Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Moje nastavitve

UPORABNIK A Aleksander Nerat

Statistika

 • Število predlogov:11
 • Število odzivov:10
 • Predlogi v obravnavi:1
 • Predlogov v razpravi:0
 • Število glasov:26
 • Število komentarjev:20
 • Objavljen odgovor
  682 0 35

  Uzakonitev skupinske tožbe

  V zadnjem času je vse več nekih nezakonitih zadev, ki bi jih sodišča bistveno učinkoviteje lahko reševala z institutom skupinske tožbe, kot ga pozna večina držav. Predlagam, da se ga v najhitrejšem času uvede saj se tako prihranijo človeški viri na sodiščih manj pa je...

 • Zavrnjen s strani moderatorja
  0 0 0

  Predlog za razrešitev finančnega ministra g. Mramorja iz krivdnih razlogov

  Vladi predlagam razrešitev ministra Mramorja iz krivdnih razlogov. Minister svoje delo za katerega prejema plačo opravlja malomarno, ne preverja dejstev in s svojimi izjavami neti nestrpnost s čemer neposredno krši 297. člen KZ-1-NPB4.

  Obrazložitev:

  V soboto...

 • Objavljen odgovor
  64 0 7

  Predlog spremembe predloga Zakona o kolektivni tožbi

  Predlog predvideva veljavnost zakona z dnem njegove uveljavitve. Ker zakon sam ne spreminja podlag za same tožbe temveč samo dodaja nov postopek je omejitev z datumom uveljavitve nesmiselna in nepotrebna saj ob morebitnem sprejemu zgolj prepreči uporabo večjim skupinam...

 • Objavljen odgovor
  62 3 7

  Predlog spremembe zakona o pravdnem postopku za povečanje odgovornosti vseh vpletenih

  Predlagam spremembo zakona o pravdnem postopku z namenom povečanja njegove učinkovitosti. Zdajšen sistem, čeprav na papirju zagotavlja pravno varstvo s stopenjskim sodnim sistemom, tega v resnici ne zagotavlja zaradi nezavzetosti in neodgovornosti sodnikov na eni...

 • Objavljen odgovor
  35 2 9

  Sprememba plačila sodnih stroškov

  Predlagam spremembo obračunavanja sodnih taks, odvetnikov in ostalih sodnih stroškov. Vso tarifiranje in načini določitve kot tudi samo plačilo s strani izgubljene stranke bi ostalo nespremenjeno. Spremenil bi se samo rok kdaj se plača. Namesto ob vložitvi tožbe bi...

 • Objavljen odgovor
  92 1 17

  "Predkupna" pravica dolžnika pri odkupu svojega dolga

  V zadnjem času je vedno več primerov, kjer upnik (banka) proda terjatev do fizične osebe drugi pravni osebi z izjemnim popustom, tudi do 80%, pri čemer pa na drugi strani dolžniku ni pripravljena odpisati ali kakorkoli drugače olajšati odplačevanja dolga niti v višini...

 • Objavljen odgovor
  83 0 11

  Prekinitev sodnega mandata sodnikom, ki ne spoštujejo sodb nadrejenih sodišč in/ali zavezujočih sodb

  V zadnjem času se pojavlja vedno več sodb, kjer sodniki dejansko ne upoštevajo navodil nadrejenih sodišč. Tako imamo primer, kjer po vračanju iz višjega sodišča sodnica na prvi stopnji pove, da ne bo spoštovala navodil ne EU sodišč in ne višje stopnje, ker ona pač že ve...

 • Objavljen odgovor
  58 1 3

  Snemanje in dostopnost posnetkov javnih razprav

  V skladu z ZPP so razprave praviloma javne razen, kadar se izkaže potreba in/ali interes, da temu ni tako. Ker realno zainteresirana javnost iz objektivnih razlogov, ne more biti vedno prisotna (razdalja do sodišča, invalidnost ali hospitaliziranost zainteresiranega...

 • Rok za odgovor:
  66 1 6

  Dopolnitev portala sodne prakse tudi z sodbami nižjih sodišč

  Predlagam, da se portal www.sodnapraksa.si dopolni in sicer tako,da bodo na njem dostopne VSE sodbe. Trenutno prvostopenjskih sodb na portalu ni, kar je v nasprotju z dejstvom, da je sodba javna listina saj je dostop do sodb javnosti onemogočen.

 • Objavljen odgovor
  65 0 5

  Dopolnitev "Zakona o sodniški službi" in "Merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe"

  Zakon o sodniški službi in merila bi bilo potrebno dopolniti saj takšna kot sta ne zagotavljata kakovostnega dela sodnikov. Nekaj »slabih« sodnikov meče slabo luč na cel sodni sistem.

  Predlogi dopolnitev:

  Dopolni se prva alineja, 8.člena "Merila za kakovost dela...

 • Objavljen odgovor
  38 9 14

  Predlog spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju

  V preteklosti smo lahko videli, kako se izvršbe na nepremičnino dolžnika delajo tudi za minorne dolgove kar nam je kot sporno s sodbo sporočilo tudi sodišče EU. V izogib ponovitvi tovrstnih sodb EU sodišč predlagam spremembo Zakona o o izvršbi in zavarovanju in sicer...