujno naj vlada to anomalijo uredi.

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 15 9

  prosto razpolaganje z premoženjem

  Evropske države in tudi ZDA nimajo in ne poznajo nujnega dedovanje in nujne dediče. Pri njih zapustnik ni omejen z razpolaganjem z oporoko. Smo edini in zaostali, ki še imamo ta institut iz socializma, ki je že davno preživet. Vlada naj pripravi predpis, to je...

 • Na glasovanju zavrnjen
  16 28 27

  osebna izkaznica, vozniško dovoljenje in potni list na eni kartici

  Naj bo osebna izkaznica, vozniško dovoljenje in potni list na eni kartici. Vlada v akcijo in v pripravo predpisa.

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 8 5

  nova sestava volilnih odborov

  Lokalne volitve so pokazale anomalije, Koper, ŠmarješkeToplice in to samo zaradi tega, ker je sestava volilnih odborov nestrokovna. Predlagam vladi, da naj bo obvezno član volilnega odbora univ.dipl. pravnik z opravljenim pravosodnim izpitom, ki bo garant, da se bo...

 • Na glasovanju zavrnjen
  8 10 7

  za socialno pomoč naj se uredi novca višina nepremičnega premoženja

  Vladi predlagam, da naj pripravi predpis, da se upošteva prosilcu za socialno pomoč stanovanje (stanovanjska hiša), v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče ter katerega vrednost NE presega ali dosega višino 80.000 EUR. Zdaj je določena...

 • Rok za odgovor:
  22 13 23

  UTD univerzalni temeljni dohodek - nova vlada naj poskusi s testnim projektom

  UTD - vladi predlagam, da poskusi z testnim projektom UTD, univerzalnega temeljenga dohodka za osebe od 20 do 30 let in za osebe od 55 do 65 let. Prepričan sem, da se bo projekt obnesel in da bo stimuliral osebe za delovno vnemo.

 • Na glasovanju zavrnjen
  3 12 9

  naj se pri socialni pomoči upošteva nepremičnino v višini do 120.000 EUR ali pa prihranki v tej viši

  Vladi predlagam, da naj pripravi predpis, da se pri prosilcu za socialno pomoč upošteva stanovanje (stanovanjska hiša), v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče ter katerega vrednost NE presega ali dosega višino 120.000 EUR kot je to...

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 0 1

  Sankcije za neupoštevanje priporočil Varuha človekovih pravic in nespoštovanje odločb Ustavnega sodi

  Vladi predlagam, da pripravi predpis ali pa dopolni področne predpise Varuha človekovih pravic, Ustavnega sodišča RS in ESČP (Evropsko sodišče za človekove pravice), da določi sankcije za neupoštevanje priporočil varuha in odločb ustavnega sodišča oz ESČP. Menim, da...

 • Objavljen odgovor
  25 5 9

  plastične vrečke

  Vladi predlagam, da pripravi predpis, da se popolnoma ukinejo plasitčne vrečke v trgovinah. Rešimo okolje in hodimo v trgovine z košarami.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  glas za Luko Dončića za ALL STAR NBA 2019

  Vladi predlagam, da pozove vse, da dajo glas za Luko Dončića za All Star NBA 2019. Ni boljše promocije za Slovenijo in še zastonj.

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  kdo je bil poročevalec na ustavnem sodišču v zadevah, ki so potem bile ugotovljene kršitve na ESČP

  Vladi predlagam, da Ministrstvu za pravosodje naloži, da ugotovi kdo vse je bil poročevalec na Ustavnem sodišču Republike Slovenija v zadevah na podlagi katerih je Evropsko sodišče za človekove pravice ESČP ugotovilo kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih...

 • Rok za odgovor:
  17 8 16

  Nadzor na prejemniki socialne pomoči

  Predlagam, da se mesečno preverijo prejemniki socialne pomoči, da se jih obišče, pogovori z njimi, jim da informacijo o možnosti dela in zaposlitvi. Na ta način se bo odkrilo 50 % lenuhov in tudi dalo pobudo prejemnikom, da začnejo razmišljati, da se sami preživijo.

 • Na glasovanju zavrnjen
  7 11 14

  otresimo se ostankov komunističnega socialističnega razmišljanja - nujni delež v zakonu o dedova

  Vladi predlagam, da pripravi predlog sprememb zakona o dedovanju v katerim se brišejo določbe glede nujnega deleža in še ostale preživete anomalije. Več poudarka naj bo na tem, da dobi dediščino predvsem tisti, ki je živel z zapustnikom in mu pomagal. Zapusnik naj...

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 14 21

  pokojnina - kolikor vplačaš toliko dobiš in nič več

  Pravičen pokojninski sistem bi bil, da dobiš toliko pokojnine kolikor si vplačal in nič več. To je neka varnost. Ostalo pa prihranki. Če umreš preden ti izplačajo vložek, ki si ga vplačal za pokojnino se ta razlika da dedičem.

 • Na glasovanju zavrnjen
  5 10 27

  temeljni dohodek kot v Italiji

  Ne odkrivajmo tople vode in sledimo Italiji. Italijanska vlada je sprejela temeljni državljanski dohodek za revne zaposlene, brezposelne, invalide in upokojence. Najnižje pokojnine naj bi se dvignile na 780 evrov ‒ in toliko bodo dobili tudi brezposelni samski, ki...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  socialna pomoč in premoženje, ki se ne upošteva

  Vlada naj da razlago in sicer pri uveljavljanju denarne socialne pomoči; kako se dokazuje premoženje, ki se ne upošteva - kako prosilec dokazuje bančna sredstva, ki jih je oseba prejela izključno za nakup ali gradnjo stanovanja?

 • Na glasovanju zavrnjen
  4 6 2

  Stare vinjete odstraniti ali ne - sedaj ni zagrožene kazni, če se stare vinjete ne odstrani

  Vlada naj gre v spremembo in dopolnitev predpisa v katerem bo določeno, da se stare vinjete morajo odstraniti ter v kazenskih določbah navesti kazen, če se ne odstranijo. Vse zaradi varnosti in preglednosti. Voznik mora imeti pregled na cesto, ki mu ga pa stara vinjeta...

 • Na glasovanju zavrnjen
  9 0 1

  z enim klikom urediti vse za oddajanje nepremičnin na enotnem portalu

  Predlagam naj vlada pripravi portal v povezavi z oddajanjem nepremičnin in sicer tako, da na njem z enim klikom urediš prijavo začasnega prebivališča najemnika, najemni posel v ETN na GURS in Furs ter Policijo, če gre za tujce najemnike.

 • Na glasovanju zavrnjen
  6 2 2

  Prodajalec kebaba mora imeti na vidnem mestu navedeno od kod je meso

  Predlagam vladi, da sprejme akt v kateri bo določeno, da mora prodajalec kebaba imeti na vidnem mestu navedeno, od kod je meso za kebab (poreklo).