Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Prijava nepravilnosti inšpekcijskim službam
 
Milodar Zevnik
Ogledov: 918
Predlog ustvarjen 16.10.2018
Z odzivom organa 27.11.2018
Zadnja sprememba 14.10.2018 20:39:18

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (2)  
Predlagam, da vlada natančneje opredeli način prijave zaznanih nepravilnosti inšpekcijskim službam. Niti v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, niti v Zakonu o splošnem upravnem postopku to ni natančno zavedeno. 127. člen Zakona o upravnem postopku v 2. odstavku sicer govori o vložitvi zahteve, a je ne specificira, prav tako tega ne moremo najti v zakonu o inšpekcijskem postopku. Tako se dogaja, da pobudnik, kljub podani prijavi(pobudi) in obvestilu, da inšpekcijski organ zadevo obravnava, tudi po daljšem časovnem obdobju, zaman čaka na kakršenkoli rezultat, kar je milo rečeno nesprejemljivo, in voda na mlin kršiteljem, vsekakor pa je v velikem razkoraku s poslanstvom inšpekcijskih služb (nadzor na izvajanjem zakonodaje RS). Predlagam tudi, da se za uspešno delovanje države določijo roki, v katerem morajo inšpekcijske službe reševati zadeve, saj stanje, kot vlada sedaj, pomeni nered in škodo na rovaš posameznikov.
Ključne besede inšpekcijske službe, prijava, pobuda, zahtevek
Kategorija: Javna uprava


Zadnji komentarji:

Barbara Győrfi | 18.10.2018 | 13:40
Komentar gregoridv je tako dober, da mu ni kaj oporekati. Zadel je v bistvo problema. 
Dodajam samo nekaj lastnih izkušenj. Nujna bi bila poleg krajevne tudi stvarna pristojnost inšpektorjev. Pri tem ne gre le za to, če je znotraj IRSOP gradbena in okoljska inšpekcija, ampak delitev dela tudi znotraj tega – morda ožja stvarna pristojnost, ki bi lahko bila tudi bolj mehko določena. Nekateri inšpektorji dajejo večji poudarek npr. posameznim vrstam onesnaževanja ali prilagojenosti objektov gibalno oviranim – potem naj oni obravnavajo vse prijave s tega področja, ne pa, da povsem stihijsko prijave z istega področja obravnava enkrat en, enkrat drugi inšpektor, potem pa pride do zmešnjave in povsem različnih odločb. Narobe je že to, da prijavitelj, ki dobro pozna posamezne inšpektorje, ne more sam izbirati, kateri inšpektor bi zaradi boljše usposobljenosti obravnaval njegovo prijavo. 
Velik problem je usposobljenost inšpektorjev. Če inšpektorji hočejo število prijav zmanjšati tako, da prijaviteljem izrekajo globe za lažne prijave (žal je to modus operandi veterinarske inšpekcije), potem jim pa morajo sodniki za prekrške inšpektorjem višjim svetnikom razlagati osnove dela na terenu, je nekaj hudo narobe, še toliko bolj, da ta inšpektor ne trpi nobenih posledic. Če imajo čas za nesmiselne postopke na sodiščih, jih očitno ni premalo. 
Glede oblike prijav – dokazano je, da je prijava slabše obravnavana, če ni fotografije, a kaj, ko te pogosto ni možno posneti, vsaj ne na zakonit način. Problem je tudi to, da marsikdo ne ve, da odgovora ne ve, če ga v prijavi posebej ne zahteva na podlagi 24. člena ZIN. Te stvari niso zapisane nikjer, izvejo se le naključno in neformalno, kar je povsem narobe. Če država noče urediti tega področja, potem bo do prijaviteljev vsaj toliko poštena, da bo obravnavala vsako prijavo pod enakimi pogoji ter da bo imel prijavitelj večje pravice. 
gregoridv | 17.10.2018 | 10:34
Inšpekcijskih službe v RS so neučinkovite in ne opravljajo svojega poslanstva v varnostnem sistemu RS!  To je dejstvo, ki ga bo morala sprejeti tudi vlada (ministrstva). Poročila inšpektoratov so zgovorna sama po sebi. (manjka inšpektorjev, zaostanki, preveč zakonodaje,…)
Večletni zaostanki so dejstvo, ki ga ni mogoče več spregledati. Občani podajajo prijavo, za katero jim inšpektor že takoj pove, da ne bo nikoli obravnavana ali pa šele čez nekaj let!? Vseeno če inšpekcij ni. 

Najbolj pereče je predvsem v bolj »operativnih« inšpekcijah, kot so na primer, okoljska, gradbena, občinska, kmetijska, tržna…
  
Vlada rešitev tega problema vidi samo z zaposlovanjem novih inšpektorjev. Lahko, ampak jedro problema je v procesni zakonodaji (ZUP in ZIN). ZUP in ZIN inšpektorje sili v počasno, dolgotrajno  in togo (uradniško) reševanje težav na terenu.

Samo nekaj primerov nezmožnosti ukrepanja - težave z lastništvom (nerešeno dedovanje?!), lastništvo agrarne skupnosti, zavezanec je socialno šibkima oseba oz. oseba z neurejenim statusom (npr. Romi?!) nemogoča izvršba! (na tem mestu podajam predlog uvedbe statuta  - izvršilnega zapora (po načelu uklonilnega zapora po ZP-!), pa potem so tukaj nepremostljive težave v vročanju v tujino (Bosna, Srbija?!?)…Izvršba po ZUP-u do 1000€ za podjetje z milijonskim prometom?!?  In zadeve stojijo… Po več let… Nerešene…  Nedopustno!

Inšpekcije potrebujejo predvsem ustrezno zakonodajo (npr. sprememba ZIN), v kateri bodo zbrana in natančno določena vsa specifična! procesna določila za ukrepanje in delovanje inšpekcij, in ne bodo neučinkovita kot določila ZUP (ki so prilagojena predvsem za UE in stranke v postopku). Inšpekcija dela drugače! Inšpekcija potrebuje natančno določena in natančno opredeljena pooblastila in opredeljene pogoje uporabe…  Inšpekcija ni upravna enota! Inšpektorji so uradniki s posebnimi pooblastili!

Če bi policija delovala po ZUP-u kot inšpekcije bi prometno nesrečo obravnavali tudi po eno leto! Nepredstavljivo. 
Samo primer; Policist (V.) lahko na kraju opravlja informativne razgovore in hitro ugotavlja nova dejstva in okoliščine… Inšpektor (VII.) tega ne sme. Lahko samo zaslišuje po ZUP-u… Vabilo, čas za pripravo, zapisnik… Pa gre lahko en mesec mimo samo za en razgovor, da o administraciji sploh ne govorim! 

Torej – da bo inšpekcija zopet opravljala svoje poslanstvo v varnostnem sistem RS je nujna sprememba področne zakonodaje (ZIN!). Spremeniti je potrebno procesna določila (ki morajo biti specifična za inšpekcije!), jih zbrati v enem aktu in jih prilagoditi inšpekcijam za učinkovitejše delo (ZUP pač ni za inšpekcije, vsaj ne v večini!), določiti in natančno je potrebno opredeliti pooblastila in pogoje uporabe… 

Predlog gospoda Zevnika samo kaže, da je v inšpekcijah resen problem in da ga je potrebno pogledati širše…  Že če samo pogledate malo po vašem arhivu kaj državljani pišejo in predlagajo o inšpekcijah, bi vam moralo biti jasno, da je nekaj  hudo narobe… 

Takšna trenutna procesna zakonodaja godi inšpektorjem, ki nimajo interesa učinkovito odpravljati težav za katere so pristojni... Ministrstva, ki so pristojna za zakonodajo (ZIN) pa si zatiskajo oči in nimajo interesa niti identificirati (priznati) problema neučinkovitih inšpekcij, ki kar bode v oči, kaj šele da bi začeli pripravljati nove konkretne zakonske predloge za bolj učinkovito inšpekcijsko zakonodajo (ZIN).