Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Pridobitev uporabnega dovoljenja
 
PredlagateljicaAna
Ogledov: 156
Predlog ustvarjen 10.10.2018
Razprava se zaključi 24.10.2018
Zadnja sprememba 10.10.2018 11:24:04

10 Za | 0 Proti
 
  Predlog   Število glasov   Komentarji (0)  

 Predlagam, da se Gradbeni zakon popravi tako, da bodo pravico do legalizacije imeli tudi lastniki objektov/etažnih enot objektov, ki so imeli ob graditvi dovoljenje za eno, dvo stanovanjski objekt, vendar se je tekom let izkazalo, da je objekt prevelik za eno ali dve družini in so ga predelali v večstanovanjski objekt in ga kot takega pravnomočno etažirali, ne glede na obstojstoječe občinske prostorske načrte (OPPN).

Menim namreč, da če je država opustila nadzorstveno pravico ob vpisu takih etažnih enot v zemljiško knjigo, pri tem pa niso preverili obstoječega OPPN in gradbenega dovoljenja, da ne more biti sedaj to v breme lastnikom takih nepremičnin. V večini primerov je namreč govora o objektih, ki že dalj časa (večinoma več let) obstajajo in kot taki torej niso dodatna obremenitev za okolje, vendar pa se jih ne da legalizirati, če OPPN ne določa možnosti gradnje večstanovanjskih objektov, prav tako ti objekti v večini primerov ne spadajo pod nobeno od izjem, ki so sedaj opredeljene v GZ, po katerem je možno legalizirati objekte ne glede na OPPN. 


Ključne besede
Kategorija: Okolje in prostor